Ana SayfaÖzel Ders BlogKPSS ÖABT Türkçe Öğretmenliği Konuları

KPSS ÖABT Türkçe Öğretmenliği Konuları

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türkçe Öğretmenliği sınavında adayların bilmesi gereken konular aşağıdaki gibi olabilir:

 1. Dil Bilgisi
 • Sözcük Türleri (isim, sıfat, fiil, zarf, edat, bağlaç, ünlem)
 • Cümle Bilgisi (cümle çeşitleri, özne-nesne-yüklem, tümleçler)
 • Fiil Çatıları
 • Yapı Bilgisi (kelime kökü, ek, ek fiili, çekim, ek eylem)
 • Anlam Bilgisi (anlam, anlam çeşitleri, anlam kayması)
 1. Edebiyat
 • Edebiyat Tarihi (Divan, Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli Edebiyat, Cumhuriyet Dönemi)
 • Şiir (şiir terimleri, nazım birimleri, şiir türleri)
 • Roman ve Hikaye (roman ve hikaye türleri, roman ve hikaye terimleri)
 • Tiyatro (tiyatro türleri, tiyatro terimleri)
 1. Dil Anlatımı ve Yazım Kuralları
 • İmla Kuralları (noktalama işaretleri, harf yazımı, imla kuralları)
 • Noktalama İşaretleri (nokta, virgül, noktalı virgül, ünlem işareti, soru işareti)
 • Büyük ve Küçük Harf Kullanımı
 • Yabancı Kelimelerin Yazımı
 • Türkçe Sözcüklerin Kökenleri
 1. Metin Türleri ve Anlatım Türleri
 • Günlük Dil ve Yazı Dilinin Farkı
 • Anlatım Türleri (betimleme, öyküleme, tartışma, açıklama)
 • Metin Türleri (gazete, dergi, mektup, öykü, makale)
 1. Dil Felsefesi ve Dil Psikolojisi
 • Dilin Fonksiyonları
 • Dil ve Toplum İlişkisi
 • Dilin Öğrenilmesi ve Öğretimi

Not: Konu listesi sınavın yapılacağı yıla ve sınavın formatına göre değişiklik gösterebilir. Bu liste adaylara genel bir fikir vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Deniz Eren SAVAŞ
Deniz Eren SAVAŞhttps://ozelders.bilimsenligi.com/
Online ve Yüzyüze Özel Ders Öğretmenlerinin Buluştuğu HUB. Özel ders taleplerini için öğretmen profillerini inceleyiniz.