TÜBİTAK 4008 Proje Adı: Bilimi Yaşıyorum

TÜBİTAK 4008
TÜBİTAK 4008 Proje Adı: Bilimi Yaşıyorum

“Bilimi Yaşıyorum” projesi ile çağrı amaçlarından olan özel gereksinimli bireylerin proje kapsamında gerçekleştirilecek doğa ile etkileşimli etkinlikler ile bilimsel olguları fark etmelerini sağlayarak, merak duygularını, araştırma ve sorgulama duygularını teşvik etmek ve bilişsel, sosyal, görsel olarak edindikleri deneyimleri hayatlarına adapte ederek aktif katılımlarını sağlamak hedeflenmektedir.

Projede hafif zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerin merak ve sorgulama duygularını artıran, bilişsel becerilerini geliştiren, büyük ve küçük kas becerilerini destekleyen hortikültürel, bilimsel, etkileşimli, sürdürülebilir ve doğada öğrendiklerini hayatlarına adapte ederek aktif katılımlarını sağlayacak etkinlikler planlanmıştır.

Bu yaklaşımlar doğrultusunda projede hedef kitle, İzmir ilindeki özel eğitim meslek okullarında 9. ve 10. sınıfta okuyan hafif düzey zihinsel yetersizliği olan öğrencilerdir.

Hedef kitleye kabul gören her kurumdan 1 özel eğitim öğretmeni,1 meslek öğretmeni, bir
rehber ve bir idareci eşlik edecektir. Proje faaliyetleri 01 Kasım 2022 ile 06.06.2023 arasında 3 grup
şeklinde 9 faaliyet gerçekleştirilecektir. Her grup 3 faaliyete katılacaktır. Faaliyetlere 10 ‘ar kişilik öğrenci grubu ve onlara eşlik edecek öğretmen ve idareciler katılacaktır.

Proje kapsamında toplam 30 öğrenci seçilecek olup, öğrencilerin başvuruları değerlendirilirken
aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

Seçim kriterleri;
⮚ Projeye başvuran öğrencilerden kız ve erkek öğrenci sayılarının eşit olması,
⮚ Yapılacak olan etkinlik ve faaliyetlere katılmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu,
Alerjisi veya fobisi olmaması,
⮚ Okuryazar olması,
⮚ Ailesinin düşük gelir grubuna dahil olması,
⮚ Şehit veya gazi çocuğu olması, öksüz veya yetim olması, anne ve babası ayrılmış olması,
⮚ Benzer bir projeye katılmamış olması,
⮚ Seyahate engel bir durumunun olmadığını belirten izin belgesinin veli tarafından
İmzalanmış olması,
⮚ Dezavantajlı bölgede bulunan kurumlara öncelik tanınacaktır.