Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 4008 Kanıt Temelli Uygulamalar ile Kaynaştırma Eğitimi

TÜBİTAK 4008 Kanıt Temelli Uygulamalar ile Kaynaştırma Eğitimi

TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Programı tarafından desteklenen ortaokul öğretmenlerine yönelik “Kanıt Temelli Uygulamalar ile Kaynaştırma Eğitimi” projemize başvurular başlamıştır.

Projemizin içeriğinde özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan ve özel gereksinimli çocukların eğitiminde en yüksek faydayı sağlayabilmesi için genel kabul gören bir uygulama olan kaynaştırma eğitimi üzerinde durulmuştur. Bu eğitim kapsamında kaynaştırma öğrencilerinin okul hayatında yaşadıkları sorunların ve zorlukların azaltılması ve kendi öz yeteneklerinin farkına varması amaçlanmaktadır.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütücülüğünü Psikolojik Danışman / Rehber Öğretmen Güllü ULUTAŞ’ın yaptığı TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında onaylanmıştır. Bu proje ile kaynaştırma öğrencilerinin okul hayatında yaşadıkları sorunların ve zorlukların azaltılması ve kendi öz yeteneklerinin farkına varması amaçlanmaktadır.

Projemiz kapsamı, özel gereksinimli öğrencinin doğru tanı alması için yönlendirilmesi, sosyalleşmesi, toplumsal uyumun sağlanması, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve önlem alınması, eğitsel, fiziksel ve çevresel düzenlemelerin yapılması, kişi-kurumlar arası işbirliğinin yapılması ve farkındalık oluşturulmas için alanında uzman eğitimciler tarafından interaktif eğitim yöntemleri ile hedef kitlemiz olan 30 ortaokul branş öğretmenlerine ve 20 velilerimize kaynaştırma eğitimi hakkında genel bir bilgilendirme ve kanıt temelli uygulama raporlarında yer alan bilimsel dayanaklı özgün yöntemlerden olan Orff-Schulwerk Elementer Müzik Hareket Yaklaşımı, Senaryo Temelli Eğitim, Teknoloji Destekli Öğretim ve Müdahaleler ile ilgili çalışmalardan oluşmaktadır.

Projemizin birinci hedef kitlesi ülkemizin farklı bölgelerinde ve MEB’e bağlı resmi okullarda görev yapan 30 (otuz) ortaokul branş öğretmenidir.

Projemiz 14-15-16-17-18 Kasım 2022 tarihlerinde ilimizde gerçekleştirilecektir. Eğitim sonunda öğretmenlerimize katılım belgesi verilecektir.

Mail adresimiz: denizli4008@gmail.com
Web adresimiz: denizliarge.meb.gov.tr/tubitak4008
İnstagram : @denizli4008

Proje kapsamında 30 kişilik öğretmen gurubuyla alanında uzman eğitimmenlerle 5 günlük bir eğitim süreci tamamlanacaktır.

TÜBİTAK 4008 Kanıt Temelli Uygulamalar ile Kaynaştırma Eğitimi Başvuru Formu

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.