MEB Lise Öğrencileri Fotoğraf Yarışması: Zamanı Durduranlar (Hazırlık, 9. 10. 11 ve 12. sınıflar)

Fotoğraf Yarışması
Fotoğraf Yarışması

İnsan ve Tabiat Temalı “Zamanı Durduranlar” Fotoğraf Yarışması, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde, Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İDAMADRA Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) işbirliğinde düzenlenmiştir. Bu yarışma ile insanın tabiatla barış sağlaması gerektiğini öğrencilerimizin fotoğraf sanatının evrensel dilini kullanarak ifade etmesi amaçlanmış olup son başvuru tarihi 22 Şubat 2024’tür.

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

İnsan ve Tabiat Temalı “Zamanı Durduranlar” Fotoğraf Yarışması

Medeniyetler birbirlerini besleyerek gelişir. Geçmişten günümüze medeniyetler Mezopotamya, Mısır ve Anadolu topraklarından gelmiş olup insanın tabiatla ahenkli bir ilişki kurması temeline dayanmaktadır. Modernleşme süreci ile birlikte insan ve tabiat arasındaki yüz binlerce yıllık ilişkiye ve gitgide yıkıcı bir hal alan çevre sorununa, geleneğin ışığında yeni bakış açısıyla yaklaşılması gerekmektedir.

 

Bugün birçok çevre, teknolojinin yol açtığı zararlar ve teknolojinin barışı tehdit ettiğini kavramaya başlamıştır. Pek az kimse içinde yaşadığımız kargaşa ve düzensizliği inkâr edebilir. Herkes tarafından nüfus artışı, hava ve su kirliliğinden söz edilip bunların sebepleri araştırılırken derinlerde yatan temel sebepler pek seyrek olarak gün ışığına çıkarılabilmektedir. Bu sebepler tam anlamıyla ortaya çıkarılacak olursa, birçok kişi doğrudan düşünce tarzını değiştirmek zorunda kalacaktır. Evrensel boyutuyla doğru yöntem, tabiatla ve diğer insanlarla insana yakışır ilişkiler düzeni kurmakla oluşturulabilecektir.

Eğitimin amacı millî, manevi değerler ışığında çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık yararına sarf edebilen, bilime, sanata, tabiata, kültüre duyarlı, nitelikli, ahlaklı, gördüklerinin ötesine bakabilecek bireyler yetiştirmektir. Bireylerin dünyasını dolduran, ufuklarını açan, kültür seviyelerini yükselten ve insani değerleri özümsemesini sağlayan evrensel ahlak görüşü inşa edilirken insanın ve tabiatın kökenleri ve doğası üzerine derinlemesine düşünmeye ve tabiatla aramızda kaybettiğimiz manevi ilişki üzerine bir farkındalık oluşturmaya çalışmalıyız.

 

Yarışmanın Amacı:

Türk Millî Eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerimizi fotoğrafçılık konusunda teşvik edip yeteneklerini ortaya çıkarmanın yanında millî ve manevi değerlerimiz ışığında onlara estetik duyarlılık kazandırarak duygusal ve sosyal gelişimleri desteklenmelidir.

Modernleşmeyle birlikte gelişen, tabiata saldırıya dayanan tabiata üstün gelme çabaları, insanla tabiat arasındaki dengenin tahrip edilmiş olmasından kaynaklanan sorunlar daha fazla tahribat yapılarak giderilmeye çalışılmaktadır. İnsanın tabii çevresine karşı saldırıya dayanan tavrı değişmediği sürece insanlar arasında barışı sağlamanın da mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü  koordinesinde, Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İDAMADRA Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) işbirliğinde düzenlenen bu yarışma ile insanın tabiatla barış sağlaması gerektiğini öğrencilerimizin fotoğraf sanatının evrensel dilini kullanarak ifade etmesi amaçlanmıştır.

