UBİKAV Vakfı Resim Yarışması

 

UBİKAV VAKFI RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

ADI                                        : UBİKAV Vakfı Resim Yarışması

KONUSU                              : Hayalimdeki Çin

TÜRÜ                                      : Resim Yarışması

AMACI                                 : Lise öğrencilerini resim yapmaya teşvik etmek ve hayal dünyalarını geliştirmek.

HEDEF KİTLE                   :Türkiye genelinde eğitim veren Resmi ve özel orta öğretim kurumları (9., 10., 11., 12. sınıf öğrencileri)

YARIŞMA TAKVİMİ        : Başlangıç 25 Aralık 2015 – Bitiş 25 Mart 2016                                                                Sonuçların Açıklanması 23-25 Mayıs 2016

 

İLETİŞİM ve BAŞVURU BİLGİLERİ

Adres                                      :  Sancak Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı, Sema Yazgan Sokak, Yazıcı Apt., No: 3,  Çankaya, Ankara.

Telefon                                   : Ertuğrul CEYLAN  : 0505 987 8701

e-posta                                    : ubikavresimyarismasi@gmail.com

Web                                        : www.ubikav.org.tr

 

 

 

 

 

KATILIM KOŞULLARI:

 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet ediyor olmak.
 3. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı  resmi ve özel orta öğretim kurumları  öğrencisi olmak (9., 10., 11., 12. Sınıf öğrencileri)
 4. Her yarışmacı sadece bir eserle katılabilir. Eserin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması gerekmektedir.
 5. Resimler 35×50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılmalıdır.
 6. Eserler kolaj, dekupe veya ayrı resimleri birleştirme çalışmaları olmamalıdır.
 7. Her türlü boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, guaj boya, yağlı boya, kuru boya vs.) Kara kalem eserler kabul edilmeyecektir.
 8. Resimler öğrenciler tarafından okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
 9. Okul müdürlükleri yarışmaya katılmasına uygun gördükleri en fazla üç (3) adet eseri, öğrenci isim listesi, diğer gerekli belgeler ve resimlerle birlikte şartlarda belirtilen paketleme kurallarına uygun olarak posta yoluyla göndereceklerdir.
 10. Eserlerin 25 Mart 2016, saat 17:30’a kadar posta yoluyla Vakıfa ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra Vakıfa ulaşan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Elden eser teslimi kabul edilmeyecektir.
 11. Resimler, postada kırışma, kırılma, bozulma riskine karşı, iki mukavva arasına katlanmadan paketlenerek gönderilmelidir.
 12. Yarışmaya gönderilecek resimler yarışmacılara iade edilmeyecektir.
 13. Resmin ön yüzüne “isim” , “imza” dahil olmak üzere kesinlikle hiçbir bilgi yazılmamalıdır. Form eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Her yarışmacı eserinin arkasına, aşağıda belirtilen etiket formuna uygun olarak, ilini, ilçesini, adını soyadını, sınıfını, cinsiyeti ile okulunun adı, adresi ve telefon numarasını, Times New Roman 12 punto ile bilgisayarda yazmalı, çıktısı alınarak bir zarfa koyarak kapatmalı ve zarfı resimle birlikte göndermelidir.

DEĞERLENDİRME:

Yukarıda belirtilen şartlara uygunluk gösteren başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Değerlendirme, 3 kriter göz önüne alınarak yapılacaktır.

 1. Kompozisyon
 2. Yaratıcılık
 3. Temizlik ve düzen

 

DEĞERLENDİRME KURULU:

Prof. Dr. Bülent OKAY        UBİKAV Vakfı Başkanı

Mustafa Yavuz KOCA          Emekli Resim Öğretmeni

Feyza ACIBUNAR               Atael Koleji Görsel Sanatlar Öğretmeni

KAZANANLARIN AÇIKLANMASI      : 23-25 Mayıs 2016

 

ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü         : 3.000.- TL eğitime katkı bursu ve 10 günlük Çin Seyahati

İkincilik Ödülü           : 3.000.-TL eğitime katkı bursu

Üçüncülük Ödülü       : 2.000.-TL eğitime katkı bursu

5 adet mansiyon         : Kişi başı 1.000.-TL eğitime katkı bursu

 

Açıklama:

 1. Çin Seyahatine gidecek olanlar: Birinci olan öğrenci, okul yöneticisi, resim öğretmeni. Geziye Çince bilen bir Vakıf üyesi eşlik edecektir. (geziye katılacak kişi sayısı toplam 4 kişi)
 2. Türkiye-Çin gidiş dönüş ulaşım giderleri UBİKAV Vakfı tarafından karşılanacaktır.
 3. Çin’deki konaklama, yemek, ulaşım ve gezi vb. giderler Çin tarafından karşılanacaktır.
 4. Eğitime katkı bursları, sadece bir defaya mahsustur.
 5. “Sergilenebilir” olarak seçilen 60 resim, Türkiye’de çeşitli etkinliklerde sergilenecektir.
 6. Dereceye giren ve sergilenebilir olarak seçilen resimler bir “Resim Kataloğunda” toplanacaktır. Öğrencilere, sorumlu öğretmenlerine ve okul yöneticilerine birer adet “Resim Kataloğu” hediye edilecektir.

 

TELİF HAKKI:

Derece alsın ya da almasın tüm eserler UBİKAV Vakfı tarafından tüm etkinliklerde kullanılabilecek ve bunun için herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir. Eserin her türlü kullanım hakkı yarışmayı düzenleyen kuruma aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır. Yarışmaya katılan her öğrenci velisi, telif haklarının UBİKAV Vakfı’na ait olduğunu ibraz eden “YARIŞMAYA KATILIM FORMU’nu” doldurarak eserle birlikte göndermek zorundadır.

 

 

 

 

 

 

 

Resimle Birlikte Kapalı Zarf İçerisinde Gönderilecek Etiket:

 

İli  
İlçesi  
Öğrencinin Adı Soyadı  
Sınıfı  
Cinsiyeti  
Okulun Adı  
Okulun Telefon Numarası  
Okulun Adresi  

 

 

YARIŞMAYA KATILIM FORMU

 

Öğrencinin Adı – Soyadı                                 :

Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası                  :

Öğrenci Velisinin Adı – Soyadı                                   :

Öğrenci Velisinin T.C. Kimlik Numarası        :

Öğrencinin Doğum Tarihi ve Yeri                  :

Öğrenci Velisinin Telefon,  E – Posta              :

Öğrenci Velisinin Yazışma Adresi                  :

Resim Öğretmeninin Adı – Soyadı                 :

Resim Öğretmeninin T.C. Kimlik Numarası   :

Eserin daha önce benzer nitelikle bir yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu beyan ederim. Eserin her türlü kullanım hakkının yarışmayı düzenleyen UBİKAV Vakfın ait olduğunu ve herhangi bir telif ücreti talep etmeyeceğimi taahhüt ederim.

Yarışma, şartnamesi tarafımca okunmuş olup, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak UBİKAV Vakfın’a geçeceği konusunda tüm şartları kabul ederim.

 

 

……. /…….. /20…..

 

Öğrenci İmzası                                                                      Öğrenci Velisi İmzası

 

 

 

Adres: : Sancak Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı, Sema Yazgan Sokak, Yazıcı Apt., No: 3,  Çankaya, Ankara.

E-Posta: ubikav@hotmail.com