Meslek Lisesi Öğrencileri Kaynakçılık Beceri Yarışması

Meslek Lisesi Öğrencileri
Meslek Lisesi Öğrencileri Yarışması

HALİL KAYA GEDİK İSTANBUL KAYNAKÇILIK BECERİ
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Ülkemizde kaynak konusunda nitelikli gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak, kaynak
teknolojisinde farkındalık yaratmak ve gençleri bu alanda uzmanlaştırmaya teşvik etmek
amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, İstanbul Gedik
Üniversitesi, Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı ve Gedik Kaynak Sanayi ve Ticaret AŞ.
Arasında yapılan 22/01/2020 tarihli Protokol çerçevesinde ve Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım
Vakfı Sponsorluğunda; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmî ve özel mesleki ve
teknik ortaöğretim kurumlarının metal teknolojileri alanında öğrenim gören öğrencilerin
katılacağı Halil Kaya Gedik Kaynakçılık Beceri Yarışması düzenlenecektir.

Bu yarışma ile;
* Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması,
* Bilimsel gelişmelere katkıda bulunulması,
* Bilimsel bulguların öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılması,
* Öğrencilerin temel ve uygulamalı bilimler alanlarında araştırmaya teşvik edilmesi,
* Öğrencilerin yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarılması,
* Öğrencilere bilimsel düşünme, girişimcilik, rekabet edebilme bilincinin kazandırılması,
* Öğrencilere ekip çalışma ruhunun kazandırılması,
Amaçlanmaktadır.

İstanbul ilindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının metal teknolojileri alanı ve örgün
eğitimde bulunan 10., 11. veya 12. Sınıf öğrencilerinin katılacağı Gedik Eğitim ve Sosyal
Yardım Vakfı Salonunda 13 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan Halil Kaya Gedik
Kaynakçılık Beceri Yarışması; Metal Aktif Gaz Kaynağı kategorisinde gerçekleştirilecektir.
Yarışmanın duyurusu, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Gedik Holding, İstanbul Gedik
Üniversitesi ve Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı internet sayfaları ile
www.gedikkaynakcilikyarismasi.com’ndan yapılacaktır.

Metal teknolojileri alanında yapılan çalışmaların ve gelişmelerin paylaşılması, karşılıklı bilgi
alışverişinde bulunulması amacıyla yarışmaya katılan okulların varsa metal veya kaynakçılık
alanında çalışmalarından seçtiği bir tanesini sergilemeleri için yarışma salonunda stantlar
kurulacaktır.

Yarışmanın amacına uygun bir şekilde yürütülmesi için Organizasyon Yürütme Kurulu
kurulacaktır.

Organizasyon Yürütme Kurulu; İstanbul Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Uygulama
ve Araştırma Merkezi Temsilcisi, İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Temsilcisi, İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kaynak Teknolojisi Programı
Temsilcisi, İstanbul Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Temsilcisi, Gedik Test Merkezi
Temsilcisi, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Temsilcisi, İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü Temsilcisi ve Mesleki ve
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün belirleyeceği bir alan öğretmeninden oluşacaktır.

Kurulun Görevleri
1. Yapılacak yarışmaya ait uygulama esaslarını belirlemek,
2. Kurulacak Sekretarya aracılığıyla gerekli iletişimi sağlamak,
3. Ödül töreni düzenlemek,
4. Yarışma salonu ve çevresinin güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
5. Yarışmada dereceye girenleri belirlemek amacıyla; yarışma alanının/salonunun kurallara
uygunluğunu sağlamak, yarışmanın kurallara uygun olarak yürütülmesini ve yarışma
sürecinde yarışma ile ilgili itirazları inceleyip oy çokluğu ile kesin karara bağlamakla görevli
Hakem Heyetini oluşturmaktır.