Yarışmanın Kapsamı:

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri bünyesinde meslekî eğitim alan öğrenciler ile Meslekî Eğitim Merkezleri öğrencilerinin (Hazırlık, 9. 10. 11 ve 12. sınıflar) fotoğraf yarışmasına başvuru şekli, fotoğraflarda aranacak şartlar, yapılacak işlemler, değerlendirme ölçütleri,  ödüller ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yarışmanın Yürütücüleri:

BALIKESİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Adres    : Kasaplar mahallesi, Sındırgı  caddesi, No:1, Altıeylül/BALIKESİR

Telefon : 0 266 277 10 43

Faks      : 0 266 277 10 66

Mail      : meslekiteknikegitim10@meb.gov.tr

 

Başvuru ve Değerlendirme:

Fotoğraf yarışmasına katılacak öğrenciler, başvurularını okullarına yapacaktır. Yarışma takvimine göre hazırladıkları eserleri, okullarındaki İnsan ve Tabiat Temalı  “Zamanı Durduranlar” Fotoğraf Yarışması yürütme kuruluna belirtilen şartlarda teslim edeceklerdir. Okul yönetimleri, söz konusu eserleri, takvime uygun bir şekilde İl Millî Eğitim Müdürlüğünde kurulmuş olan İnsan ve Tabiat Temalı  “Zamanı Durduranlar” Fotoğraf Yarışması Yürütme Kuruluna teslim edecektir. İnsan ve Tabiat Temalı  “Zamanı Durduranlar” Fotoğraf Yarışması İl Değerlendirme Komisyonu tarafından ilk üç dereceye giren eserler belirlenecek ve il birincisi olan eser meslekiteknikegitim10@meb.gov.tr adresi üzerinden dijital ortamda Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

Yarışmaya Başvuru ve Fotoğraflarda Aranacak Şartlar:

Genel Şartlar

 1. Bu yarışma, katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür ve ücretsizdir.
 2. Özel gereksinimli öğrenciler yarışma başvurusunda engel durumlarını belirttikleri takdirde etkinliğe katılımlarını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirler alınacaktır.
 3. Değerlendirme Komisyonu üyelerinin birinci derece yakınları dışında, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda eğitim alan tüm öğrenciler katılabilir.
 4. Yarışmaya her katılımcı 1 veya 2 fotoğrafla katılabilir. Fotoğraflar öğrencilere iade edilmez.
 5. Öğrenciler fotoğrafları USB belleğe yükleyip okula elden teslim etmelidir. Okul Yürütme Kurulu üyelerinden biri, Ek-1 “Fotoğraf Bilgi ve Orijinallik Belgesi”ni öğrenciye doldurtmalı, kendisi de imzalayıp üzerinde öğrencinin rumuzunu yazdığı zarfa koymalıdır. USB belleği ve diğer belgeleri kapalı zarf içinde İl Millî Eğitim Müdürlüklerine elden veya posta yoluyla ulaştırmalıdır.
 6. Posta/kargodaki gecikmeler, hasar, kayıp ve süreç içinde oluşabilecek sorunlardan kurumlar sorumlu tutulamaz.
 7. İl birincisi olan fotoğrafların her türlü telif hakkı Millî Eğitim Bakanlığına aittir.
 8. Yarışmada il birincisi olan fotoğraflardan uygun görülenler sergilenebilir, dijital ortamda yayınlanabilir ve katalog çalışması yapılabilir.
 9. Millî Eğitim Bakanlığı gerekli gördüğü zaman katılım koşullarında ve yarışma tarihinde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. Fotoğraflar teslim edilmiş ise yeni takvime göre değerlendirilir.
 10. Yarışmaya katılan öğrenciler, şartnamede belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Bakanlık Yürütme Kurulunun kararları geçerlidir.
 11. Değerlendirme komisyonlarının kararları kesin olup itiraz kabul edilmez.
 12. Okul yönetimi tarafından öğrenci olduğu onaylanmayan (okuma hakkını kullanmayanlar dâhil) kişiler yarışmaya katılamaz.
 13. Fotoğrafın daha önce sergilendiği ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğu tespit         edilirse ilgili eserin başvurusu iptal edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafın alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu hususun ödül

kazanıldıktan sonra tespiti hâlinde aday kazandığı ödülü ve katılım/teşekkür belgesini iade ile yükümlüdür.

