TOK -Theory of Knowledge

“Bilgi ve Kültür” temalı TOK/ Theory of Knowledge Konferansı’nın amacı; farklı kültürlerden gelen IB DP (IB Diploma Programı) öğrencilerini bir araya getirmek, öğrencilerin “Bilgi ve Kültür” teması altında fikirlerini tartışmalarını, kültürleri görerek ve tanıyarak anlamalarını, İstanbul gibi zengin kültür mozaiğine sahip bir kentte teori ve pratiği bir araya getirmelerini, gençlerin birbirlerini anlayarak dünya kültürüne ve barışına hizmet etmelerini sağlamaktır. Uluslararası Bakalorya programlarını uygulayan okullarda TOK (Theory of Knowledge) olarak adlandırılan “Bilgi Kuramı” dersi programın önemli bir parçasıdır. Bu derste, öğrencilerin bilgi ve değer yargıları söylemlerine ve iddialarına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmalarını, başkalarının inanç ve yargılarına hoşgörü ve anlayış göstermelerini sağlamak amaçlanır.

Dünyada ilk kez ve halen sadece Eyüboğlu Eğitim Kurumları tarafından gerçekleştirilen TOK Konferansı, uluslararası platformlarda temsilimiz açısından son derece önemli bir organizasyondur. Çeşitli ülkelerden gelen katılımcılar, konferans süresince Eyüboğlu öğrencileri ve öğretmenlerinin evlerinde konaklarlar. Konferansın içeriği, öğrenci ve öğretmenler tarafından yapılacak “kültür” temasının farklı bakış açılarıyla ele alınacağı sunumlardan ve kültürümüzü tanıtmaya yönelik farklı aktivitelerden oluşur.

http://www.eyuboglu.com/tok2011/Information.aspx

konferans programı: http://www.eyuboglu.com/tok2011/theConferenceSchedule.aspx