Liseler arası 5. Robotik Buluşması

Liseler
Robotik Buluşması

Saint Benoît Fransız Lisesi, Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi iş birliğiyle liseler arasında fen bilimleri eğitim ve öğrenimine teşvik
amacıyla 9 Mayıs 2020 tarihinde ”Robotik Buluşması” düzenleyecektir.
Festival kapsamında farklı liselerden katılımda bulunan tüm öğrencilerin serbest
proje kategorisinde canlıların yaşamlarını kolaylaştıracak, günlük hayatlarında
karşılaştıkları sorunların çözümüne “SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA İÇİN ROBOTLAR”
temalı robotik cihaz projeleri Saint Benoît Lisesi’nde sergilenecektir.
”Robotik Buluşması”’nın içeriği, değerlendirme kriterleri ve katılım koşulları belirtildiği
gibidir.

9 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşecek Robotik Buluşmasına başvurmak isteyenler 20
Nisan tarihine kadar katılım formunu doldurulup sbrobotik@sb.k12.tr adresine
gönderilmelidirler. PDF formatında hazırlanmış olan proje önerileri ise bir video
eşliğinde 20 Nisan tarihine kadar sbrobotik@sb.k12.tr adresine iletilmiş olmalıdır.

Saint Benoît Lisesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Doğa Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle gerçekleştirdiği robotik buluşmalarını sürdürüyor.
Robotik tutkunu gençlere yönelik, eğlenceli, bilimsel ve teknik anlamda gerçek bir robotik mücadele!
Bahçeşehir Üniversitesi ile olan bilim alanındaki işbirliğimiz, bu bilimsel etkinliğin profesyonel bir oluşuma ve profesyonel bir jüriye sahip olmasını sağlıyor.

Tema : « Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Robotlar »
Yakın bir gelecekte, robotik, günlük yaşamımızda oldukça geniş bir yer kaplayacak. Geleceğin bilim dalı Robotik! Yarışmanın teması, öğrencilerin yenilikçi, pedagojik ve oyunsal bir uygulama eşliğinde programlamaya ait temel bilgileri keşfetmelerini sağlıyor…

Bu robotik buluşma, eğlenceli olduğu kadar, bilimsel ve teknolojik bir mücadeleyi de ortaya koyuyor. Katılımcılar bir birleriyle bilgi ve becerilerini paylaşıyor, öğrencilerimiz festival havasında, neşeli ve heyecan dolu anlar yaşıyorlar.

«Sürdürülebilir bir gelecek için robotlar » yarışmasının katılımcıları, hepiniz hoş geldiniz!

Fen Öğretimine Verilen Önem Politikası Kapsamında Bilimsel Bir İşbirliği
Saint Benoît Lisesi ile Bahçeşehir Üniversitesi arasındaki bu işbirliğinin amacı, öğrencilerimizi araştırma yapmaya yönlendirmek, onları yeni teknolojilerle tanıştırarak, deneysel yaklaşıma alıştırmak ve onlara kendi projelerini oluşturmaları konusunda yardımcı olmaktır.

Lisemizin gerçekleştirdiği birçok bilimsel işbirliği, öğrencilerimizin bilimsel eğitime olan ilgilerini ve bu alandaki yaratıcılıklarını arttırmayı ve yenilikçi projeler oluşturmalarını hedeflemektedir. Ayrıca, kendilerine bilim alanındaki meslekleri hedefleyen öğrencilerimiz de, bu kapsamda birçok profesyonelle tanışarak ve bu fırsattan yararlanmaktadırlar.

Robotik Buluşmasındaki Eğitimin Sonunda Sertifika Verilecek
Bu sene, Saint Benoît Lisesi ve Organizasyon Komitesi, tüm öğrencilerimiz için sabah gerçekleştirilecek bir robotik formasyonu sunmaktadır. Uzman kişiler tarafından verilecek olan bu formasyonun sonunda, her katılımcıya bir sertifika verilecektir. Atölye (Workshop) konseptinde gerçekleşecek olan bu formasyonlar, ayrıca, öğrencilerimizin bir birleriyle daha fazla iletişimde olmalarına ve paylaşımlarda bulunmalarına da olanak sağlayacaktır.

Hem sertifikalar, hem de ödüller gün sonunda, Bahçeşehir Üniveritesi tarafından düzenlenecek gala yemeğinden önce takdim edilecektir.

Robotik Buluşmaların Yarışma Bölümü Aşağıda Belirtilen Kişilere Yöneliktir:
Bir lider ya da yetişkin bir sorumlunun yer aldığı takımlar halinde gruplandırılmış lise öğrencileri.
Robotik alanında tecrübesi olmayıp, yeni başlayan herkes.
Hayal gücü yüksek, yaratıcı öğrenciler.
Tüm genç robotik tutkunları.
Bilimsel ve teknik yarışmalara ilgi duyan herkes.

Katılım Koşulları
1. Her lise yarışmaya dilediği sayıda projeyle katılabilir.
2. Ancak projedeki robot maliyetinin 5000 TL’yi geçmemesi gerekmektedir.
3. Projedeki robotların sadece öğrenciler tarafından, yardım almaksızın yapılması
gerekmektedir.
3. Projeleri öğretim üyeleri ve sponsor firmalardan oluşan bir jüri değerlendirecektir.
4. Serbest Proje kategorisine katılacak takımların, kayıtlarını tamamlarken projeleri
hakkında ayrıntılı raporlarını da sbrobotik@sb.k12.tr adresine göndermeleri
gerekmektedir.
5. Raporlar en az 3 en çok 6 sayfa olmalı ve en geç 20 Nisan tarihine kadar
sbrobotik@sb.k12.tr adresine ulaştırılmış olmalıdır.
6. Öğrencilerin projelerini anlatan en fazla 5 dakikalık bir tanıtım videosu çekmeleri
ve bu videoyu başvuru sırasında göndermeleri gerekmektedir.
7. Raporlarını belirtilen süre dahilinde göndermemiş takımlar yarışmaya kesinlikle
kabul edilmeyecektir.
8.Öğrencilerin yarışmaya projelerinin içeriğini anlatan bir poster ile katılmaları
gerekmektedir. Posterler A2 boyutunda (42 x 59.4 cm) hazırlanmalıdır
9.Serbest kategoriye katılacak her proje(prototip) için 100×150 cm’lik 2 masa
verilecektir.
10.Takımlar robotlarını 9 Mayıs 2020 tarihinde Saint Benoît Lisesi’ne getireceklerdir.
Etkinlik aynı gün gerçekleşecektir. Aynı gün akşam Bahçeşehir Üniversitesi
Kampüsünde etkinlik kapanış yemeği düzenlenecektir..

Kayıtlar
«Sürdürülebilir bir gelecek için robotlar » Yarışmasına kayıt ücretsizdir.
Yarışma, 9 Mayıs 2020’de gerçekleşecektir.
Projenizle ilgili tüm belgeler, 20 Nisan tarihinden önce, PDF formatında olmak koşuluyla sbrobotik@sb.k12.tr adresine gönderilmelidir.

SAINT BENOÎT LİSESİ ROBOTİK BULUŞMASI
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK
VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ BİRLİĞİ İLE
9 MAYIS 2020
TEMA : SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA İÇİN ROBOTLAR

5.ROBOTİK BULUŞMASI KATILIM FORMU