Tübitak 4005- Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji

TÜBİTAK 4005 – Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji Projesi

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Biyoloji/ Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerine yapılacak olan Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji Projesine davetlisiniz. Bu Eğitim TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları projesi tarafından desteklenmektedir.
Proje Trakya Üniversitesi uygulama otelinde 8 günlük konaklamalı teorik ve uygulamalı eğitimden oluşmaktadır. Programa kabul edilen tüm Biyoloji/ Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin konaklama, yemek ve ulaşım bedelleri proje bütçesinden karşılanacaktır.
Katılım Koşulları: Devlet ve özel eğitim kurumlarında Biyoloji/ Fen ve Teknoloji öğretmeni olmak, yeni eğitim öğretim yaklaşımlarına açık olmak, teknolojiye ilgi duymak, ortak çalışma becerilerine ve paylaşımcı bir ruha sahip olmak.

Son Başvuru tarihi: 14 Haziran 2018

Katılımcı listesinin ilanı ve kesin kayıt: 18 -22 Haziran 2018
Etkinlik Dönemi: 15- 22 Temmuz 2018

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve başvuru yapmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz
https://gtb4005.trakya.edu.tr/forms/basvuru-formu#.Wvy87UiFPIU

Proje Özeti

Son yıllarda biyoteknolojinin, geleceğin şekillenmesinde önemli bir güç olacağı çeşitli otoritelerce vurgulanmakta ve mevcut gelişmeler de bunu doğrular nitelikte ürünler ortaya koymaktadır. Dolayısıyla genç neslin bu konuda bilinçlendirilmesi, doğru bilgilerle donatılıp ufkunun açılması aynı zamanda ülkemiz geleceğinin şekillenmesi anlamını da taşımaktadır. Genç neslin doğru bilgilendirilmesinde ve yönlendirilmesinde, öğretmenlerimizin bu teknolojiyi tanıması, kapsamını ve etik sınırlarını öğrenmesi son derece önemlidir. Ayrıca biyoteknoloji, soyut bilginin somut ürünlere dönüşümünü sağlayan özel ekipmanlara gereksinim duyan bir bilim dalıdır. Oysa ilk ve orta öğretim düzeyindeki çocuklara bu dönüşümün açıklanabilmesi için  basit araç/gereçlerle uygulanabilecek, pratik, görsel ve somut yöntemlere gereksinim duyulmaktadır. Sunulan proje bu gereksinim doğrultusunda planlanmıştır. Projede ilk ve orta öğretim kurumlarında Fen ve Teknoloji + Biyoloji öğretmenlerine kapsamlı teorik ve pratik uygulamalı bir Biyoteknoloji eğitimi sunulması planlanmıştır. Proje ile her biri kendi alanında akademik birikimine sahip proje personeli, edindiği bilgi birikimini, öğretmenlerimizin hedef ve tecrübeleri ile harmanlayacaktır. Bu sayede, biyoteknoloji eğitiminde, yenilikçi öğretim yöntemleri geliştirmek ve öğrencilere doğru/etkin bilgi aktarımı sunmak üzere yöntemler ortaya konacaktır.

Bu proje, Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapmakta olan Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı çalışan toplamda 20 kişilik Fen ve Teknoloji / Biyoloji öğretmenlerinin katılımıyla, Trakya Üniversitesi kapsamında gerçekleştirilecektir. Etkinlikler, teorik ve deneysel uygulamalar, yapılandırmacı yaklaşım ile 5E modeli ve işbirlikli öğrenme kullanılarak 8 gece 9 günlük bir program dahilinde uygulanacaktır.

Projenin amacı;

– Fen ve Teknoloji / Biyoloji öğretmenlerinin Biyoteknoloji konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak,

– Öğretmenlerin Biyoteknolojideki temel konular ve kavramları öğrencilere anlaşılır, kalıcı, basit araç ve gereçlerle aktif katılımlı ve eğlenceli bir biçimde aktararak öğrencilerin anlamlı öğrenmelerini sağlamaktır.

Bu amaçla projemizde 5E ve işbirlikli öğretim yöntemlerine göre tasarlanmış etkinlikler, interaktif uygulamalar, araştırma laboratuvarlarındaki deneysel uygulamalar, sanal laboratuvar uygulamaları, basit araç ve gereçlerle katılımcıların kendi öğretim ortamlarında uygulayabilecekleri deneysel uygulamalar, web 2.0 araçları ile yenilikçi öğrenme yöntemleri uygulanacaktır.

 

Proje Yürütücüsü

Doc. Dr. Semra HASANÇEBİ

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Edirne

Uzman

Doc. Dr. Yılmaz ÇAKICI

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Edirne