Tevhidi Düşünce Ekseninde İlim Dalları ve İlim Alt Dallarının İnşaası Sempozyumu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve İLMAR (İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Merkezi)’ın işbirliği ile 1-4 Eylül 2016 tarihleri arasında Bolu’da “Tevhidi Düşünce Ekseninde İlim Dalları ve İlim Alt Dallarının İnşaası” sempozyumu düzenlenecektir. Bu sahasında ilk olma özelliği taşımaktadır.

Medeniyet inşa etmenin temel özelliği olarak, inşa edici toplumun; kendi özgün düşünce dünyasının başta sosyal/içtimai ilim alanları ile diğer ilim alanlarının (pozitif, sağlık ve mühendislik) ilmi anlayışı çerçevesinde ortaya koyduğu bilgi ile kendi medeniyet iktidarını sağladığı açıktır. Bu cümleden alarak Türkiye’nin yeni yüzyılda kendi özgün düşünce sistemi olan “Tevhidi Düşünce” anlayışına dayalı ilim geleneği yaklaşık iki yüzyıllık süreçte (19. ve 20. yüzyıllar boyunca) “dondurulma/durdurulma” ile karşı karşıya kalmıştır. Buna karşın bu zaman aralığında modern Batı’nın sosyal düşünce anlayışı ile tüm bilim dalları oluşturulmuştur. Böylece modernist sosyal düşünce yapısına dayalı bilim geleneğine bağımlı Türkiye; “taklitçi” ve “aktarmacı” bir düşünce yapısı ile, “bilim üretme” biçimini, ”düşünen insanı”nı, “kurumsal yapılanması ve işleyiş kurgusunu” oluşturmuştur.

Ülkemizdeki mevcut duruma karşın Türkiye ölçekli bu Sempozyum, modern Batı düşüncesine karşı bir Türk-İslam dünyasını yeniden “inşa”, ama kendi özgün yapısı itibariyle de “ihya” amaçlı olarak gerçekleştirilecektir. Buna göre Sempozyum, Türk-İslam dünyasının başta içtimai/sosyal alanlarını içeren tüm konularda (felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih/felsefesi, siyaset, iktisat, ilahiyat, ekonomi…), ayrıca fen ilimler, pozitif ilimler, sağlık ve mühendislik ilim alanları ve onların alt ilim dallarına yönelik olarak “Tevhidi Düşünce” anlayışı üzerinden bilgi üretilmesine temel teşkil etmeyi amaçlamaktadır. Bir bakıma özgün ilmi bilgi üretme faaliyetini içermektedir.

Bu Sempozyum ile, Türk-İslam medeniyetinin özgün bilgi üretme metodu olan “Tevhidi Düşünce”ye dayalı ilimler ve ilim alt dallarının zamanımız ölçülerinde yeniden oluşturmanın ilk adımı gerçekleştirilmiş olacaktır.

Sempozyumun medeniyetimize ve ülkemize katkıları bağlamında bunlara ilaveten; tüm bu konuları, “Tevhidi Düşünce” temelli derinlikli ilmi bakış açısıyla ele alma, tartışma ve özgün bilgi üretme imkanın oluşturulması açısından da yakın, orta ve uzun dönemde kendi yerli bilgisini üretmenin yolunun açılmasına zemin açacağı düşünülebilir.

Sempozyumda ortaya konulacak görüşler sadece ülkemiz, ilgili akademik kurumlar veya Müslüman dünya ile sınırlı kalmayacak, başta Batı olmak üzere dünyanın her yerindeki insanlığa yeni bir pencere açma, bakış açısı veya alternatif sunma niteliği de taşıyacaktır. Bu insanlık için bir tekliftir.

Bu yönüyle konuyla ilgilenen başta üniversitelerimizin değerli ilim insanlarının ve araştırmacılarının bir araya gelmesine vesile olacak bu sempozyumun; bilgi üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.

Sempozyumda bildiriler Türkçe sunulacak olup, katılımcı misafirlerin konaklama, yeme içmeye yönelik olarak tüm harcamalar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

Sempozyum Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüsü, Bolu.

İletişim: ilmimetodoloji@gmail.com, İlmar.org.

Önemli Tarihler

Bildiri Özetinin Son Gönderme Tarihi: 30 MAYIS 2016

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı Tarihi: 15 HAZİRAN 2016

Bildiri Metninin Son Gönderme Tarihi: 01 AĞUSTOS 2016 Sempozyum Tarihi 1-4 EYLÜL 2016

NOT: Kabul edilen bildirilerin tam metninin en geç 1 AĞUSTOS 2016 da gönderilmesi gerekmektedir. Çünkü bu metinler kitaplaştırılarak, 1-4 EYLÜL 2016 da sempozyumda katılımcılara ve misafirlere sunulacaktır.

Bildiri Konuları

Sempozyum, Türk-İslam dünyasının başta içtimai/sosyal alanlarını içeren tüm konularda ;

Felsefe, Sosyoloji/İçtimaiyat, Psikoloji, Tarih/Felsefesi, Siyaset, İktisat, İlahiyat, Ekonomi, Dil, Edebiyat, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Yönetim, İşletme ve türev alanlara ilaveten

Fen ilimleri, Pozitif ilimler, Sağlık ve tüm Mühendislik ilim alanları ve onların alt ilim dallarına yönelik konular, Sempozyumun bildiri konu alanlarını oluşturmaktadır.