Okullarda Siber Zorbalık ve Bilişim Etiğine Yönelik Farkındalık Çalışması

Okullarda Siber Zorbalık ve Bilişim Etiğine Yönelik Farkındalık Çalışması : “HEY ZORBA DUR BAKALIM ORADA”

Bilişim teknolojilerinin giderek daha fazla kullanılmaya başlaması siber zorbalık kavramını da gündeme taşımaktadır. Okullarda siber zorbalık yapan öğrenciler ortaya çıkmakta ve siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin sayısı artmaktadır (Yaman ve Peker, 2012; Baker ve Kavşut, 2007). Bu çalışmanın amacı okulumuzda bilinçsiz internet kullanımına farkındalık oluşturmak ve siber zorbalık oluşması ihtimalini azaltmaktır. Bu amaç doğrultusunda 2017-2018 eğitim öğretim yılında okulumuzda etkinlikler düzenlenmiştir. Çalışma öncesinde siber zorbalık konusunda öğrencilerin görüşlerinin alındığı bir test uygulanmıştır. Günümüzde karşılaşılan ve büyük bir problem haline gelen zorbalık konusu, tiyatro ile sergilenmiştir. Özellikle okullarda sıklıkla rastlanan olaylara dikkat çekmek için ve olayları gerçek bir şekilde yansıtabilmek için tiyatro tercih edilmiştir. Ardından konu ile ilgili afişler okulda sergilenmiş, hazırlanan kısa film izletilmiş ve kurulan stantlarda bilgilendirme yapılmıştır. Siber zorbalık konusunda oluşturulan sloganların basılı olduğu tshirtler görevli öğrenciler tarafından bilişim haftası boyunca giyilmiştir. Farkındalık çalışmalarından sonra, tiyatro gösterisi sunulmuştur. Etkinliklerin bitiminde son test olarak aynı test tekrar uygulanmış, arasındaki fark incelenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin yapılan etkinler sayesinde bilişim etiği ve siber zorbalık konusunda bir bilgi birikimi oluşturduğu, davranışlarda olumlu değişimler olduğu, sosyal medya kullanımında daha dikkatli davrandıkları ortaya konulmuştur. 2018-2019 eğitim öğretim yılında da etkinlilerin bir liseye uyarlanarak uygulanması ve sonuçların çok yönlü bir şekilde incelenmesi planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siber zorbalık, Bilişim etiği, Bilişim teknolojileri

Gökçen KILINÇ
Tokat Karşıyaka Ortaokulu
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Sezgin TETİK
Atatürk Anadolu Lisesi
Bilişim Teknolojileri