Özel Emine Örnek Lisesi 2. Ulusal Münazara Turnuvası

Emine Örnek Fen Lisesi ve Koleji Müdürlüğünün; Türkiye geneli resmi / özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, gençlerin kendilerine verilen konularda görüşlerini dayanaklı biçimde dile getirmelerini sağlamak amacıyla
“Özel Emine Örnek Lisesi 2. Ulusal Münazara Turnuvası” düzenlemektedir.

Bursa ili Mudanya ilçesinde faaliyette bulunan Özel Emine Örnek Fen Lisesi ve Koleji Müdürlüğü

2018-2019 DERS YILS 16 – 17 MART 2019 2. ULUSAL MÜNAZARA TURNUVASI
ŞARTNAMESİ

TAKIMLARIN OLUŞUMU:

1. Bütün takımlar 2 öğrenciden oluşur.

2. Takımlar ile beraber 1 Öğretmen gelebilir.

3. Takımlar turlarda kendi öğrencisi olmak şartıyla istediği zaman değişiklik yapabilirler.

JÜRİLERİN OLUŞUMU VE JÜRİ PANELİ

1. Turnuva jürilerinin tecrübeli üniversiteli münazırlardan oluşması esastır. Üniversitelerarası yarışmalarda başarısı olmayan hiçbir jüri jürilik yapmayacaktır.

2. Jüriler arasından en az 2 kişi en fazla 5 profesyonel jüri danışma kurulu tarafından turnuvanın jüri paneli olarak atanır. Jüri atamaları ve konuların belirlenmesi bu panel tarafından gerçekleştirilir.

3. Takımlara verilen konular yüksek derecede teknik bilgi ve uzmanlık gerektiremez.

4. Konular takımlara 40 dk. önce verilir.

5. Takımlar 40 dk. önceden verilen konulara hazırlanırken herhangi bir elektronik cihaz kullanamazlar ve kimse ile iletişime geremezler.

6. Şikayetler ve öneriler de sadece jüri paneline yapılabilir.

7. Her münazara müsabakasından sonra takımlar “jüri Değerlendirme Formu” doldururlar ve organizasyon ekibine teslim ederler. Jüri Paneli turnuvada gerçekleştireceği jüri atamalarında bu formları dikkate alır. Takımlar maçlarına girmesini istedikleri jüriler için panel başkanına başvurarak jüri hakkındaki şikayetlerini gerekçeleri ile bildirmelidirler. Bu şikayet çerçevesinde Jüri paneli ilgili şikayeti incelerek söz konusu jüriye gerektiği takdirde uyarı ve o takımın maçına girmeme ve / veya turnuvadan men etme cezalarından birini verir.

MÜNAZARANIN İŞLEYİŞİ

1. Jüriler takımlarla beraber konulara hazırlanamazlar, tunuvanın hiçbir noktasında takımların çalışmasına yardımcı olamazlar.

2. Her bir münazara karşılaması bir amaç olarak adlandırılır. Aynı konu üzerine yapılan maçların tamamı aynı anda başlar. Takımların tamamına bütün konular aynı anda açıklanır.

3. Bir maçta her takımdan 2 öğrenci olmak üzere 8 münazır karşılıklı yarışır:

Birinci Grup : Tez Açılış

İkinci Grup : Tez Kapanış

ÜUçüncü Grup: Antitez açılış

Döndüncü Grup : Antitez kapanış

4. Maçtaki takımlar; konuyu destekleyen takım ” tez “, karşı çıkan takım “antitez” olmak üzere ikiye ayrılı. Takımların isimlerinin, konumlarının ve savundukları konuların gerçek dünyadaki benzerleri, kaybetmeleri veya kazanmaları ile hiçbir alakası yoktur.

5. Her iki takımın ilk iki konuşmacısından biri o takımın özetçisi olarak atanır.

6. Konuşmacılar maça girdikleri anda jüri başkanmm formunda hangi sırada konuşacaklarını belirtikleri maç başladıktan sonra konuşmacı sırası değiştirilemez.
7. Maç başladıktan sonra takımın dışarısı ile iletişim kurması yasaktır. Kalan zamanını göstermek dışında diğer takım üyeleri, koç, izleyici vb. kişilerden işaret, bilgi ve belge alamazlar.

