Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237Lise Öğretmenlerine Yönelik Sınıf İçin Matematiksel Araştırma Problemleri (SİMAP) Eğitimi

Lise Öğretmenlerine Yönelik Sınıf İçin Matematiksel Araştırma Problemleri (SİMAP) Eğitimi

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı Özel Çağrısı kapsamında yürütülecek olan projemiz, matematiksel becerilerin etkin şekilde işe koşulmasını gerektiren bir dizi açık uçlu problemin sınıf içinde araştırılabilir şekilde uyarlanmış örnekleri olan SİMAP’lar temelinde gerçekleştirilecektir. Projede kullanılacak SİMAP problemleri, kombinatorik  matematik alanında çalışan matematikçilerin üzerinde çalıştığı sıradışı, özgün, matematiksel becerilerin işe koşulması açısından potansiyeli yüksek problemlerdir. Bu problemler, özel olarak geliştirilmiş somut materyaller ile stratejik zeka oyunu bağlamında sunulacaktır. SİMAP problemlerine çözüm arama etkinliklerine paralel olarak projede, SİMAP tasarlama etkinliklerine ve bu etkinliklerin lise sınıflarına entegrasyonu için izlenmesi gereken yöntem ve süreçlere yönelik eğitimlere yer verilecektir.

Amaç:

Proje içeriği stratejik zeka oyunu bağlamında sunulan sıradışı matematik problemlerine çözüm arayışı süreçlerini içermektedir. Böylelikle lise öğretmenlerinin sahip oldukları matematik problemleri dağarcığını zenginleştirmek ve bu problemlerin çözümü için işe koşulması gereken matematiksel becerileri deneyimlemeleri amaçlanmaktadır. Bu şekilde öğretmenlerin matematik, matematiksel problem, matematiksel problem çözme ve matematiksel beceriler konusunda algı, tutum, bilgi ve farkındalığının gelişeceği ve bunları kendi uygulamalarına yansıtarak öğrencilerinin matematiğe yönelik algı ve tutumlarında olumlu değişiklikler sağlayabilecekleri düşünülmektedir.

Alt amaçlar:

  • Öğretmenlerin, matematiksel araştırma ve matematiksel problem çözme ile ilgili olumlu algı ve tutumlarının gelişimini desteklemek,
  • Rutin olmayan açık uçlu matematiksel problem çözmeyi öğretim uygulamalarının merkezine oturtmak,
  • Matematik öğrenme ve öğretme süreçlerinde beceri temelli bir yaklaşımın gelişmesini desteklemek,
  • Öğretmenlerin etkinlik geliştirme ve geliştirdikleri etkinlikleri sınıf içi uygulamalarına yansıtma ile ilgili bilgi ve becerilerinin gelişimini desteklemek,
  • Kombinatorik matematiğin doğasını tanıtarak katılımcıların kombinatorik matematikle ilgili algı ve tutumlarının değişimine katkı sağlamak.

İçerik:

Proje eğitimlerinin büyük bir bölümü katılımcı merkezli etkinliklerle grup çalışması yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Hedef Kitle:

Projeye Fen Lisesi veya Proje Okul Kapsamındaki Anadolu Lisesi matematik öğretmenleri başvurabilecektir.

Tarih:

Proje kapsamında eğitimler 12.11.2023 tarihinde başlayıp 19.11.2023 tarihinde sona erecektir.

Yer:

Proje kapsamında eğitimler Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsünde gerçekleştirilecektir.

Not: Katılımcıların konaklama ve 3 öğün yemek ücretleri proje kapsamında karşılanacaktır.

Başvuru:

Başvurular 12 Ekim – 23 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Eğitim Detay Sitesi: https://www.simapprojesi.com

Lise Öğretmenlerine Yönelik Sınıf İçin Matematiksel Araştırma Problemleri (SİMAP) Eğitimi Başvuru Formu

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.