Kod Avcıları e Twinning Projesi

Balıkesir Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenimiz Beyhan SOLGUN’un danışmanlığını yaptığı okulumuzun ortak olduğu, Uluslararası bir proje olan Kod Avcıları projemiz e Twinning portalında başladı.
Teknolojinin hayatımıza hızla girmesi sonucunda kodlama öğretimi oldukça önemli hale gelmiştir. Kodlama eğitimi, öğrencilerin temel düşünme becerilerini geliştirmenin yanı sıra kendi ürünlerini üreten nesiller yetiştirmenin en önemli adımıdır. Bilgisayarlı ve bilgisayarsız kodlama eğitimi, öğrencilerimizin algoritmik düşünme becerilerini geliştirmektir. Projemizde amacımız öğrencilerimizin dünyayı algılayabilmeleri, problemlere farklı çözümler bulabilmeleri, planlı ve organize olabilmeleri için analitik düşünme becerisi kazandırmaktır.

HEDEFLER
1- Öğrencilere eğlenerek, yaparak ve oynayarak deneyimleme fırsatı vermek
2- Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmek
3- Öğrencilerin etkileşimli bir şekilde kodlamayı keşfetmelerini sağlamak
4- Öğrencilerin programlama dilini kodlama yoluyla öğrenmelerini sağlamak, Olaylara farklı bir açıdan bakmalarını
sağlamak 5- Oyunda eğlenirken adım adım kodlamalarını sağlamak.
6- Farklı okullarla yapılan çalışmaları yakından takip ederek farklı uygulamaları işbirliği içinde öğrenmek.

ÇALIŞMA SÜRECİ
Projemiz Eylül ayında başlayıp Şubat ayında sona erecektir. 6 aylık projemiz boyunca proje ortaklarımız karma ekipler oluşturacak ve ortak, bireysel ve karma ürünlerimizi hazırlamak için birlikte hareket edeceklerdir. Partner okullarımızda öğrencilerimizle sürekli iletişim halinde çalışmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz, teknolojiyi müfredatımıza uyarlayarak kodlamayı öğrenecek ve üretken bir nesil olacaklardır. Bu sayede hem eğlenerek hem de öğrenerek keyifli bir projenin gerçekleşmesini sağlayacağız.

BEKLENEN SONUÇLAR
1) Öğrencilerin etkileşimli olarak kodlamayı keşfetmelerini sağlamak
2) Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve ifade becerilerini geliştirmek
3) İşbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve yeterlilik duygularının gelişimine katkıda bulunmak.
4) Öğrencilere teknolojik altyapının sağlanması ve teknolojinin etkin kullanımının sağlanması
5) Öğrencilerle iş birliği içinde çalışarak ürünler yaratmak