STEM and Bridges (STEM ve Köprüler)

İstanbul Bağcılar Bilim ve Sanat Merkezinin yürütücülüğünü Bulgaristan’ın Radost Anaokulu ile paylaştığı “STEM and Bridges”  #eTwinning projesi çalışmaları başladı.

Proje kapsamında Türkiye, Romanya, Yunanistan, Polonya ve Portekiz’den okullar da yer almaktadır.

Proje, STEM eğitimine odaklanmaktadır. STEM eğitimi, bilim (Science), teknoloji (Technology), mühendislik (Engineering) ve matematik (Mathematics) disiplinlerinin birleştirilmesiyle oluşan bir eğitim yaklaşımıdır.

Teması “köprüler”  olarak belirlenen proje ile öğrencilerin, STEM eğitimi yaklaşımları kullanılarak 21. yüzyıl becerileri edinmeleri temel amaçtır. Proje ile aynı zamanda da disiplinler arası çalışma imkânı, kültürel miras ve kapsayıcılık alanlarına da değinilmektedir.

Proje katılımcıları yaşadıkları yerlerdeki köprüleri; yapımında kullanılan malzemeler, teknoloji ve estetiğin yanı sıra köprülerin; mühendislik hesapları, dönemi, tarihi ve mimarisi, kullanım amacı, planlanmasından tamamlanmasına kadar geçen süre gibi açılardan ele almaktadırlar. Projede yer alan aktiviteler, öğrencilerin aktif olduğu, öğrenme deneyimlerini zenginleştirecek ve onların erişebildikleri hedefleri artırarak başarılı sonuçlar ortaya koymalarına yardımcı olacaktır.

Öğrenciler, tasarım ve ürünlerini proje katılımcısı diğer ülkelerdeki akranlarıyla işbirliği yaparak kurdukları takımlarla birlikte hazırlamakta ve web 2.0 araçlarıyla Twinspace de düzenli olarak paylaşım yapmaktadırlar. Ayrıca diğer takım öğrencileri bu ürünlere yaptıkları yorumlar ile geri bildirimde bulunarak projenin daha verimli ve etkileşime açık olmasına katkı sunmaktadırlar.