KOA KIDS WORLD ETWINNING PROJESİ KAPANIŞ WEBİNARI YAPILDI

Okulumuz Amasya Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkoku 1/C Sınıfı öğretmeni Necla AKKOYUNLU ve öğrencilerinin de ortağı olduğu KOA KIDS WORD projesi sona erdi.

KOA KIDS WORLD projesi Milli Eğitim Bakanlı’nın 2023 Vizyon Belgesi ışığında hazırlanmış, beceri ve tasarım atölyelerini baz alan ayrıca 21.yüzyıl becerilerini edinmiş bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir projedir.Bu doğrultuda;

Öğrenmeyi kalıcı hale getirmek,
yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek,kişilik gelişimlerine olumlu katkı sağlamak,teknolojik okur-yazarlığı sağlamak,
el becerilerini geliştirmek hedeflenmiştir .Türkiye’den ve Azerbeycan’dan 110 okul ,153 öğretmen ve sosyal medyadan on binlerce takipçiyle sürdürdüğümüz projemiz 21 Mayıs 2021 Cuma günü yapılan webinarla sona ermiştir .Projemiz kısaca şu şekilde özetlenmiştir :

KOA KIDS WORLD projesi sayesinde başlangıçta 145 öğrenci (%48.2 ) eTwinning projesinde yer almışken, son teste göre 261 öğrencinin (%86.7) eTwinning ile tanıştırma fırsatı yakaladıkları sonucu ortaya çıkmıştır.
Proje süreci boyunca stem ve deneyler hakkında bilgi sahibi olma oranı %47.5’lardan %78.4 e ulaşmıştır .Bunda atölye çalışmalarında yapılan bilgilendirmelerin olumlu yönde katkı sağladığı açıkça görülmektedir
Daha önce yeni tasarımlar ortaya çıkararak kendimi ifade etmeye yardımcı olacak atölye çalışmalarında yer alma oranı %50.8 den %73.4’e yükselerek , atölye çalışmalarının öğrencilerin gelişimine olumlu yönde katkı sağladığı açıkça görülmektedir.

KOA KIDS WORLD projesi sayesinde atıkları değerlendirici çalışmaları bilen öğrenci oranı %47.2’den %87.4 artarak , atık atölyesi çalışmalarının amacına ulaştığı gözlenmektedir..
Proje süreci başladığında teknolojiyi doğru kullanan öğrenci sayısı 142 iken , proje sonunda bu oran 215’e yükselerek, proje süresince öğrencilerin aldıkları eğitimin olumlu yönde katkı sağladığı açıkça görülmektedir.
KOA KIDS WORLD proje süresince yapılan etkinlikler sayesinde 21.yy yeterliliklerini edinebilme oranı olumlu yönde gelişmiştir.

Proje süreci başladığında web2.0 araçlarını tanıma ve derste kullanma öğrenci sayısı 89 iken , proje sonunda bu oran 201 ‘e yükselerek, proje süresince öğrencilerin aldıkları eğitimin olumlu yönde katkı sağladığı açıkça görülmektedir.

KOA KIDS WORLD projesi başında e-güvenlik konusunda bilgi sahibi olma oranı %34.2 iken, yapılan e-güvenlik konusundaki bilgilendirmeler sayesinde bu oran %84.7 ‘ye yükselmiştir.
Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri ortaya çıkaran bir projeye katılım oranının %50’lerin üzerine çıktığı gözlenmektedir.

Sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişim sağlayan atölye çalışmalarına katılım oranının %50’lerin üzerine çıktığı gözlenmektedir

C7432952 25FE 44DD 9DE2 E40AA3AB7BBF