8. Takımlar maçtan önce telefonlarını öğretmenlerine teslim ederler ve maç sırasında takımların kürsüde ya da masada otururken telefon kullanması yasaktır. Ancak telefon özelliği olmayan kronometre kullanılabilir.

9. Takımların özet konuşmalarında yeni hiçbir konu getirilemez ve daha önce hiç yapılmamış çürütmeler yapılamaz. Özet konuşmaları tamamen maçın içinde geçen konulardan oluşur.

10. Takımların 1., 2., 3. Konuşmaları 7 dakika sürer, özet konuşmaları ise 4 dakika sürer.

11. İlk 3 konuşmanın 1. Ve 6. Dakikasında 1 alkış veya 1 zil ile haber verilir, 7. Dakikada iki alkış veya zil ile haber verilir, 8.20’dan sonra ise sürekli alkış veya sürekli zil ile konuşmanın bitirilmesi istenir.

12. Özet konuşmasının 3. Dakikasında 1 alkış veya 1 zil ile beraber verilir, 4. Dakika iki alkış veya iki zil île haber verilir, 4.20’den sonra ise sürekli alkış veya sürekli zil ile konuşmanın bitirilmesi istenir.

13. Geç kalan takımlar 20 dakikadan fazla beklenmez . Gelmeyen takımların yerine o tur için gölge takım sokulur. Geç gelen takım bir sonraki tur için devam etme hakkına sahip olacak, ancak girmediği maç için herhangi bir puan almayacaktır. Konuşmacı puanı olarak taban puan almış sayılacaktır.

14. Takım!arın 1., 2., ve 3.. konuşmalarının 1. Dakikasından sonra ve 6. Dakikasından önce karşı takım üyeleri söz hakkı(soru) isteyebilirler, bu sürelerin ve konuşmacıların dışında söz hakkı istenemez.

15. Söz hakkı kürsüdeki konuşmacı tarafından tanınabilir veya reddedilebilir. Ancak her konuşmacı en az 1 soru almak zorundadır.

16. Söz hakkı 15 saniyedir.

17. Söz hakkı istenirken konuşmacı rahatsız edilemez.

18. Valilik tarafından okulların tatil edilmesi ya da önceden bilinmeyen mücbir sebep veya resmi tatil uygulamasının turnuvalarımızdan birine denk gelmesi halinde turnuvalarımız bir sonraki belirlenecek tarihe ertelenir. Bu ertelemenin son dakika gerçekleşmesinden doğan maddi yükümlülükten katılımcılar sorumludur. 

MÜNAZARANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Bütün tur maçları bütün takımlar için aynı sayıda (2-3 profesyonel) jüri tarafından değerlendirilir.

2. Jüriler maçı değerlendiren yalnızca Dünya Şampiyonası Jüri Değerlendirme Kriterlerine bağlı kalırlar.

3. Jürilerin her biri maçı değerlendirirken öncelikle kazanan tarafı belirler, her bir jüri belirlediği kazanan tarafa oy vermiş olur.

4. Jüriler hiçbir şekilde çekimser oy kuiianamazlar.(beraberlik ilan edemezler)

5. Her bir jüri kazanan tarafım belirledikten sonra Dünya Şampiyonası jüri Değerlendirme Kriterlerine göre takımlara konuşmacı puanlarını verir.

6. Konuşmacıların konuşma puanları verilirken % 40 içerik, % 40 strateji ve % 20 üslup olarak değerlendirilir.

7. Takımlar kazandıkları her maç için 1 maç puanı alırlar.

8. Takımlar onlara oy veren her jüri için bir jüri puanı alırlar.

9. Takımlar her maç için bir toplam konuşmacı puanı alırlar.

10. Takımların sıralaması öncelikle aldıkları toplam maç puanı ardından aynı maç puanındaki takımların aldıkları jüri puanı ardından da aynı maç ve jüri puanındaki takımların aldıkları konuşmacı puanı ile belirlenir.

