Köprü Temalı 2. Ulusal Resim Yarışması

Resim Yarışması

MEB ve TRT EBA işbirliği ile gerçekleşecek olan HERÇEV 2. Ulusal Resim Yarışması 9 Nisan 2021 tarihinde başlıyor.

HERÇEV, ilkini 2020 yılı Mayıs ayında ‘’Bu Bayram’’ temasıyla gerçekleştirdiği resim yarışmasının ikincisini bu yıl ‘Köprü’ teması ile duyurdu.

Bu tema ile çocuklardan beklenen, hayallerine sınır koymaksızın ulaşmak istediklerine bir köprü ile ulaşmayı resim çizerek ifade etmeleridir. Ulaşılmak istenen ; bir mekân, bir zaman veya bir kişi olabileceği gibi hayallerinin uzanabildiği herhangi bir şey de olabilir.

HERÇEV 2. Resim Yarışması, Her Çocuğa Eğitim Vakfı tarafından 2021
yılında online olarak yapılacaktır. Katılım ücretsizdir.

Yarışmanın Konusu:
Yarışmanın konusu ‘KÖPRÜ’ olarak belirlenmiştir.
Çocukların resimlerinde ele alması beklenen konu, hayallerine sınır
koymaksızın ulaşmak istediklerine bir köprü ile ulaşmayı ifade etmeleridir.
Bu; ulaşılmak istenen bir mekân, birzaman, bir kişi veya hayallerinin
uzanabildiği herhangi birşey olabilir.

Yarışmanın duyuru metni aşağıdaki şekildedir:

Sevgili Herkadaşlar,

Bu seneki resim yarışmamızın konusu
“Köprü”.
Köprüler; aralarında mesafe bulunan ikişeyi birleştirmeye yarıyor.
Ulaşılması güç ve engellerle dolu bile olsa iki yaka arasına köprü kurmak
mümkün.

Haydi, şimdi hayal et:
Bir köprün var ve
Onu istediğin her yere kurmakta özgürsün.
Olduğun yerden bir başka yere,
birinin yanına,
zamanın birine .
Yani hayallerinin ulaştığı her yere !
Haydi! Göster bize senin köprün neleri birleştiriyor.

Amacı
– Son zamanlarda toplumsal hayattan bireysel yaşama, oradan iç dünyamıza
uzanan değişikliklerin çocuklarda yarattığı etkiyi görebilmek
– Çocukların dünyada, çevrelerinde ve iç dünyalarında olup bitenleri
gözlemlemelerine ve anlamlandırmalarına vesile olmak
– Duygularını ve hayallerini çizimlerle dışa aktarmalarınısağlamak
– Hayal güçlerini ve üretkenliklerini ortaya koyabilmeleri için olanak sunmak
– Çalışmalarının uzman bir ekip tarafından değerlendirilmesine olanak
sunmak

Kapsamı
– HERÇEV 2. RESİM YARIŞMASI; ulusal düzeyde olup ülke genelindeki tüm
anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, özel eğitim kurumlarında
öğrenim gören öğrenciler ile bir kurumda kaydı bulunan veya bulunmayan
okul öncesi çağındaki her çocuğa yöneliktir.

Yarışma Takvimi
Son Katılım Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar (23:59)
Sonuç Açıklanma Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma
Ödül Töreni: 30 Mayıs 2021 Pazar
– Tüm başvuru aşamaları yarışmaya katılacak öğrencinin velisi veya
öğretmeni tarafından gerçekleştirilecektir.
– Yarışma başvurularının kabulü ve eserlerin gönderimi ilk aşamada dijital
ortamda ve sadece web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
– Başvurular, www.hercev.org adresindeki ‘’ BAŞVUR’’ butonu ile açılan
formun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması ve eserin JPEG dosyası
olarak (tercihen tarattırılmış olarak) form ekine yüklenmesi suretiyle
yapılacaktır.
Yarışmaya katılacak eserler “KÖPRÜ” temalı resim yarışması
içeriğiyle ilişkili olmalıdır.
– Yarışmaya katılan çalışmalar; amaca uygunluk, özgünlük, yaratıcılık,
vaktinde teslim etmiş olma ve şartnamede belirtilen tüm kriterleri taşıyıp
taşımadıklarına göre değerlendirilecektir.

