Ana SayfaeTwinning Öğretmen ProjeleriKİTAPLARIMIZI TAKAS EDELİM

KİTAPLARIMIZI TAKAS EDELİM

KİTAPLARIMIZI TAKAS EDELİM

Umut Murat AKDEMİR
Ümit HAN
Semra ÖZDEMİR
Havva ÖKSÜZ
MUŞ / VARTO HÜRRİYET ORTAOKULU

1.Giriş
Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik yaklaşımı çerçevesinde aldığımız seminer çalışması
sonucunda Hürriyet Ortaokulu olarak öğrencilerimizin kitaba ihtiyaçlarının teminini
kolaylaştırmak için okulumuzda yaptığımız okuma vb. kitapların alt sınıflara, alt sınıflardan
daha alt sınıflara takasını okulumuzun dışına taşımayı ve ilçemizde yaygınlaştırmayı
düşünerek bu projeyi hayata geçirdik. Çalışmamızın asıl amacı kitaplarımızın takas yoluyla
değiştirilmesi, öğrenci veya paydaşlarımızın ekonomik olarak sıkıntıya girmeden kitap elde
etmeleri, saklanmış veya yok edilecek, çevre kirliliğine yol açacak olan kitapların kullanıma
açılmasıdır.

2.Problem Durumu
Okuma kitaplarının pahalı olması, öğrencilerimizin ailelerin maddi durumlarının
yetersiz olması, ailelerin okuma kitapları temini konusunda ilgisiz davranmaları, okunmuş,
saklanmış kitapların yeniden değerlendirilmesi gerektiğinden, bölgemizdeki diğer öğrenci
ve okulların kitap ihtiyaçlarının bulunması ve kitaplara gerektiği kadar değer verilmemesi
gibi problemler bu projeyi yapmamızı gerektirdi.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Eğitim araç ve gereçleri açısından yeterli imkâna sahip olmayan öğrencilerin ve
okulların ilçemizdeki başka okul ve öğrencilerle kitap takası yapabilmesi ve böylece
öğrenciler arasında paylaşım kültürünün, yardımlaşmanın artırılması ve maddi imkândan
yoksun öğrencilerin ve okulların kendi ihtiyaçlarına göre ellerindeki fazla kitapları takas
edebilmeleri amaçlanmaktadır. Varto ilçesi ve köylerinde okuyan 500 öğrenciye ve 17 ilkortaokul ve liseye kitapları takas yoluyla ulaştırmak hedeflenmiştir.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Proje kapsamında balık kılçığı, nominal gösterge tablosu, neden neden ağaç
diyagramı, etkinlik analizi ve nasıl nasıl ağaç diyagramı yöntemleri kullanılmıştır. Problemin
alt nedenlerine ulaşmak için balık kılçığı yöntemi kullanılmıştır. Bunlar nominal gösterge
tablosuyla puanlanmıştır. Puanlama sonucunda en yüksek üç alt problem ana problemin
öncelikli nedenini oluşturmuştur. Neden neden ağaç diyagramı ile daha alt nedenlere
inilerek sorunun temel kaynağına ulaşılmıştır. Etkinlik analizi ile zorluk, süre, maliyet, etki
derecesi faaliyetleri puanlanmıştır. Nasıl nasıl ağaç diyagramı ile de önceliği belirlenmiş
birinci ve ikinci faaliyetlerin hangi alt faaliyetlere uygulanacağı belirlenmiştir.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.