MEV KOLEJİ LİSELER ARASI ONLİNE MATEMATİK YARIŞMASI

lise öğrencileri
online matematik yarışması

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU VE FEN LİSESİ
ONLİNE MATEMATİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Yarışma Türü
Matematik alanında bilimsel metotlarla araştırma
geliştirme yaparak proje hazırlamak

2. Yarışma Konusu
Bilimsel Yarışma/Proje Etkinliği

3. Yarışma Amacı
Öğrencilerin; kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, bilgiyi işlemelerine ve farklı disiplinler ile ilişki kurmalarına imkân sağlayarak onları temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaya özendirmek, bilime meraklı gençlerin yolunu açmak ve onların
“Geleceğin Bilim İnsanı” olarak yetişmelerini sağlamak.

4. Yarışma Kapsamı ve
Katılımcılar Türkiye genelinde ki resmi-özel liseler ve resmi bilim sanat merkezlerinde eğitim alan tüm lise öğrencileri

5. Davet Edilen Okullar (İl ve
İlçe Adıyla Birlikte) Türkiye genelinde bulunan Resmi-Özel tüm liseler ve Resmi
Bilim Sanat Merkezleri

6. Danışman Öğretmene İlişkin
Hususlar Her projenin sadece bir danışman öğretmeni olacaktır. Bir öğretmen
birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.

7. Genel Katılım Şartları
● Yarışmaya Türkiye çapında ki resmi-özel liseler ve resmi bilim sanat merkezlerinde eğitim alan tüm lise öğrencileri katılabilir.
● Yarışmaya her öğrenci bireysel katılabilir.
● Öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan sadece bir danışman öğretmen görev alabilir ve danışman öğretmen birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.
● Projeler, bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve orijinal olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler değerlendirme aşamasında elenecek olup orijinal olmayan projelerin
sorumluluğu proje sahipleri öğrenci ve danışman öğretmene aittir.

8. Mevzuata Uygunluk
Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta
olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

9. Ücret Durumu
Etkinlik, ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden
düzenlenecektir.

10. Eğitim ve Öğretim
Etkinliğin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretim
aksatılmadan yapılacaktır.

11. Gönüllülük
Katılım, gönüllülük esasına göre olacaktır.

12. Veli Muvafakatı
Öğrencilerin katılımlarında velisinin yazılı olarak izni EK-1 formu ile
alınacaktır.

13. Katılımcılardan İstenenler
● Öğrenci velisi tarafından imzalanmış ” EK-1, Veli İzin Belgesi”.
● Öğrenci velisi tarafından imzalanmış “EK-2, Açık Rıza Onayı”.
● Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “EK-3, Katılım Formu ve Taahhütname”.
● Katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı.
● Kayıtlı bulunduğu okuldan fotoğraflı öğrenci belgesi
14. Eserlerin, Nereye ve Nasıl Gönderileceği? Başvurular ve proje raporlarının gönderimi http://www.mevkolejiankara.k12.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

15. EK-1, EK-2 ve EK-3’ün, Nereye ve Nasıl
Gönderileceği? İstenen bilgiler ve belgeler imzalanmış bir şekilde dijital olarak taranacak ve http://www.mevkolejiankara.k12.tr adresinde yer alan başvuru formu
üzerinden yüklenmelidir.

16. İzin Süresi
2021-2022 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.

17. Pedagojik Esaslara Uygunluk
Başvuruya eklenen her türlü materyal öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi,
istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygundur.

18. Reklam ve Tanıtım
Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana
çıkaran ifade ve ögelere yer verilmeyecektir.

19. Kişisel Veriler
● Etkinliğin hiçbir aşamasında, katılımcıların / öğrenci velilerinin açık rıza onayı (EK-2 form ile istenecektir.) alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir.
● Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere
verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.

20. Engellilerin Etkinliğe Erişimine İlişkin Bilgiler
Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde yarışmanın tüm süreçlerinde (kayıt, katılım, ödül töreni gibi…) ihtiyaç duyulması
muhtemel yardım imkânları sunulacak, talepleri karşılanacaktır.

21. Sponsorluk Durumu
Yarışmanın hiçbir aşamasında sponsor bulunmamaktadır.

22. Telif Hakkı
● Etkinlikler sonucu ortaya çıkacak eserlerin telif hakkı eser sahibine ait olup, eser sahibinin izni olmaksızın basılmayacak, yayımlanmayacak, paylaşılmayacak ve sergilenmeyecektir
● Telif hakları ile ilgili tüm işlemler, 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülecektir.
● Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren birim veya
kurumumuz bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.

