Liselerarası Pop Müzik Yarışması

TOP OF THE POP – LİSELERARASI POP MÜZİK YARIŞMASI 08-26 NİSAN 2013

Bu sene 2.sini düzenleyeceğimiz yarışmamızın amacı, lise öğrencilerinin müzik, kültür ve sanat alanındaki yeteneklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, öğrencileri sosyal ve kültürel faaliyetlere teşvik etmektir.

Hedef Kitle: Lise Öğrencileri

Liselerarası POP Müzik Yarışması 08 – 26 Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Son başvuru tarihi 29 Mart 2013 Cuma

KATILIM KOŞULLARI
1. İstanbul, Yalova ve Kocaeli’ndeki liselerin pop müzik ile ilgilenen grupları, yarışmacıları katılabilir.

2. Yarışmacı gruplar, öğrenim gördükleri okulu temsil edebilecekleri gibi; tek başına grup oluşturamayan okullar, en fazla iki okul olmak üzere birleşip “kardeş okul” olarak bir grup oluşturabilir. Bir okul yarışmaya bir kez katılabilir. Hem kardeş okul içerisinde, hem de kendi okulu adına yarışamaz.

3. Gruptaki tüm üyelerden ve yarışmacılardan okul öğrencisi olma şartı aranacaktır.

4. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerden öğrenci belgesinin aslı ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile imzalanmış muvafakatname istenecektir. Koç öğretmenden ise okul müdürü tarafından imzalanmış şartname istenecektir.

5. Yarışmaya başvuru, internet üzerinden yapılacaktır. İstenilen belgelerin yarışma günü elden teslim edilmesi gerekmektedir.

6. Yarışmacı gruplar en az 3 – en çok 7 kişiden oluşacaktır. Yarışmaya alt yapısı digital ortamda hazırlanmış ve üstüne ek canlı performans ile de katılınabilecektir. Ancak bu durumda grup tarafından çalınan parçanın digital ortamdaki alt yapıyla desteklenmesi anlaşılmaktadır. Sadece digital alt yapıyla yarışmaya katılınamayacaktır.

7. Yarışmacı grup eğer isterse dansçı getirebilir. Dansçılar orkestradaki eleman sayısının dışında tutulur.

YARIŞMA KOŞULLARI
1. Okullar, yarışmaya katılmak isteyen öğrencilere koç tayin ederek, eleme ve yarışmalar sırasında koçlarının da hazır bulunmasını sağlayacaktır. Kardeş okullar için belirlenen ortak bir koç öğretmen, iki okulu da temsil edecektir.

2. Yarışmacı gruplar 2 (iki) ayrı şarkı seçerek üniversiteye bildirecektir. Yarışmacı okullar bu beş şarkıdan herhangi birini yarışmanın herhangi bir etabında çalışabileceklerdir. Yarışma elemeler, yarı final ve final olmak üzere 3 etapta yapılacaktır.

3. Ön elemelere katılan öğrenci gruplarında yarışma esnasında mücbir sebepler hariç grup ve grup elemanlarında değişiklik yapılamaz.

4. Yarışmacı okullar, kendi çekecekleri kura ile sahne alacakları günü ve sıralamayı belirleyeceklerdir. Bu kura çekiliş tarihi daha sonra yarışmacı okullara bildireceklerdir.

5. Yarışmaların olduğu gün ve saatte hazır bulunmayan grup yarışmadan elenmiş sayılır.

6. İlk elemelerin gün sayısı katılan okulların sayısı oranında belirlenecektir.

7. Bütün yarışma süresince; yarışmacı gruplar, Üniversitenin tayin ettiği yarışmacı grup koordinatörleri tarafından yönlendirilecektir.

8. Yarışmada özgün eser şartı aranmayacaktır.

9. Çekilen kura neticesinde grubun seslendireceği eser, yarışma esnasında değiştirilemeyecektir. Bu eser bir parçadan oluşacağı gibi 10 dakikayı geçemeyecektir.

10. Yarışmacı, yarışma süresince kendisinden beklenen genel ahlak kurallarına uygun olarak hareket edecek ve diğer yarışmacılarla iyi ilişkiler içerisinde yarışacaktır. Yarışmacının genel ahlak kuralları dışında hakaret etmesi, diğer yarışmacılara ve/veya üçüncü kişilere karşı hakaret ve bu kişilerin saygınlığını rencide edecek şekilde tutum ve tavırlar sergilemesi halinde yarışmacı, jüri tarafından uyarılır ancak uyarıya rağmen aynı davranışları göstermeye devam ederse, yarışmacı ve/veya grup yarışma dışında bırakılabilecektir.

11. Provalar, Üniversitenin belirttiği tarih ve saatte gerçekleşecektir. Provaya gelinmemesi durumunda yarışmacı grup, yarışmadan diskalifiye edilecektir.

12. İş bu şartname yarışmaya katılacak olan grup tarafından okunduktan ve onaylandıktan sonra Koç Öğretmeni tarafından okul kaşesi ve kendi imzası ile onaylanarak T.C. Maltepe Üniversitesi’ne elden teslim edilecektir.

ÖDÜLLER
3. olan grup üyelerine, toplamda 1.000- USD grubun okuluna da

1.000 USD

2. olan grup üyelerine, toplamda 2.500- USD grubun okuluna da

2.500 USD

1. olan grup üyelerine, toplamda 5.000- USD ve grubun okuluna da

5.000 USD

Bunun haricinde jüri özel ölülü olarak, en iyi bayan vokal, en iyi erkek vokal, en iyi gitar, en iyi farklı enstruman, en iyi show dallarında ödüller verecektir.

T.C. Maltepe Üniversitesi, 2012 Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe-İSTANBUL Tel:(0216) 626 10 50(pbx) / 444 65 87 Fax:(0216) 626 10 70

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin