Lise Öğrencileri arası Slogan Yarışması

Slogan Yarışması
Lise Öğrencileri arası Slogan Yarışması

Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi tarafından 19 Kasım 2020 -15 Ocak 2021 tarihleri arasında Türkiye geneli resmî/özel lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik “Gençler Pandemi Sürecinde Yeni Slogan Arıyor” konulu
yarışma düzenlemektedir.

Okulumuz Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi olarak Pandemi sürecinde COVİD-19 önlemlerine ilişkin, çocuklarımızda ve gençlerimizde duyarlılık oluşturmak ve farkındalığı arttırmak amacıyla tüm resmi/özel ortaöğretim kurumları öğrencileri için Türkiye geneli ödüllü slogan yarışması düzenliyoruz.

TÜRKİYE GENELİ
“GENÇLER PANDEMİ SÜRECİNDE YENİ SLOGAN ARIYOR”
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi

Yarışmanın Kapsamı ve Hedef Kitlesi: Yarışmaya ülkemiz sınırları içerisindeki tüm resmi/özel ortaöğretim kurumları öğrencileri katılabilirler.

Yarışmanın Amacı: Yarışmanın amacı, “Pandemi sürecinde COVİD-19 önlemlerine ilişkin, çocuklarımızda ve gençlerimizde duyarlılık oluşturmak ve farkındalığı arttırmak” olarak belirlenmiştir.

Katılım Koşulları:
1. Yarışmaya her okul, pandemi sürecinden dolayı okulların açık olmaması göz önünde bulundurulduğunda, isteyen her öğrencisi bireysel koşulları yerine getirdiğinde katılabilir.

2. Katılım bireyseldir ve her öğrenci en fazla bir slogan ile yarışmaya katılabilir. Gönüllülük esasına dayanır. Yarışmaya başvuran adaylar MEB Sosyal Etkinlikler İzin Yönergesi gereği Başvuru Formunda bulunan Veli İzin Belgesi ve Açık Rıza Onayı’nı doldurması gerekmektedir. İki belge de eklerde sunulmaktadır.

3. Yarışmaya başvurular; ekte yer alan excel formatındaki formun doldurulup Açık Rıza Onayı ve Veli İzin Belgesiyle beraber yarışmacının okulunun onayının ardından okulunun kurumsal e-postasından ya da yarışmacı kendi e-mailinden [email protected] adresine veya okulumuzun web adresi olan [email protected] adresine, iletilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

4. Bilgileri eksik olan ve 15 Ocak 2021 tarihinden sonra bize ulaşan eserlere ilişkin yarışmacıların katılım talebi dikkate alınmayacaktır.

5. Yarışmada ödüle layık bulunan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Bununla birlikte ödül alan sloganlar, sahibinden izin alınmak koşuluyla, 15 Temmuz Spor Lisesi tarafından etkinliklerde ve eğitim, tanıtım ve farkındalık arttırma faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür, vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses, veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkına sahiptir.

6. Katılımcılar yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderecekleri slogan fikirlerinin tamamında veya bir kısmında alıntı veya kopya olmadığını, eserlerini başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar.

7. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderildiği tespit edilen eserler; 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince Yarışma Komisyonu tarafından iptal edilir.

8. Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.

9. 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi, yarışma şartnamesi ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

10. Yarışmaya katılanlar, bu şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar. Yarışmanın organizasyonuna veya sonuçlara yönelik hiçbir itiraz kabul görmeyecektir. Komisyonun kararı nihaidir

11. Sloganlar çok kısa(tek kelime) ya da çok uzun kelimelerden(12 kelime) oluşmamalıdır.

12. Sloganlar Times New Roman yazı karakterinde ve 12 punto büyüklüğünde yazılacaktır.

13. Slogan yarışmamız ticari bir amaç güdmemektedir ve katılımcılardan da herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

14. Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve sosyal etkinliğin sona ermesinin ardından da silinecektir.