 

Özel Şartlar

 1. Fotoğraflar jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her fotoğraf dosyası 2 MB (siyah beyaz ise 1 MB)’den küçük, 4 MB’den büyük olmamalıdır.
 2. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalı, fotoğraf üzerinde katılımcının     kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler yer almamalıdır.
 3. Yukarıda yazan boyutlara uygun olması durumunda cep telefonu ile çekilen fotoğraflarla da yarışmaya katılım sağlanabilir.
 4. Tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
 5. Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda yarışma seçici kurulunun kanaati esastır.
 6. Bakanlık, ödüle değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde kullanım haklarına sahip olacaktır.
 7. Gönderilen fotoğraflar yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 8. Yarışmaya her öğrenci 1 veya 2 adet sayısal (dijital) renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla katılabilir.
 9. Şartları taşımayan eserler kesinlikle incelemeye alınmayacaktır.
 10. Fotoğraflar, herhangi bir organizasyon, kurum veya markayı çağrıştırmamalıdır.
 11. Fotoğraflar, yarışmanın amacına ve konusuna uygun olup temel değerlerimizle örtüşmeli, hakaret, siyasi içerik, estetik olmayan duygular barındırmamalıdır. T.C. Anayasası’na ve Millî Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil etmemelidir.

Değerlendirme Ölçütleri:

İl Değerlendirme Komisyonu tarafından fotoğraflar incelenirken; 100 puan üzerinden  değerlendirir.

Değerlendirme;

Fotoğraf içeriği                                           :  40 puan,

Fotoğrafta özgünlük                                   :  20 puan,

Fotoğraf tekniği ve kuramsallık                 :  40 puan

(gerçekçilik, dışavurumculuk, işlevsellik)

ölçütleri üzerinden yapılacaktır.

 

Yapılacak İşlemler:

Okullarda;

 1. Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Meslekî Eğitim Merkezlerinde okul müdürünün başkanlığında 1 müdür yardımcısı ve 1 öğretmenden oluşan İnsan ve Tabiat Temalı “Zamanı Durduranlar” Fotoğraf Yarışması Yürütme Kurulu kurulmalıdır.
 2. Okul Yürütme Kurulu tarafından yarışma takvimine uygun olarak öğrencilere gerekli duyuru ve rehberlik yapılmalıdır.
 3. Yarışmaya gönüllü olarak katılacak öğrenciler, yarışma takvimine göre okuldaki yürütme komisyonuna başvurularını yapmalıdır.
 4. Okul Yürütme Kurulu tarafından eserler değerlendirilmeyecektir.
 5. Öğrenciler fotoğrafları USB belleğe yükleyip okula elden teslim etmelidir. Okul Yürütme Kurulu üyelerinden biri, Ek-1 “Fotoğraf Bilgi ve Orijinallik Belgesi”ni öğrenciye doldurtmalı, kendisi de imzalayıp üzerinde öğrenci rumuzunun yazılı olduğu zarfa koymalıdır.
 6. Öğrencilerin eserlerinin yüklendiği USB bellek ve şartname ekinde belirtilen belgelerin bulunduğu zarflar Yürütme Kurulu tarafından şartnameye uygun olarak teslim alındıktan sonra Okul Müdürlüğünce İl Millî Eğitim Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla gönderilmelidir.

