Lise Öğrencileri arası Sezai KARAKOÇ Deneme Yazma Yarışması

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği, Akçaabat Belediyesi iş birliğinde lise öğrencilerimizin okuma, anlama ve yorumlayabilme, felsefi bir dille felsefe kavramlarını kullanarak deneme yazabilme, tutarlı düşünebilmelerini ve düşündüklerini temellendirebilme becerilerini ölçmeyi hedeflediğimiz ve bu yıl Sezai KARAKOÇ anısına gerçekleştireceğimiz “V. yazıYORUM Felsefi Deneme Yazma Yarışması” başvuruları başladı.

Yarışma, tüm ortaöğretim seviyesi resmi ve özel kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin, düşünürlerin sözlerini içeren alıntıları okuma, anlama ve yorumlayabilme; felsefi bir dille, felsefe kavramlarını kullanarak deneme yazabilme; tutarlı düşünebilme ve düşündüklerini temellendirebilme becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

YARIŞMA KONU ALANLARI
Felsefe Nedir?
Varlık Felsefesi (Ontoloji)
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)
Sanat Felsefesi (Estetik)
Toplum Felsefesi
Bilim Felsefesi
Ahlak Felsefesi (Etik)

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
Trabzon İli dâhilindeki tüm resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler (9,10,11 ve 12.sınıflar) bu yarışmaya katılabilir.

Yarışma iki aşamalı olup 1. aşamada (online) en yüksek puan alan ilk 20 kişi yüz yüze yapılacak olan sınava çağırılır. Puan eşitliğinde puanı eşit olan öğrenciler yüz yüze sınava dahil edilir. (Yarışma sonuçları 1.aşamanın %10’u; ikinci aşamanın %90’ı alınarak elde edilir.)
Yarışmaya aynı okuldan birden çok öğrenci katılabilir.
Bir önceki yarışmada ilk 3 dereceye giren öğrenciler bu yarışmaya katılamazlar. Katılsalar dahi jüri tarafından değerlendirmeye alınmazlar.

Katılımcı öğrencilerin en geç 20 Şubat 2022 tarihine kadar trabzonarge.meb.gov.tr adresine girerek yarışmaya kaydolmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihinden sonra yarışmaya başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Birinci öğrenciye, 1500 TL
İkinci öğrenciye, 1000 TL
Üçüncü öğrenciye, 750 TL
4 ve 5. öğrenciye, 500 TL
6 ile 10. arasındaki öğrencilere Mansiyon Ödül

Son Başvuru Tarihi : 20 Şubat 2022

İl Milli Eğitim Müdürlüğü
trabzon.meb.gov.tr
trabzonarge.meb.gov.tr