Oyun İçinde Oyun (Game in Game) eTwinning Projesi

eTwinning
eTwinning

Oyun içinde oyun projesi, özel gereksinimli öğrencilerimizin oyun oynayarak öğrenmelerinde kolaylık sağlanması ve bilgilerinin kalıcı olması amaçlanmıştır. Oynanacak eğitici oyunlar ile öğrencilerimizin hem eğlenmesini hem de öğrenmesini hedefliyoruz. Kalıcı öğrenmede zorluk yaşayan özel gereksinimli öğrencilerimizi yapılandırmacı ve işbirlikçi yaklaşımlarla oyun temelli öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanacaktır. Eğitici oyunlarla çocukların duygusal, sosyal ve zihinsel olarak gelişimi hedeflenmektedir. The game-within-a-game project aims to facilitate the learning of our students with special needs by playing games and to make their knowledge permanent. We aim for our students to both have fun and learn with educational games to be played. Game-based learning will be provided to our students with special needs, who have difficulties in permanent learning, with constructivist and collaborative approaches. Educational games aim to develop children emotionally, socially and mentally.

Balıkesir / Gönen Atatürk Ortaokulu olarak projeye 4 öğrencimiz ile katılım sağlamaktayız. 8 Türk ortak ve 2 Romanyalı ortak olmak üzere 10 proje ortağı olarak projemiz ilerlemekte. Projemiz öğrencilerimizin oyunlar ile daha verimli ve istekli öğrenmeleri ile devam etmektedir.