BAŞVURU / KAYIT VE GENEL KURALLAR
1. Yarışmaya katılacak olan okullar, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde belirlenen ilke ve esaslara uygun olarak
hareket ederler.
2. İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Salonunda 13
Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek yarışmaya İstanbul’daki mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören metal teknolojileri alanı ve örgün eğitimde
yer alan 10. 11. veya 12. sınıf öğrencileri katılacaktır.
3. Okul idaresi tarafından belirlenen 1 (bir) öğrenci ve 1 (bir) danışman ile yarışmaya
okul bazında katılım sağlanacaktır.
4. Halil Kaya Gedik Kaynakçılık Beceri Yarışmasının kayıt işlemleri, okul idaresince
seçilen öğrencilerin bilgilerini içerecek şekilde 4 Nisan 2022- 30 Nisan 2022 tarihleri
arasında yukarıda belirtilen internet adreslerinde yayınlanacak olan başvuru formunun
okul idaresi tarafından elektronik ortamda doldurulmasıyla gerçekleştirilecektir.
5. Başvuru formunun çıktısı okul müdür/müdür yardımcılarınca imzalanıp mühürlenecek
ve yarışmadan önce yetkililere teslim edilecektir. Başvurusu kurumlarınca
onaylanmayan öğrenci yarışmaya alınmayacaktır.
6. Yarışma saat 10.00-16:00 saatleri arasında yapılacaktır.
7. Yarışma alanına yarışmacılar ve saha görevlileri dışında kimse girmeyecektir.
8. Yarışmadan önce veya sonra, rakiplerini, hakemleri ve görevlileri aşağılayıcı
hareketlerde bulunan yarışmacılar ve danışmanları; katıldıkları bütün yarışmalardan
eleneceklerdir.
9. Yarışma süresince doğabilecek anlaşmazlıklar hakem heyeti tarafından kesin karara
bağlanacaktır.
10. Yarışmacılar, hakem heyeti tarafından belirlenen iş güvenliği kurallarına uyacaklar,
kendilerine yarışma sırasında kullanılmak üzere maske, önlük ve kaynakçı eldiveni
verilecektir.
11. Ekip sorumlusu danışman öğretmenler öğrencilerine, rakiplerinin yarışmanın bir
parçası olduğunu anlatarak kazananın tebrik edilmesi gerektiğini ve kaybedene de
saygı duyulması gerektiğini anlatacaklardır.
YARIŞMAYLA İLGİLİ GİDERLERİN –KARŞILANMASI
Yarışmaya katılan öğrenciler ile danışman öğretmenlerin yemek, çay, kahve vs. ikram
giderleri Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfınca karşılanacaktır.

ÖDÜLLER
Yarışmada dereceye giren öğrencilere, danışman öğretmenlere, okul/kurum müdürlüklerine
İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından verilecek ödüller yarışma duyurusuyla birlikte yukarıda
belirtilen internet sayfalarından ilan edilecektir.
İlk üçe giren öğrencilere birer adet tablet, kupa ve Başarı Belgesi ve danışman öğretmenlere
kupa ve Başarı Belgesi verilecektir. Yarışmaya katılan ve hakem heyetinin belirleyeceği bir
öğrenciye mansiyon ödülü olarak birer adet tablet, kupa ve Başarı Belgesi, danışman
öğretmene ise kupa ve Başarı Belgesi verilecektir.
Yarışmada dereceye giren okula ödül olarak;
a. İstanbul birincisi olan okula,1 adet kaynak makinası (GKM 420 2G) ve okulda
temrin malzemesi olarak kullanılmak üzere 5 makara özlü tel,
b. İstanbul ikincisi olan okula 1 adet kaynak makinası (GKM 350 G) ve okulda temrin
malzemesi olarak kullanılmak üzere 3 makara özlü tel,
c. İstanbul üçüncüsü olan okula 1 adet kaynak makinası (GKM 250 G) ve okulda
temrin malzemesi olarak kullanılmak üzere 2 makara özlü tel,
d. Yarışmaya katılan her okula plaket,
f. Her katılımcıya (yarışmacı öğrenci ve danışman öğretmene) katılım belgesi
verilecektir.

KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ
Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri 13 Mayıs 2022 tarihinde yarışma salonunda
yapılacak kapanış ve ödül töreninde verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
SIRA NO YAPILACAK İŞLEMLER TARİH
1 Başvuru ve kayıt İşlemleri 4 Nisan 2022- 13 Mayıs 2022
2 Yarışma tarihi 13 Mayıs 2022 Saat 10:00- 16:00
3 Sonuçların açıklanması 13 Mayıs 2022 Saat 16:00

Gedik Eğitim ve
Sosyal Yardım
Vakfı

Tel : Celalettin DÜNDAR (05337058416)
Faks :
İnternet adresleri: : www.gedik.com.tr
www.gedik.edu.tr
www.gedikegitimvakfi.org.tr
www.gedikkaynakcilikyarismasi.com
e/posta : cdundar@gedik.com.tr