TÜBİTAK 4004 Sınıf Öğretmeni Adaylarına İlkokul Öğrencilerinin Matematikte Yaşadıkları Kavram Yanılgılarını ve Zorluklarını Belirleme ve Baş Etmeye Yönelik Kapsamlı Bir Eğitim

TÜBİTAK 4004
TÜBİTAK 4004 Sınıf Öğretmeni Adaylarına İlkokul Öğrencilerinin Matematikte Yaşadıkları Kavram Yanılgılarını ve Zorluklarını Belirleme ve Baş Etmeye Yönelik Kapsamlı Bir Eğitim

TÜBİTAK 4004 Sınıf Öğretmeni Adaylarına İlkokul Öğrencilerinin Matematikte Yaşadıkları Kavram Yanılgılarını ve Zorluklarını Belirleme ve Baş Etmeye Yönelik Kapsamlı Bir Eğitim

Projede gerçekleştirilecek etkinlikler ile sınıf öğretmen adaylarının ilkokul matematik öğretim programında yer alan sayılar ve işlemler, geometri, ölçme ve veri işleme öğrenme alanlarında öğrencilerin yaşadıkları zorluklar, kavram yanılgıları ve sıklıkla yaptıkları hata örnekleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgıları ve hataların nasıl giderilebileceği konusunda etkinlikler gerçekleştirilecektir. Projede uygulanan etkinlikler, katılımcılarda öğrenci zorlukları ve kavram yanılgıları konusunda merakı ve araştırma yönelimini harekete geçirecektir.

Sınıf öğretmeni adayları için
24 sınıf öğretmen adayı ile gerçekleştirilecek projenin Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 24-28 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Katılımcılar yol ücretilerini kendileri karşılayacaktır. Konaklama ve yemek giderleri ise TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Proje sonunda katılımcılarla Kapadokya Turu gerçekleştirilecektir.

Doç. Dr. Mehmet Hayri SARI
Proje yürütücüsü
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Başvuru: https://okuldayiz.net/katilim-basvurusu

Matematiğin sarmal yapısı gereği öğrencilerin önceki öğrenmeleri sonraki öğrenmelerini etkilediği bilinen bir gerçektir. Öğrencinin matematiğin bir konusunda sahip olduğu ya da olabileceği bir zorluğun ya da kavram yanılgısının önüne geçilebilmesi için başta öğretmenlere ve geleceğin potansiyel öğretmenleri olan öğretmen adaylarına büyük roller düşmektedir. Öncelikli olarak öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öğretimi gerçekleştirirken öğrencilerde oluşabilecek ve varsa zorlukların ve kavram yanılgılarının üstesinden gelebilmek için deneyime sahip olması büyük önem arz etmektedir. Özellikle temel eğitimin ilk kademesi olan sınıf öğretmeni ve öğretmen adaylarına büyük roller düşmektedir. İlkokuldan ortaokula geçişte eğer öğrenciler matematiksel kavram yanılgılarıyla devam etmeleri halinde bu onların ortaokul matematik başarılarını ve daha sonraki yıllardaki matematik başarılarını etkilemeleri olasıdır. Bu sebeple de sınıf öğretmenlerinin ilkokul matematiğinde yer alan öğrenme alanları konusunda yeteri düzeyde konu alan bilgisine sahip olmaları gerekir. Bu konu alan bilgisinin içerisinde yer alan önemli noktalardan birisi de öğrenci zorluklarının, kavram yanılgılarının ve hatalarının neler olduğunu bilmek ve bunların üstesinden gelebilmek için konu alan bilgisi ve pedagoji bilgisine sahip olması gerekir. Önerilen bu projeyle de Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim görmekte olan 24 sınıf öğretmeni adayı ile ilkokul matematiğinde öğrenci zorlukları, hataları ve kavram yanılgılarının neler olduğu ve bunların üstesinden gelebilmek için yapılabilecekler hakkında bilgi ve beceri sahibi olabilme konusunda eğitimler sağlamaktır.

Proje Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 24-28 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin öğretmen adaylarına katkısını ölçmek adına ön test ve son test olarak proje yürütücüsü ve uzmanları tarafından geliştirilecek olan “Öğrenci Kavram Yanılgıları ve Hata Teşhis Testi” kullanılacaktır. Ayrıca veri toplama aracı olarak gün sonunda yazılacak “bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl yapabiliriz?” sorularının cevaplanması ile oluşturulacak “Eğitim Günlükleri” ve “Eğitim Beklenti Anketi” kullanılacaktır. Elde edilen veriler nicel ve nitel analiz yöntemleri ile çözümlenerek raporlanacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

16 − eight =