Lise Öğrencileri Öykü Yazma Yarışması

Öykü Yazma Yarışması
Lise Öğrencileri Öykü Yazma Yarışması

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüz tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Engelsiz Kurgular” konulu Liseliler Öykü Yarışması başladı.

Yarışmaya Türkiye genelindeki tüm ortaöğretim öğrencileri katılabilir.

Lise Öğrencileri Öykü Yazma Yarışması

Yarışmanın Amacı: Gençlerin öykü yazarak yazma becerilerinin; duygu, düşünce ve gözlem
yeteneklerinin; Türkçeyi yazım kurallarına uygun olarak kullanmalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Kapsam: Yukarıdaki amaç doğrultusunda düzenlenecek yarışma, Türkiye’de yarışma ile ilgilenen tüm lise düzeyindeki ortaöğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Hedefler: İyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer kurumlar tarafından paylaşılması; öğrenciler ve öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamak konusunda bir yarışma ortamı oluşturarak, onların motive edilmesi; genel anlamda sanatın, özelde edebiyatın eğitime katkı düzeyinin yükseltilmesi.

Yarışmanın Konusu: “Engelsiz Kurgular” olarak belirlenmiştir.
Türkiye genelindeki tüm ortaöğretim öğrencilerine açık olan yarışma, gençlerimizin öyküler
aracılığıyla bireysel ve toplumsal kimliklerini iyi bir şekilde inşa etmelerini; insana engel olan ne varsa öykü yazarak ona önlem alma becerisi kazanıp bu beceriyi alışkanlığa dönüştürmeleri konusunda bilinçlenmelerini hedeflemektedir.
Yarışma, “engel” kavramının geçmişten bugüne geçen zamanda nasıl değiştiğini ve genç bireylerin hayal gücünde nasıl şekillenmekte olduğunu görme imkânı sunacaktır.
Toplumsal roller, ayrımcılıklar/taraftarlar, gruplaşmalar, bedensel ve zihinsel engeller, siborg
insanlar/önyargılar ve yanılgılar, fiziksel güç-süzlük ve kahramanlıklar yarışmanın alt temalarıdır.

Kurullar:
Seçici Kurul: Seçici kurul, bilinen öykü yazarı ve edebiyat eleştirmenlerinden Kapadokya
Üniversitesi tarafından oluşturulur.
Düzenleme Kurulu: Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi tarafından görevlendirilecek 3 öğretim elemanından oluşur.

Yarışmaya Katılım Koşulları: Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilir. Ekli (Ek-1)
başvuru formuyla üniversiteye iletilir. Üniversitede düzenleme kurulu tarafından öyküyü yazanın kimliği, sayfanın üstünde yazılacak “RUMUZ”la belirtilir. Yarışmacının açık kimliğini, varsa telefonunu ve e-posta adresini içeren yazı bir zarfa yerleştirilir. Zarfın üzerine, sadece öykü yazarının “RUMUZ”u yazılır. “RUMUZ”lu öyküler, seçici kuruldaki üye sayısı kadar çoğaltılarak kurul üyelerine elden ya da kargo aracılığıyla iletilir.

Eserlerin Kapadokya Üniversitesine teslimi 12.05.2023

Yarışmada Uyulacak Kurallar: Öyküler bilgisayar ile A4 boyutunda, Calibri formatında, bir
buçuk satır aralıklı ve 12 boyutla yazılacaktır. Öyküler 2 sayfadan az, 5 sayfadan çok olmamalıdır.

Değerlendirme: Seçici Kurul üyeleri aldıkları öyküleri 100 puan üzerinden değerlendirir.
Yapacakları bir toplantıyla yarışmacılara verdikleri puanları birleştirerek yarışmada dereceye
girenleri belirler. Değerlendirmede hikâyenin özgünlüğü 60, dilin kullanımı – üslup 40 puan
üzerinden puanlanacaktır. Düzenleme kurulu tarafından ödül töreni düzenlenir.

Yarışma Ödülleri: Yarışmada dereceye giren yirmi öykü kitaplaştırılacak, öykü sahiplerine
kitaptan 20 adet hediye edilecektir. Bu ödül, yarışmaya katılan öğrencinin başvuru belgesinde beyan ettiği adrese kargo yolu ile gönderilecektir. Birinciye 4.000, ikinciye 2.500, üçüncüye 1.500 TL karşılığında banka hediye çeki verilecektir. Bu çek, ilgili banka gişelerinden nakden alınabilecektir.
Çek karşılığında alınan nakdi ödülün her türlü kullanım hakkı yarışmacıya aittir.

Diğer Hususlar:
– Bu yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Kapadokya Üniversitesi temsilcileri, jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları)
yarışmaya katılamazlar.
– Yarışmaya katılacak eserlerin telif hakları eserin sahibine aittir. Yarışmaya katılan öğrencilerin izni doğrultusunda, eserlerin basılması, yayımlanması, paylaşılması ve sergilenmesi ve bu konudaki telif hakları ile ilgili tüm işlemler 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülür.
İlgili kanun kapsamında, yarışmacıların yazılı izinleri de alınarak ilgili kanunun 25. Maddesinde “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklarını kullanma hususunda Kapadokya Üniversitesi tam ruhsatla yetkilendirilmiş sayılacaktır.
– Yarışmaya gönderilen öyküler daha önce yayınlanmamış ya da herhangi bir ödül kazanmamış veya kopyalanmamış olmalıdır.
– Yarışma kapsamında verilecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca üçüncü kişi, kurum vb. ile paylaşılmayacak, Kapadokya Üniversitesince saklanacaktır.
– Ödül töreni çevrim içi yapılacaktır.
– Engelli bireylerin etkinliğe katılımıyla ilgili gerekli tedbirler üniversite tarafından alınacaktır.
– Gönderimler elektronik posta ile oykuyarismasi@kapadokya.edu.tr adresine veya kargo ile
Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa Yerleşkesi 50420- Mustafapaşa, Ürgüp / Nevşehir
adresine yapılabilir. Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek
gecikmeden Kapadokya Üniversitesi sorumlu değildir.
– Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır. Yarışma kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin Türk Milli Eğitimi, Anayasa vb. diğer mevzuatlara uygunluğundan öğrenci sorumlu olacaktır.
– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
– Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Kapadokya Üniversitesi sorumlu değildir.
– Yarışma şartnamesine itirazlar Kapadokya Üniversitesine e-posta olarak
(oykuyarismasi@kapadokya.edu.tr) adresine, yarışma sonuçlarına itirazlar ise dereceye giren yarışmacıların belirlenmesini takip eden 3 gün içerisinde (oykuyarismasi@kapadokya.edu.tr)
adresine e-posta olarak yapılmalıdır.
– İletişim için 0384 353 50 09 numaralı telefondan irtibat sağlanabilecektir.
– Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütname için tıklayın.
EK-2 Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onay Belgesi için tıklayın.