Prof. Dr. Altan Günalp Araştırma Ödülü

Tıbbi biyoloji ve genetik alanında saygınlığını koruyan Prof. Dr. Altan GÜNALP Araştırma Ödülü, XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi kapsamında verilecektir.

Tıbbi biyoloji ve genetik alanındaki araştırmalar arasından Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek, üç çalışmaya verilecek olan “Prof. Dr. Altan GÜNALP Araştırma Ödülü” için başvurular, aşağıda belirtilen koşullara uygun hazırlanarak Kongre Sekreterliğine ulaştırılmalıdır.

BAŞVURU KOŞULLARI
1.Araştırma, Türkiye’de yapılan yayınlanmamış veya son iki yıl içinde yayınlanmış bir araştırma olmalıdır.
2.Araştırma yayınlanmamış ise Ulusal Tıbbi Dergi Editörleri Kurulu’nun belirlediği ve Br. Med. J. kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
3.Araştırma yayınlanmış ise kopyası gönderilmelidir.
4.Araştırmaların PDF formatındaki örneği, araştırmacıların hepsinin izin ve bilgisinin olduğuna dair imzalı belge, başvuru dilekçesi ve kongre kayıt ücretinin banka dekontu sekreterya@tbgk2013.org e-posta adresine gönderilmelidir.
5.Birden fazla araştırmacı tarafından yapılan çalışmalarda, araştırmacılardan birisinin başvurusu yeterli olacaktır.
6.Son başvuru tarihi 7 Haziran 2013’dür.
7.Aynı araştırma için hem kongrenin sözel / poster bildiri bölümü hem de Araştırma Ödülü için başvuruda bulunulamaz.
8.Ödüle başvuran çalışmalar, bütün araştırma metni poster ölçülerinde hazırlanmış olarak, Kongre’nin ikinci günü poster salonunda sergilenecek şekilde getirilmelidir.
9.Başvurular arasında ödüle değer çalışma olmadığı koşullarda Bilim Kurulu ödüllerden bir ya da bir kaçını vermemekte serbesttir.