Master of Houseworks “Bu işler benden sorulur” E-Twinning projesi

 The main purpose of the project is to develop students’ daily life skills. The students involed in the project are expected to be more active in their daily chores. It is aimed that students sharing housework will experience the feeling of self-sufficiency. So they can gain self-confidence too. Also, we aim that the students participating in the project can understand that daily work requires a certain effort and they have more empathy for the people who do these works.

Projenin temel amacı öğrencilerin günlük yaşam becerilerini geliştirmektir. Proje kapsamında öğrencilerden günlük ev işlerine daha fazla etkin olmaları beklenir. Günlük ev işlerinde aktif olan öğrencilerin kendi kendine yetebilme duygusunu tatması hedeflenir. Böylece bu öğrencilerin kendine güven kazanması hedefimizdir. Ayrıca projeye katılan öğrencilerin gündelik işlerin belli bir çaba gerektirdiğini anlamalarını ve bu işleri yapan insanlara daha fazla empati duymalarını amaçlarımız arasındadır.

 

https://www.youtube.com/watch?v=BPF00VlK-9I