mBOT Kullanarak Programlama ve Dil Öğretimi

mBOT Kullanarak Programlama ve Dil Öğretimi: Örnek Bir Uygulama

Günümüz, yazılım ve teknolojiyle şekillenirken; bunların dışında kalan eğitim sistemleri ve toplumlar çağa ayak uyduramamaktadır. Ana dil eğitim kazanımlarını istendik seviyede veremeyen eğitim sistemleri, düşü¬nen, üreten, eleştiren bireyler yetiştirememektedir. Bu yüzden sadece tüketen toplum olmak zorunda kalan bireyler yetiştirilmektedir. Ana dil; düşünebilmenin, analiz edebilmenin kapılarını açarken; teknoloji de üretebilmenin yolunu açmaktadır. Teknolojide, üretmeyi öğrenmeyen öğrenciler sadece tüketen teknoloji bağımlısı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öğrencilere kod yazma becerisi kazandırmak, bu beceriyi geliştirmek ve kod yazma becerisi ile dilimizde yazımı karıştırılan sözcüklerin doğru yazımını öğretmektir. Buradan yola çıkarak derslerimizin birçoğuna robotu ve kodlamayı dahil etmektir. Bu araştırmanın amacı; günümüz teknolojilerini kullanarak öğrencilere Türkçe’mizde genelde söylerken ve yazarken yanlış yapılan kelimelerin tespit edilmesi ve bu kelimelerin mBot kullanılarak düzeltilmesi üzerine bir uygulama geliştirmektedir. Geliştirdiğimiz uygulamada belirli bir düzlem üzerine çizgiler çizilmektedir. Daha sonra her çizginin üzerine kelimelerin doğru ve yanlış yazılmış halleri yerleştirilmektedir. Sonraki aşamada ise mBot’u kodlayarak doğru yazılan kelimeleri tercih etmesi sağlanır. Son aşamada ise mBot doğru çıkışa yönelir ve parkuru doğru şekilde tamamlar. Yapılan bu uygulama özellikle ortaokul öğrencileri için uygun olup öğrencilerin Türkçe derslerindeki kazanımları destekler niteliktedir. Yapılan etkinliklerde hem öğrencilerden hem de öğretmenlerden olumlu dönütler alınmış olup uygulama esnasında öğrencilerin hevesli olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Robotik kodlama, mBot, Dil eğitimi

Mevlüt DUYAR
Şehit 15 Temmuz Yavuz BİROL Ortaokulu – Türkçe Öğretmeni

İbrahim Enes ÖNER
Emirseyit Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni