Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu

İslam Bilim Tarihi
Fuat Sezgin

İkinci Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu

İslam dünyasında ortaya konulan entelektüel ürünlerin bir “araştırma nesnesi” olarak incelenmesinin yaklaşık iki yüzyıllık bir tarihinden söz edilebilir. Bu süreçte azımsanmayacak sayıda uluslararası bilim insanı, İslam bilimlerinin tarihini keşfetmeye, anlamaya, yorumlamaya ve günümüz için anlamını tespit etmeye dönük büyük bir çaba ortaya koydular ve koymaya da devam ediyorlar. Bu olağanüstü gayrete rağmen İslam bilimleri tarihinin aydınlatılmayı bekleyen pek çok noktası (kişi, eser, teori, ilişkiler ağı, bağlam, etki vb.) bulunduğu gibi, bu tarihin gerek bir bütün olarak gerekse tek tek bilimler açısından nasıl ele alınabileceği konusunda da yerleşik metodolojilerin yetersizliğiyle karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Bilim, tarih, din, felsefe, toplum, siyaset, ekonomi ve dil arasındaki girift ilişkiler ağının kesişim noktasında yer alan İslam bilimleri tarihine ne tür metodolojik araçlarla yaklaşılması gerektiği, farklı disiplinlerdeki metodolojik perspektiflerden nasıl ve ne oranda yararlanılabileceği, önemli sorular olarak bu alanın ilgililerinin önünde durmaktadır.

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in (ö. 2018) hem hatırasını yaşatmak hem de ortaya koyduğu göz kamaştırıcı bilimsel mirasın gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağı olmasını sağlamak amacıyla, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, İstanbul Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin iş birliğiyle 7-9 Ekim 2021’de İstanbul’da düzenlenecek olan İkinci Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu’nda İslam bilimleri tarihi araştırmalarının metodolojik boyutlarının, aşağıdaki sınırlayıcı olmayan sorular çerçevesinde tartışılması hedeflenmektedir:

İslam bilimlerinin tarihine yönelik incelemeler, yerleşik bilim tarihi yazım ve araştırma yöntemleriyle nasıl bir ilişkiye sahiptir, nasıl bir ilişkiye sahip olmalıdır?
İslam bilimleri tarihi nasıl dönemlendirilebilir? Bütün bilimleri kuşatan bir dönemlendirme mümkün mü? Yoksa her bir bilimin tarihi için ayrı dönemlendirme mi yapılmalı?
Genel olarak “klasik sonrası dönem” olarak adlandırılan 13. yüzyıl sonrası dönemi incelemenin özel yöntemlerinden söz edilebilir mi?
İslam bilimleri tarihini anlamada gerileme paradigması gerçekten geçerliliğini yitirdi mi?
Bilimsel metinlerin analizinde içerik odaklı ve bağlam odaklı yaklaşımların sunduğu imkânlar ve zaaflar nelerdir?
İslam bilimlerinin diğer medeniyet havzalarının bilimsel birikimleriyle ilişkisi nasıl ele alınmalıdır?
Bilimsel teorilerin tarihini yazarken süreklilik ve özgünlük arasındaki denge nasıl kurulmalı?
Küresel tarih çalışmalarının sunduğu perspektif İslam bilimlerinin tarihini anlamada ne oranda işlevseldir?
Farklı düzeylerde genel bilim tarihi ve bu tarih içinde İslam bilimleri tarihinin öğretiminde ne tür yöntemler ve yaklaşımlar kullanılmalı?

Önemli tarihler
Özet gönderimi için son tarih: 15 Mart 2021
Kabul edilen tebliğlerin ilanı: 5 Nisan 2021
Sempozyum: 7-9 Ekim 2021

Tebliğ dilleri
Sempozyumda Türkçe, Arapça ve İngilizce tebliğlere yer verilecektir. Sempozyum süresince bu dillerde simultane çeviri yapılacaktır.

Sempozyumun icra şekli
Sempozyum, küresel salgının gidişatı dikkate alınarak şartların imkân vermesi durumunda İstanbul’da, olumsuz şartların devamı halinde ise çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Ulaşım ve konaklama
Başvuruları kabul edilen katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri karşılanacaktır.

www.fuatsezginsempozyumu.org

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

17 + 12 =