Mathematical Routes

Okulumuz Ankara  Gazi İlkokulu sınıf öğretmeni Fikriye Yiğit ve öğrencileri Mathematical Routes adlı e Twinning projesine ortak olmuşlardır. Projemizle öğrencilerimize matematiği sevdirmek ,günlük yaşamda matematiği keşfetmelerine rehberlik etmek ve matematik becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz .Öğrencilerimize teknolojiyi doğru kullanma becerisi kazandırmayı, 21. yüzyıl becerilerinden biri olan iletişim ve işbirliği becerilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin matematik ile eğlenmesini istiyoruz.

etwinning
etwinning
etwinning
etwinning
etwinning
etwinning
etwinning
etwinning