Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı Yayınladı

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı Yayınladı

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı, öğretmenlerin ve akademisyenlerin kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlayan bir programdır.

Bu projeler, bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimine tanıtmak ve sevdirmek için çeşitli yöntemler kullanılabileceğini göstermektedir.

Proje başvuruları, 13 Kasım 2023 – 13 Aralık 2023 tarihleri arasında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı’na yapılacaktır. Başvurular, Bilim ve Toplum Proje Başvuru Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilecektir.

Proje başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

 • Projenin bilimsel ve eğitimsel değeri
 • Projenin hedef kitlesi ve kapsamı
 • Projenin uygulama planı ve bütçesi
 • Projenin yaygın etkisi

Bu projeler, öğretmenlerin ve akademisyenlerin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri, öğrencilerine daha etkili bir şekilde eğitim verebilmeleri ve öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgi ve merakını artırmaları için çeşitli yöntemler kullanılabileceğini göstermektedir.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı, lisansüstü öğrenciler, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, bir kurum/kuruluşta çalışan öğretmenler ve kamu veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezi çalışanlarına kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlar.

Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı, Çağrı Alanları başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere, katılımcılara kendi branşlarına yönelik ilgi ve merak uyandırmayı, yenilikçi yaklaşım, yöntem ve tekniklere yönelik bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla kazandırmayı amaçlayan etkileşimli faaliyetleri kapsar.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrı Alanları

Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Teknoloji Alanları
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Tarımsal Bilimler
Tıbbi Bilimler

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Etkinlik Türleri ve Yöntemler

Açık ve kapalı uçlu deney Animasyon ve benzetim (simülasyon)
Argümantasyon Artırılmış/sanal/karma gerçeklik
Bilgi işlemsel düşünme Bilimsel gezi ve saha çalışması
Dijital oyun/ öyküleme Doğa ve yaban hayatı gözlemi
Eğitsel oyun Mobil uygulama
Oyunlaştırma Sanat
Sergi ve gösteri Spor
STEAM Tahmin et – gözle – açıkla
Tartışma (seminer, panel vb.) ve çalıştay Yaratıcı drama

Etkinliklerin yüz yüze etkileşimli olarak düzenlenmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, toplam etkinlik sayısının en fazla %15’i kadar etkinlik çevrim içi olarak düzenlenebilir. Çevrim içi olarak düzenlenmesi planlanan etkinliklerin eşzamanlı, etkileşimli ve çevrim içi ortamların avantajlarını yansıtması beklenmektedir.

Çağrı Takvimi
Başvuru Dönemi 13 Kasım 2023 – 13 Aralık 2023 (Saat: 17.30)
Etkinlik Dönemi 1 Nisan 2024 – 31 Mart 2025
Proje Süresi En fazla 12 ay

Proje Yürütücüsü Olma Koşulları
a. Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak,
b. Doktora derecesine sahip olmak,
c. Bir kamu kurum/kuruluşunda, üniversitede, belediyede ya da kamunun veya belediye
iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olmak.

4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı Çağrı Metni için tıklayın.

 

Başvuru formları için tıklayın.

Proje Başvuru Sistemi (PBS) ile ilgili bilgilendirme sunumu için tıklayın.

Proje Hazırlama Kılavuzu için tıklayın.

13 Kasım itibariyle http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tradresi üzerinden alınacak başvuruların onay ve elektronik imza süreci 13 Aralık 2023 (saat 17.30) tarihine kadar tamamlanabilecektir.

E-imza ile ilgili sorunlarınız için eimza@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Tüm duyurular ve bildirimler için : http://www.tubitak.gov.tr/4005
Proje başvuru ve yürütme süreci ile ilgili sorularınız için : bt4005@tubitak.gov.tr
Mali konular ve sözleşmeler ile ilgili sorularınız için : bito-mades-proje@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı, öğretmenlere ve akademisyenlere kendi branşlarına yönelik olarak öğrencilere ilgi ve merak uyandırmayı, olumlu tutum geliştirmeyi, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmayı ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla etkileşimli olarak kazandırmayı amaçlayan bir programdır.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı, öğretmenlerin ve akademisyenlerin kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlayan bir programdır. Bu çağrı ile, öğretmenlerin ve akademisyenlerin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri, öğrencilerine daha etkili bir şekilde eğitim verebilmeleri ve öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgi ve merakını artırmaları hedeflenmektedir.

Çağrı kapsamında desteklenecek faaliyetler şunlardır:

 • Eğitim kursları: Öğretmenlere ve akademisyenlere yönelik yenilikçi eğitim uygulamaları konusunda eğitim verilmesi
 • Eğitim materyalleri: Yenilikçi eğitim uygulamalarına yönelik eğitici materyallerin geliştirilmesi
 • Eğitim etkinlikleri: Yenilikçi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen etkinlikler

Çağrıya başvurabilmek için, proje yürütücüsünün aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

 • Bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak
 • En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak

Proje başvuruları, 13 Kasım 2023 – 13 Aralık 2023 tarihleri arasında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı’na yapılacaktır. Başvurular, Bilim ve Toplum Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilecektir.

Proje başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

 • Projenin bilimsel ve eğitimsel değeri
 • Projenin hedef kitlesi ve kapsamı
 • Projenin uygulama planı ve bütçesi

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı’nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı’na örnek projeler

 • Bir üniversitenin eğitim fakültesi tarafından yürütülecek bir proje kapsamında, öğretmenlere yönelik yenilikçi eğitim uygulamaları konusunda eğitim verilmesi
 • Bir kamu kurumunun desteğiyle, geliştirilen yenilikçi bir eğitim materyalinin pilot uygulamasının yapılması
 • Bir sivil toplum kuruluşu tarafından, yenilikçi eğitim uygulamalarına yönelik bir etkinlik düzenlenmesi

Bu projeler, öğretmenlerin ve akademisyenlerin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri, öğrencilerine daha etkili bir şekilde eğitim verebilmeleri ve öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgi ve merakını artırmaları için çeşitli yöntemler kullanılabileceğini göstermektedir.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.