– Yarışmaya katılmaya hak kazanmış her eser;sahibinin ismi gizli tutulmuş
olarak her bir jüri üyesinin belirtilen ölçütler doğrultusunda 40 puan
üzerinden gizli puanlaması ile değerlendirilecektir.

Ölçütler:
▪ Kompozisyon Yeteneği :10 puan
▪ Kreatif Düşünme ve Özgünlük :10 puan
▪ Sayfanın Tamamını Boyamış Olma ve Renkleri Kullanabilme Becerisi :10
puan
▪ Konuya uygunluk :10 puan
Toplam :40 puan

– Yarışmaya katılan çalışmalar içerisinden seçilecek olan 100 eser 2. HERÇEV
Resim Yarışması 2021 Kataloğu’nda yayınlanmaya hak kazanacaktır. Söz
konusu eserlerin en az 300 dpi olacak şekilde taratılmış hallerinin
gönderilmesi istenecektir.
– HERÇEV söz konusu eserlerin aslını isteme hakkına sahiptir. Asılları istenen
eserlerin arka yüzüne, tükenmez kalem ile:
öğrencinin adı-soyadı, yaşı, sınıfı, ili ve telefon numarası yazılmış olarak
gönderilmelidir.
Eserler:
▪ A3 (297 x 420 mm)
▪ A4 (210 x 297)
▪ 25 x 35 cm
▪ 35 x 50 cm ebatlarındaki beyaz resim kağıtlarından herhangi birine
çalışılmalıdır.
– Eserlere paspartu yapılmamalı ve çerçeveletilmemelidir.
-Yarışmada kullanılacak resim tekniği ve malzemeler serbesttir.
– Eserde yapıştırılmış resim vb. veya herhangi bir yazı bulunmamalıdır.

– Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir
şekilde ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması
gereklidir.
– Son teslim tarihinden sonra gönderilen eserler değerlendirmeye
alınamayacaktır.
– Katılımcılar sadece bir adet eser ile katılabilir. Birden fazla eser gönderen
yarışmacıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Yarışmaya başvurular en geç 16 Mayıs 2021 Pazar tarihine ve saat 23:59’a
kadar yapılmış olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.

– HERÇEV 2. RESİM YARIŞMASI ’nın kazananları 28 Mayıs 2021 tarihi
itibariyle;
www.hercev.org adresindeki kurumsal internet sitesinde ve vakfın sosyal
medya hesaplarında duyurulacaktır.
– Yarışmaya katılacak eserler, yarışmacının tamamen kendisi tarafından
yapılmalı ve alıntı olmamalı ve üçüncü şahısların başta fikri haklar olmak
üzere yasal haklarını ihlal etmemelidir.
– Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın
grubuna gönderilmiş olduğu saptanan eserler ödül kazanmış olsalar dahi
iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
– HERÇEV, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği hakkında hiçbir hukuki ve
cezai sorumluluk kabul etmemektedir.
– HERÇEV yönetim kurulu üyelerinin birinci dereceden yakınları ile jüri
üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
– Ödüller, HERÇEV tarafından eser sahiplerinin başvuru sırasında belirtmiş
oldukları adreslere gönderilecektir.
– Katılım esnasında, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve internet
erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük
olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb.)
oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb.
durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı HERÇEV
sorumluluk kabul etmemektedir.

– HERÇEV; yarışma kapsamında takvimini, ödülleri, jüri üyelerini, seçme
kriterlerini ve yarışma kapsamında ilan edilen diğer maddeleri değiştirme
hakkına sahiptir.
– Yarışmacılar kazandığı ödüllerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini
kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez ve nakdi olarak talep
edemezler.
– Ödül töreni ,30 Mayıs 2021 tarihinde,
online platformda canlı yayın ile yapılacaktır.
– HERÇEV, mücbir sebeplerle yarışmayı iptal etmesi veya ertelemesi
durumundawww.hercev.org adresindeki kurumsal internet sitesinde
duyuracaktır.
– Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.
– Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş
sayılırlar.
– Başvuru sırasında başvuru şartları ve gizlilik politikamız okunmuş ve
onaylanmış olmalıdır.