23. http://ayse.meb.gov.tr
Adresine Bilgilerin Girildiği Tarih
01/04/2022 Pazartesi

24. Başvuru Başlama Tarihi 02/06/2022 Cuma saat 09:00

25. Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati 02/06/2022 Cuma saat:17:30

26. Başvuru Yeri
Mev Koleji Özel Ankara Anadolu Ve Fenlisesi/Yarışma Web Sitesi

Ana Sayfa

27. Başvuru Usulü
Başvurular dijital ortamda http://www.mevkolejiankara.k12.tradresi üzerinden
online yapılır. Başvurular ön elemeden geçer.

28. Sonuçların Açıklanacağı Tarih 03/06/2022 Cuma saat:12:30 (Ön Değerlendirme Sonuçları)
03/06/2022 Cuma saat:14:30 (Ön değerlendirmeyi geçen projeler için yüz yüze)
03/06/2022 Cuma saat:12:30 (Final Sonuçları)

29. Sonuçların Açıklanacağı Yer
http://www.mevkolejiankara.k12.adresi üzerinden ön elemeyi geçen projeler ilan edilir.

30. Yarışma Sonuçlarına İtirazın Nasıl Yapılacağı?
Yöneltilecek her türlü itiraz yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde iletişim bilgileri, talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmek koşulu ile yazılan dilekçeler http://www.mevkolejiankara.k12. adresine
gönderilecektir. Bunun dışında yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

31. Ödül Verilecek Kişiler ve Ödül Miktarı ile Özellikleri
Birincilik ödülü elektrikli scooter ONVO Scooter 006 Siyah
İkincilik ödülü tablet bilgisayar HUAWEI Matepad T 10S 10.1″ 4/128 GB Tablet Deniz Mavisi
Üçüncülük ödülü akıllı saat HUAWEI GT2 Latona-B19S Akıllı Saat Siyah
Dördüncülük ödülü kablosuz kulaklık. JBL Tune 500BT Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Mavi
Beşincilik ödülü kablosuz kulaklık. JBL Tune 500BT Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Mavi

32. Ödüllerin Nasıl Verileceği?
Ödüller elden teslim edilir.

33. Ödül Töreni Tarihi ve Saati
03/06/2022 Cuma 18:00-19:00 yüz yüze

34. Ödül Töreni Yeri
MEV KOLEJİ Özel Ankara Anadolu ve Fen Lisesi Konferans Salonu yüz yüze

35. Etkinlik Bütçesi ve Bütçe Kaynakları
Etkinlik bütçesi ve bütçe kaynakları kurumumuz tarafından
karşılanacaktır.

36. İletişim Telefon
Okul No: (312) 235 03 53-Dahili:116

37. İletişim e-posta adresi
tolgay.basıbuyuk@mevkoleji.k12.tr

38. İletişim Adresi
MEV KOLEJİ Özel Ankara Anadolu ve Fen Lisesi Koru mah. 2558.cad: no:7/1 ÇANKAYA /ANKAR

39. İnternet Sayfası (Varsa) http://www.mevkolejiankara.k12

40. Sosyal Medya Hesabı (Varsa) Yok

41. Yarışma Şartları 1. Başvuru sistemine yüklenen projeler, her alan için oluşturulan jüriler tarafından değerlendirilir.

2. Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan okullar yapılacak olan yüz yüze sergiye davet edilir. Yüz yüze yarışma da proje sahibi öğrencilerin hazırladıkları proje posterleri ve projeyi anlatan sunum videoları sergilenir.
5. Yarışma, tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden doğmuş, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır.

42. Değerlendirme Kriterleri
1. Sınav sorularından en fazla sayıda yapan en başarılı olarak sayılacaktır.

43. Değerlendirme Komisyonu Yarışma Yürütme Kurulu aşağıda adı geçen MEV Koleji Özel Anadolu ve
Fen Lisesi yöneticileri, zümre başkanları ve öğretmenlerinden
oluşmaktadır. Ön değerlendirme ve jüri değerlendirmesi Yürütme Kurulu tarafından yapılır.

Nilgün AK-Fen Lisesi Müdür Yardımcısı
Mehmet Ali AÇIL- Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı
Tolgay BAŞIBÜYÜK- Matematik zümre başkanı
Devrim MELEKOĞLU – Matematik Öğretmeni
İhsan AN – Matematik Öğretmeni
Meral ŞIK – Matematik Öğretmeni
Okan YAY – Matematik Öğretmeni
Osman PIÇAK – Matematik Öğretmeni

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU VE FEN LİSESİ
ONLİNE MATEMATİK YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

YARIŞMA İZİN FORMLARI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

4 × two =