Lisansüstü Öğrenciler Fen Bilimlerinde Girişimcilik Temelli Bütünleştirilmiş Etkinlikler Tasarlıyor

Bütünleştirilmiş beceri öğretimi kavramı, ele alınan konuyla ilgili birden fazla kategoride yer alan becerilerin, aynı problem çözmeye dayalı etkinlikte kazandırılmasını öneren bir öğretim süreci olarak tanımlanabilir. Bütünleştirilmiş beceri öğretimi kavramını, yaşamı kolaylaştırmanın yolu olarak tanımlamak da mümkündür. Fen bilimleri dersi öğretim programının esas aldığı becerilerin, konu kapsamında yer alan kazanımlar arasında ilişki kurularak mesleki yaratıcılığın kullanılmasıyla birlikte özgün etkinliklerin tasarlanmasını gerektirir. Bu tür etkinliklerin tasarlanması için de girişimcilik becerisinin çatı görevi gördüğü Bu süreç, lisansüstü öğrencileri için beceri öğrenme alanına yönelik her türlü mesleki bilgilerini bir araya getirmelerini sağlayacak zorlu bir deneyim haline dönüşebilir.

TÜBİTAK 2237 – A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programında özellikle girişimcilik temelli eğitimlere öncelik verilmektedir. Fen bilgisi eğitimi alanında lisansüstü öğrenim gören öğrencilere girişimcilik temelli bütünleştirilmiş beceri öğretimine örnek teşkil edecek teorik ve uygulamalı bilgiler verilerek, katılımcıların etkinlikler tasarlaması amaçlanmaktadır.
Toplam 30 katılımcının eğitim göreceği kurs TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Katılım gösteren

farklı üniversitelerde öğrenim gören yükseklisans ve doktora öğrencilerine 4 günlük proje takvimi uyarınca, 30-31 Ocak 2023/1-2 Şubat 2023 tarihleri arasında online eğitim verilecektir.

Etkinliğe başvurularda katılımcılar belirlenirken aşağıdaki kriterler aranacaktır:

· Türkiye’deki üniversitelerde fen bilgisi eğitimi bilim dalında yükseklisans veya doktora programında öğrenim görüyor olmak,

· Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) kayıtlı olmak veya etkinliğe kabul edilmesi halinde kayıt yaptıracağını beyan etmek,

· Kamera, mikrofon ve hoparlörü eksiksiz bir bilgisayar olanağına ve internet bağlantısına sahip olmak,

· Ders esnasında videolarının ve seslerinin kayıt altına alınmasına izin vermek,

· Etkinlik sürecine aksatmadan katılacağını ve etkinlikte eğitmenler tarafından verilen görevleri yerine getireceğini taahhüt etmek,
Yukarıdaki belirtilen koşulları kabul eden lisansüstü öğrenciler aşağıda yer alan puanlama dikkate alınarak bilimsel etkinliğe seçileceklerdir:

· Daha önce benzer türden bir eğitim projesine katılmamış olma durumunda 10 puan verilecektir.

· Lisans akademik ortalaması 2,00-2,50 arası: 10 puan; 2,51-3,00 arası: 15 puan; 3,01-3,50 arası 20 puan; 3,51-4,00 arası 25 puan verilecektir.

· Katılım isteğini gerekçelendirme için 10 puan verilecektir.

· Hali hazırda fen bilgisi öğretmenliği yapan lisansüstü öğrencilere 20 puan verilecektir.
Her bir katılımcı yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda puanlandırılacaktır. Başvuruda bulunan katılımcılar en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru sıralanacaktır. En yüksek puan alan 30 katılımcı bilimsel eğitime dâhil edilecektir.

Proje Yürütücüsü
Dr. Arzu KİRMAN BİLGİN
Kafkas Üniversitesi

 

Detay için tıklayınız

Başvuru için tıklayınız