15. Slogan yarışmamıza katılan herhangi bir engelli bir adayımız olursa bu adayımız öncelikle başvuru formunda belirtilen kısma engelinin hangi tür olduğunu belirtecektir. Eğer yarışma sonunda bir organizasyon yapılırsa engelli yarışmacımız için okulumuz tarafından gerekli önlemler alınacaktır.(Ulaşım,barınma v.s) Ayrıca yarışmaya katılan engelli bireylerimiz eğer ilk üçe giremezse bu engelli adaylarımız arasından komisyon tarafından birinci olarak belirlenen sloganın sahibi engelli adayımıza, mansiyon ödülü verilecektir.(Akıllı Bileklik)

Yarışma Takvimi:
1. Yarışmanın başlama tarihi 19 Kasım 2020’dir.
2. Sloganlar en geç 15 Ocak 2021 tarihinde saat 17:00’ye kadar yarışmacının okulunun kurumsal e-postası ile veya kişisel e-mailinden [email protected] adresine veya okulumuzun kurumsal web adresi olan [email protected] adresine iletilecektir.
3. Yarışma konusu sloganlara ilişkin değerlendirme, Yarışma Seçici Kurulu tarafından 18-20 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
4. Yarışma sonuçları, 21 Ocak 2021 tarihinde http://nigde15temmuzsehitlerispl.meb.k12.tr/ web adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca dereceye giren öğrencilere okulları aracılığı ile de haber verilecektir.
5. Ödüller için dereceye giren öğrencilerle iletişime geçilecek ve eğer Pandemi sürecinden dolayı organizasyon düzenlenmezse öğrencilerin gönderecekleri hesaplara havale edilecektir. (Altının o günkü kurda ki değerine göre hesaplama yapılacak ve TL olarak karşılığı kazanan adayların hesabına havale edilecektir)

Değerlendirme Kriterleri:
Sunulan sloganlar aşağıdaki belirtilen olan ölçütler ve puanlamaya göre değerlendirilecektir:
• Temaya uygunluk: 30 Puan
• Yaratıcılık ve özgünlük(orijinal, alıntı olmayan): 40 Puan
• Teknik kullanımı ve sanatsal değer: 20 Puan
• Akılda kalıcı Olma: 10 Puan

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ:
Birincilik Ödülü : CUMHURİYET(TAM) ALTINI
İkincilik Ödülü : YARIM ALTIN
Üçüncülük Ödülü : ÇEYREK ALTIN
Mansiyon Ödülü: AKILLI BİLEKLİK(Yarışmaya katılan ve ilk üçe giremeyen engelli bireyler arasından sadece komisyonun belirleyeceği sloganın sahibi engelli bireye verilecektir)

Yarışmada verilecek ödüller ile yarışma döneminde yapılacak diğer masraflar (baskı, afiş, posta, vb.) Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi Okul Aile Birliği tarafından karşılanacaktır. Ayrıca Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi, ödüller ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ESERE AİT HAKLAR
1. Yarışmaya gönderilen sloganların telif hakkı 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesine aittir. 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi, eser sahibine bildirimde bulunmaksızın söz konusu slogan yarışması çerçevesinde sunulmuş olan sloganları ticari amaçlar dışında (kitapçıklarda, kataloglarda, takvimlerde, internet sitelerinde, sergilerde, vs.) herhangi bir amaç için kullanma hakkına sahiptir.
2. Yarışmaya konu sloganlarla ilgili doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya aittir.
3. Yarışmaya katılan slogan sahibi; eserin kullanım hakkını kabul etmesine bağlı olarak gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ve gerekse diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. bilumum haklar için “Türkiye Sloganını Arıyor” nezdinde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesine izin/muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan sloganlar için slogan sahibi verdiği izni sonradan geri alamayacağını ve sloganın yukarıda belirtilen şartlarda kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Proje tarafından, slogan için katılımcının yukarıda verdiği izin/ muvaffakatname karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir.
4. Yarışmaya başvuru yapan öğrenci, veli/vasi ve okul yönetimi yönerge hükümlerinin tümünü kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA DIŞI BIRAKILACAK ESERLER
• Belli bir kişiye, organizasyona, kuruma veya markaya dair sloganlar,
• Temel değerler ile örtüşmeyen, yarışma amacı ve konusu dışındaki sloganlar,
• Yazar olarak altında imzası bulunan öğrenciye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen sloganlar,
• Başvuru tarihinden sonra teslim edilen sloganlar,
•İçerisinde küfür, hakaret, argo, siyasi içerik, cinsel içerik içeren ve estetik olmayan sloganlar,
• Daha önce herhangi bir slogan yarışmasına katılarak illerinde ilk üç dereceye girmiş eserler,
• T.C. Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil eden eserler jüri tarafından değerlendirme dışı bırakılır

Okul Telefonu: 03882250346
Adres; Koyunlu Köyü Yolu. Birko Sk. No:278 Merkez/Niğde

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

ten + eight =