Ödüller
1. KADEME (OkulÖncesi)
En başarılı bulunan 5 eserin sahibine:
✓ SergilemeÖdülü
✓ Plastik Çantalı Tutuculu Pastel Boya 36 renk
✓ Aquarell Sulu Boya Kalemi 24 Renk
✓ Hazneli Sulu Boya Fırçası
✓ Kuru, Sulu Teknik İçin Çizim Bloğu A4 180 gr
✓ Sketch book Sanatçı Defteri
✓ Ahşap Model 12 İnç 30 cm Doğal Renk
✓ Resim Kağıdı 120 gr 35*50 100’lü
✓ Kutu Oyunu
✓ Tabiat Günlüğü

2. KADEME (İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrencileri)
En başarılı bulunan 5 eserin sahibine:
✓ SergilemeÖdülü
✓ Plastik Çantalı Tutuculu Pastel Boya 36 renk
✓ Aquarell Sulu Boya Kalemi 24 Renk
✓ Hazneli Sulu Boya Fırçası
✓ Kuru, Sulu Teknik İçin Çizim Bloğu A4 180 gr
✓ Sketch Book / Sanatçı Defteri
✓ Ahşap Model 12 İnç 30 cm Doğal Renk
✓ Resim Kağıdı 120 gr 35*50 100’lü
✓ Kutu Oyunu
✓ Tabiat Günlüğü

3. KADEME (İlkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencileri)
En başarılı bulunan 5 eserin sahibine:
✓ SergilemeÖdülü
✓ Creative Yağlı Pastel Boya 36 renk
✓ Aquarell Sulu Boya Kalemi 24 Renk
✓ Hazneli Sulu Boya Fırçası
✓ Kuru, Sulu Teknik İçin Çizim Bloğu A4 180 gr
✓ Sketch Book / Sanatçı Derfteri
✓ Ahşap Model 12 İnç 30 cm Doğal Renk
✓ Resim Kağıdı 120 gr 35*50 100’lü
✓ Kutu Oyunu
✓ Tabiat Günlüğü

4. KADEME (Ortaokul 5. ve 6. Sınıf öğrencileri)
En başarılı bulunan 5 eserin sahibine:
✓ SergilemeÖdülü
✓ Aquarell Sulu Boya Kalemi 24 Renk
✓ Akrilik Boya Tuval Şövale Seti
✓ Hazneli Sulu Boya Fırçası
✓ Teknik Çizim Kalemi 5 Adet
✓ Kuru, Sulu Teknik İçin Çizim Bloğu A4 180 gr
✓ Sketch Book / Sanatçı Defteri
✓ Ahşap Model 12 İnç 30 cm Doğal Renk
✓ Resim Kağıdı 120 cm 35*50 100’lü
✓ Kutu Oyunu
✓ Tabiat Günlüğü

5. KADEME (Ortaokul 7. ve 8. Sınıf öğrencileri)
En başarılı bulunan 5 eserin sahibine:
✓ SergilemeÖdülü
✓ Sulu Boya 15 Tablet ,Fırça ,Plastik Palet
✓ ProMarker Kalemler 6 Adet
✓ Teknik Çizim Kalemi 5 Adet
✓ Hazneli Sulu Boya Fırçası
✓ Kuru, Sulu Teknik İçin Çizim Bloğu A4 180 gr
✓ Suluboya Bloğu 25*35 , 300 gr
✓ Sketch Book / Sanatçı Defteri
✓ Ahşap Model
✓ Alex Scholler Resim Kağıdı 35*50 100’lü
✓ Kutu Oyunu
✓ Tabiat Günlüğü

İletişim:
E posta: info@hercev.org
Telefon: 0552 646 24 05
Adres: Kocatepe Mahallesi, Yağ İskelesi Caddesi No:35/59
34045, Bayrampaşa, İstanbul

hercev.org/hercev-2-ulusal-resim-yarismasi/basvuru-formu