TUBİTAK 4004 Aladağlar Yeşil Sınıf Eğitimi

“Bolu Aladağlarda Yeşil Sınıf Eğitimi-2” projesi 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2020/1 Çağrı Dönemi kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Bolu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülecek bu proje Aladağ çevresinde Korunan ve Doğal Alanlarda gerçekleşecektir.

Eğitim Alanları
Etkinliklerimiz Aladağ Omanları, Aladağ Göleti, Seben Fosil Araştırma Ormanı ve Bolu Bilim ve Sanat Merkezi’nde yapılacaktır. Projemiz 6 gece 7 gün olmak üzere tek etkinlik dönemde gerçekleşecektir.

Ücretsiz Doğa ve Bilim Eğitimi
Bolu İlinde öğrenim gören 7. sınıf öğrencilerinin katılabileceği etkinlikler ücretsizdir. Katılımcıların eğitim süresi boyunca tüm masrafları (konaklama, yemek, kırtasiye ve eğitim) TÜBİTAK tarafından verilen bütçeden karşılanacaktır. Eğitim sonrasında katılımcılardan başarılı olanlara “Doğa Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

Bu projenin amacı; bilimsel bilgiyi görsel, uygulamalı ve eğitici oyunlarla doğa içerisinde basit ve anlaşılır şekilde sunabilmek, canlı ve cansız varlıklar arasındaki etkileşimin farkına varmalarını sağlamak, doğada yapılacak gözlemlerle doğaya karşı merak uyandırmak, doğa ve insan arasındaki hassas dengeyi öğretmek, doğa ile doğrudan etkileşimli eğitimlerle doğa okuryazarı bireyler yetiştirmektir.

Projenin hedef kitlesi Bolu ilinde öğrenim gören 7. sınıf öğrencileridir. Projemiz tek eğitim dönemi içerisinde gerçekleştirilecek olup ortaokul kurumlarına yapılacak duyuru ve bilgilendirme sonucunda, başvuru yapan öğrencilerden, katılımcı olarak 32 öğrenci seçilecektir. Bu 32 öğrencinin 16’sı (%50) Bolu ilinin ilçelerinde ve köy okullarında öğrenim görmekte olan öğrencilerden, 8’i (%25) Bolu ili Merkez İlçe okullarındaki öğrencilerden, 8’i de (%25) Bolu Bilim ve Sanat Merkezi genel yetenek öğrencileri arasından seçilecektir.