TÜBİTAK 1003- Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ’NDE TÜBİTAK DESTEKLİ 1003-ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJESİ KABUL EDİLMİŞTİR

“Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi” başlıklı çağrı metni kapsamında Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman YAMAN tarafından önerilen “Eğitim Niteliğinin Artırılmasında Öğretmenlerin İyi Örneklerinin Paylaşılması ve Yaygınlaştırılması” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulunmuştur.
1003-Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programının 2018 yılı çağrıları kapsamında ilk aşamaya yaklaşık 200 farklı proje başvurusu yapılmıştır. Bu projelerden 38 tanesi ilk aşamada kabul edilmiş ve yürütücüleri ikinci aşama için başvuru hakkı elde etmişlerdir. Bu projelerden 4 tanesi ise ikinci aşamada kabul edilerek yaklaşık %5 oranında kabul alan proje kapsamına girmiştir. Projemiz tüm aşamaları başarı ile geçerek destek almaya hak kazanmıştır.

Projenin toplam süresinin 24 ay ve bütçesinin ise yaklaşık 500000 TL olması öngörülmektedir. Projede 1 proje yürütücüsü, 3 araştırmacı ve 8 danışman ile 2 tane bursiyer görev alacaktır. Projenin farklı aşamalarında görev alacak olan araştırmacı ve bursiyerler Doç. Dr. Süleyman YAMAN, Dr. Öğr. Üyesi Şener ŞENTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Seyfullah GÜL, Doç. Dr. Yavuz SAKA, Arş. Gör. Belgin BAL İNCEBACAK ve Arş. Gör. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ yer almaktadır. Danışmanlar ise Prof. Dr. Mehmet KARA, Prof. Dr. Murat TAŞ, Prof. Dr. Yavuz BAYRAM, Prof. Dr. Yüksel DEDE, Doç. Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN, Dr. Öğr. Üyesi Dilek BÜYÜKAHISKA, Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan YANAR ve Dr. Öğr. Üyesi Sinan KAYA’dır.
Proje, TÜBİTAK ile protokol imzalanmasının ardından, muhtemelen Ağustos ayı sonunda başlatılacaktır. İki yıl boyunca devam edecek projenin fen eğitimi yanında genel olarak eğitim niteliğinin artırılmasında olumlu katkı yapması beklenmektedir. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışılacak ve elde edilen tüm birikimler ilgililerle paylaşılacaktır.

Proje ile ilgili bilgiler aşağıdaki facebook sayfasından takip edilebilir
https://www.facebook.com/groups/817712705242007/?ref=share
Ayrıca hazırlanmakta olan web sayfası ile diğer sosyal ağlara ilişkin bilgiler yukarıdaki adresten duyurulacaktır.

Bu projeye destek veren TÜBİTAK’a ve projenin tüm aşamalarında destek sağlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’ne ile OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi’ne teşekkür ederim.

Doç. Dr. Süleyman YAMAN
Proje Yürütücüsü

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here