TÜBİTAK 4004 Mavi ile Yeşilin Kucağında, Doğamı Tarihimi ve Kültürümü Keşfediyorum

Doğa Eğitimi
TÜBİTAK 4004

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen “Mavi ile Yeşilin Kucağında, Doğamı Tarihimi ve Kültürümü Keşfediyorum” projesi 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Bu proje 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında, Ordu ilinin doğa eğitimi açısından önem arz eden doğal, tarihi ve kültürel mekanlarında gerçekleştirilecek olan bir doğa eğitimi ve bilim okulları projesidir.

Projenin amacı; katılımcı hedef kitlenin içinde yaşadığı bölgenin zengin habitatını gezerek, gözlemleyerek, yaparak-yaşayarak öğrenmesine, tanımasına katkı sağlamanın yanı sıra; doğal oluşumların, fen ve fizik yasalarının yerinde anlaşılmasını sağlayarak insan-doğa-kültür etkileşiminin sınırlarını keşfetmesine yardımcı olmaktır. Bu süreçte katılımcıların bilimsel bakış açısı kazanmasına, neden-sonuç ilişkisi kurmasına, farklı bilim dallarından hareketle hipotezler geliştirmesine ve bunları araştırarak, sorgulayarak disiplinlerarası yöntemlerle ortaya koymasına imkan sağlamaktır.

Proje boyunca Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarımsal Bilimler kapsamında Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Yason Burnu, Aybastı Perşembe Yaylası, Hoynat Adası, Fatsa Kabakdağı Eko-Tarım ve Turizm Köyü, Fatsa Çiftçi Eğitim Merkezi’nin yanı sıra; Fatsa Antik Cıngırt ve Ordu Kurul Kalesi Yerleşkeleri’nde alanında uzman çoğu akademisyen ve eğitmenler öncülüğünde doğa eğitimi ve bilim okulları faaliyetleri yürütülecektir.

Hedef Kitle
Projenin hedef kitlesini; Ordu ilindeki okullarda eğitim gören dezanvatajlı konumda yer alan ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük üstün yetenekli, Bilim Sanat Merkezlerine kayıtlı 7. ve 8. sınıfta eğitim gören 26 öğrenci oluşturmaktadır.

www.fatsabilsemdoga4004.com