 

 İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde;

 1. İl Millî Eğitim Müdürlüğünde 1 müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında ve Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 2 okul müdürü ve 1 grafik ve fotoğraf alanı öğretmeni/ görsel sanatlar alanı öğretmeninden oluşan İnsan ve Tabiat Temalı “Zamanı Durduranlar” Fotoğraf  Yarışması İl Yürütme Kurulu kurulmalıdır.
 2. İl Millî Eğitim Müdürlüğünde 1 müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında ve 5 grafik ve fotoğraf alanı öğretmeni/ görsel sanatlar alanı öğretmenlerinden oluşan oluşan İnsan ve Tabiat Temalı “Zamanı Durduranlar” Fotoğraf Yarışması İl Değerlendirme Komisyonu kurulmalıdır. (İhtiyaç duyulması hâlinde birden fazla komisyon kurulabilir.).
 3. İl Değerlendirme Komisyonu tarafından yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve Okul Müdürlüklerine yarışma hakkında rehberlik yapılmalıdır.
 4. Okul Müdürlüklerinden gelen fotoğrafları İl Yürütme Kurulu teslim almalıdır.
 5. Yarışma takvimi doğrultusunda Okul Müdürlüklerinden gelen fotoğraflar, şartnameye göre İl Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilerek il birincisi, ikincisi ve üçüncüsü eserler belirlenmelidir.
 6. İl birincilerine ait eserler ve başvuru belgeleri meslekiteknikegitim10@meb.gov.tr adresi üzerinden Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmelidir.
 7. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince il birincisi, ikincisi ve üçüncüsü eser sahipleri için ödüller belirlenmeli, düzenlenecek etkinliklerde törenle sahiplerine verilmelidir.

 Bakanlıkta;

 1. Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı İnsan ve Tabiat Temalı “Zamanı Durduranlar” Fotoğraf Yarışması Yürütme Komisyonu, yarışma iş ve işlemlerini yürütmekle yükümlüdür.
 2. İnsan ve Tabiat Temalı “Zamanı Durduranlar” Fotoğraf Yarışması Balıkesir İl Değerlendirme Komisyonu; Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek üyelerden oluşur.
 • Değerlendirme Komisyonu üyeleri, illerden gelen bütün eserleri incelemekle yükümlüdür.
 • Beş kişiden oluşan Değerlendirme Komisyonu kararlarını salt çoğunlukla (en az üç oy) verir.
 1. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde kurulan İl Değerlendirme Komisyonu tarafından seçilen il birincisi eserler, Balıkesir İl Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmek üzere meslekiteknikegitim10@meb.gov.tr üzerinden Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.
 2. Balıkesir İl Değerlendirme Komisyonunca Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü ile bir mansiyon ödülü alacak olan eserler belirlenir. Ödül alan eser sahiplerine, 2024 yılında Balıkesir’de düzenlenecek ödül töreninde ödülleri verilecektir.
 3. Ödül alan öğrenciler ile öğrenciye refakat edecek veli ve/veya okulundan bir yönetici veya öğretmenin ödül töreninin yapılacağı şehre ulaşım, iaşe ve ibate giderleri Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
 4. Balıkesir İl Değerlendirme Komisyonu tarafından Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü olan ve mansiyon ödülüne layık görülen eserlerin ödül duyurusu Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün resmi elektronik sayfalarından yapılacaktır.

       Ödüller:

Bakanlık Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından verilecek ödüller:

 1. Türkiye Birincilik ödülü : Fotoğraf makinesi ve Teşekkür Belgesi
 2. Türkiye İkincilik ödülü : Fotoğraf makinesi ve Teşekkür Belgesi
 3. Türkiye Üçüncülük ödülü : Fotoğraf makinesi ve Teşekkür Belgesi
 4. Mansiyon ödülü : Fotoğraf makinesi ve Teşekkür Belgesi
 5. İl Birincilerine : İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından uygun görülen ödüller ve Teşekkür Belgesi
 6. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından Katılım Belgesi verilecektir.

Şartname ve ekler için tıklayınız.