Okulumuzda “Happy English” eTwinning Projesi

Ulubey ilçesinde Avgan Ortaokulu İngilizce öğretmeni Özlem ÖZBEK ve eTwinner öğrencileriyle 2020-2021 döneminde de eTwinning projesi çalışmalarına devam edilmektedir. Kuruculuğunu yaptıkları “HAPPY ENGLISH” isimli projede Türkiye’den ve yurtdışından birçok öğretmen ve öğrenciler aktif olarak katılım sağlamaktadır. Bu projede İngilizce derslerinin daha eğlenceli ve verimli hale getirilmesi amaçlanmıştır. Öğrenciler yabancı dil öğrenirken dört temel dil becerisini de üretken ve eleştirel düşünme yönleriyle geliştirecekler. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerine katkı sağlamak için proje ortaklarıyla işbirlikçi çalışmalar yer almaktadır.  Öğrenciler alışılmış yöntemlerin dışında dijital öğrenmeyi de içeren Web 2.0 araçlarını kullanarak hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Proje çalışmalarına Avgan Ortaokulu da kendi yaptığı logo, afiş, poster tasarımlarıyla ve kelime bulutu çalışmalarıyla katkıda bulunmuştur.

Proje içeriğinde işbirlikçi ve ortak ürünler proje partnerlerinin birlikte ortaya koyduğu eğitim çıktıları, İngilizce dersine karşı öğrencilerde kalıcı izli somut tutum ve davranış değişiklikleri meydana getirmesi beklenmektedir.logo 3indir