TÜBİTAK 4005 “Öğretmenlerin Hibrit Tabanlı Etkili Öğrenme Ortamı Oluşturmaya Yönelik Becerilerinin Geliştirilmesi”

TÜBİTAK 4005
Öğretmenlerin Hibrit Tabanlı Etkili Öğrenme Ortamı Oluşturmaya Yönelik Becerilerinin Geliştirilmesi

Eğitim Konuları
1. Kayıt, Tanışma ve Oryantasyon
2. Değişen dünyada değişen öğrenme ve öğretmen (kültür yapılarının insan davranışları ve düşünce sistemine etkisi)
3. 21. Yüzyıl Becerileri ve Hibrit Öğrenme
4. Hibrit Tabanlı Ters Yuz edilmiş sınıfların yönetimi
5. Hibrit öğrenme ortamlarında Web 2.0 araçlarının seçimi ve kullanımı
6. Hibrit öğrenme ortamlarında arttırılmış gerçeklik
7. Neden hibrit düşünme ve öğrenme?
8. Ters yüz edilmiş sınıflarda Teknoloji Destekli biçimlendirici değerlendirme ve biçimlendirici dönüt
9. Okulda ve sınıfta öğrenme anlayışını değiştirme ve geliştirme

Eğitim Bilgileri
Eğitim Tarihi: 05-09 Eylül 20222 Eğitim
Yeri : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kongre Merkezi
Hedef Kitle: Temel Eğitim kapsamında yer alan okulöncesi ve ilkokul öğretmenleri
Katılımcı Sayısı: 10 tane okulöncesi ve 20 tane ilkokul öğretmeni olmak üzere 30 kişidir
Eğitim Etkinlikleri: Uygulamalı

Doç. Dr. Esef Hakan TOYTOK
Proje Yürütücüsü

Eğitmenler & Uzmanlar
Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ
Prof. Dr. Uğur BATI
Doç. Dr. Çelebi ULUYOL
Doç. Dr. Birsen AYBEK
Doç. Dr. Erkan Haşan ATALMIŞ
Dr. Özgür BOLAT
Dr. Murat Mücahit YENTÜR
Dr. Caner CERECİ
Dr. Remzi Burçin ÇETİN
İlker Erarslan

Araştırmacılar
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet RAMAZANOĞLU
Dr. Öğretim Üyesi Sungur GÜREL
Dr. Öğretim Üyesi Hatice DAĞLI
Dr. Öğretim Üyesi Hakan ÇETİN
Dr. Öğretim Üyesi İmray NUR

Rehber
Büşra AKYÜZ

ÖĞRETMENLERİN HİBRİT TABANLI ETKİLİ
ÖĞRENME ORTAMI OLUŞTURMAYA YÖNELİK
BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