11. Bu üç puanın da aynı olması durumunda öncelikle takımların ikili averajına bakılır bunun olmaması veya eşitliği durumunda ise bu takımların sıralaması kura ile belirlenir.

12. Jürilerin her biri dinledikleri her bir konuşmanın başarının ve konuşma süresi dışında alman söz haklarının başarının 80 puan üzerinde değerlendirir.

13.4 dakika süren özet konuşmasının puanı 80 üzerinden verilir ancak puanlamaya geçerken ikiye bölünür.

14. Bir takımın bir maçtaki konuşma puanı toplam 280 üzerinden verilir.

15. Konuşmacı puanları 0,5 küsuratlı olarak verilebilir. 0,5 dışında küsuratlı puan verilemez, özet konuşmasının son puanı(kayıtlara geçen ikiye bölünmüş puanı) 0,5 küsuratlı olabilir.

16. Güncei dünya şampiyonası sınırları her bir konuşmacı için asgari 60 azamî 80 puandır. Bu sınırların dışında puan veren jüriler verdikleri puanların ve kararların resmi açıklamasını jüri başkanlar! paneline yapmak zorundadır.

17. Turnuva jüri başkan paneli her bir turnuvaya özel olarak kullanılacak asgari ve azami puan sınırlarını belirleme hakkına sahiptir.

MÜNAZARA TURNUVASI İÇİN KONULAR
16-17 MART 2019

1. HİK : AB sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan hedeflerine ulaşmakta başarısız olmuştur.

2. HİK : Hızlı ekonomik kalkınma, çevresel zararlara yol açabilir.

3. HSK : Gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren Avrupa şirketleri, bu ülkelerde AB çevre standartalarmıa bağlı kalmalıdır.

4. HSK : 18 yaşından küçüklerin TV’de yayınlanan herhangi bir yarışmaya katılması yasaklanmalıdır.

5. HSK : Mahkum annelerin çocuklarını yanlarında yetiştirmelerine izin verilmemelidir.

6. HSK : Devlet Üniversitelerine yapılan finansal destek bilimsel üretkenliğe endekslenmelidir.

7. HSK : Geri kalmış bölgelerdeki öğrencilere sınavlarına göre madden ödüliendirilmelidir.

8. HSK : Öğretmenler, eğitim öğretim başarılarına göre madden ödüliendirilmelidir.

9. HSK : Devlet ekonomik teşvikleri daha fazla ileri teknoloji üreten sektörlere vermelidir.

10. HSK : Bireysel silahlanmanın serbest olduğu ülkelerde yaşanan olumsuzluklar göz önüne alınarak bireysel silahlanma zorlaştırılmalıdır.

11. HSK : Tarafların anlaştığı durumlarda devlet tarafından açılan kamu davaları düşmelidir.

12. HSK : Topluma rol model olan ünlülerin, işledikleri suçlardan dolayı, cezaları geciktirilmen ya da para cezasına çevrilmemelidir.

13. HSK : Devlet kültürel aktivitelere ayırdığı ödenekleri halkın taleplerine göre belirlenmelidir.

14. HSK : Spor organizasyonlarına fast-food şirketlerinin sponsor olması yasaklanmalıdır.

15. HSK : Çalışanlar, kendi istekleriyle, ek ödeme yaparak özel sigorta sisteminden yararlanabilmelidir.

16. HSK : Uluslararası spor organizasyonlarına koşul aranmaksızın tüm ülkeler ev sahipliği yapmalıdır.

17. HSK : Medya organları spora ayırdıkları haber ve programların yarısını futbol dışındaki branşlara ayırmalıdır.

18. HSK : Reklamlarda rakip firmalar ve ürünleri kötülenmemelidir.

19. HSK : Büyük şehirlerde tüm şehir halkını ilgilendiren konularda referanduma gidilmelidir.

AD SOYAD RAHİME ÖZ BAYHAN
E-POSTA ADRESİ rahime_oz@hotmail.com
TELEFON NO (224) 549-1600