İSTANBUL LİSELER ARASI 3D TASARIM ATÖLYESİ VE YARIŞMASI HEYECANI BAŞLIYOR! 2024

İstanbul Liseler
İstanbul Liseler

Genç beyinlerin 3D dünyasıyla buluşma noktası olan İstanbul Liseler Arası 3D Tasarım Atölyesi ve Yarışması, bu sene de yaratıcı fikirleri ve yenilikçi tasarımlarıyla adından söz ettirecek.

Etkinliğin amacı, lise çağındaki öğrencilerde tasarımsal düşünme becerisini geliştirmek, tüketmek yerine üretmeyi teşvik etmek ve 3D teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak.

Yarışmaya katılacak olan öğrenciler, atölye çalışmaları sırasında 3D tasarım programları ve yazıcılar hakkında bilgi edinecek, kendi tasarımlarını hayata geçirme şansı yakalayacak.

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

İSTANBUL LİSELER ARASI 3D TASARIM ATÖLYESİ VE YARIŞMASI

Yarışma Türü Tasarım Yarışması

Yarışma Konusu 3 Boyutlu Tasarım

Yarışma Amacı Günümüzün yenilikçi teknolojilerinden biri olan 3D tasarım teknolojilerini
kullanarak, lise çağındaki öğrencilerde tasarımsal düşünce becerisini geliştirmek,
tüketmek yerine üretmeyi hedefleyen gençlerin yetişmesine katkı sağlamak.

Yarışma Kapsamı ve Katılımcılar
İstanbul Geneli Liseler Arası (9, 10, 11 ve 12.sınıf öğrencileri)

Genel Katılım Şartları
● Etkinliğe 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında İstanbul genelindeki Ortaöğretim
Okullarında öğrenim görmekte olan öğrenciler katılabilirler.

● Etkinliğe katılım gönüllülük esasına dayalıdır.

● Etkinliğe katılım ücretsizdir.

● Yarışmanın herhangi bir sponsoru yoktur.

● Etkinliğin atölye,yarışma ve ödül töreni süreçleri Darüşşafaka Eğitim Kurumları
ev sahipliğinde ve yüz yüze gerçekleşecektir.

● Her okul etkinliğe kendi öğrencilerinden oluşan bir takım ile katılabilir.

● Takımlar en az üç en fazla beş öğrenciden oluşabilir.

● Her takımın okul tarafından atanacak bir danışman öğretmeni olacaktır. Bu
öğretmen takımın atölye ve yarışmaya hazırlanmasını sağlayacak ve süreci
koordine edecektir. Atölye ve yarışma esnasında takımına eşlik edecektir.

● Atölyeye ve Yarışmaya katılacak öğrencilere bilgisayar desteği verilmeyecek
olup,takımlar kendi bilgisayarları ile etkinliğe katılacaklardır.

● Yarışmada sergilenen ve/veya sonrasında dereceye giren fikirleri içeren
çalışmalar yayınlanıp konu ile ilgili etkinliklerde sergilenebilecektir. Yayınlanan ve/veya sergilenen eserlerin herhangi bir mecrada kullanılması ve uygulanması
halinde ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

● Katılımcılar ve okullar yaptıkları online başvuru ile yukarıda belirtilmiş olan
bütün şartları kabul etmiş olurlar.

● Atölyeye katılan tüm takımların öğrencilerine ve danışman öğretmenlerine
Katılım Belgesi verilecektir. Yarışma kapsamında katılımcılara verilecek katılım
belgeleri ve başarı sertifikalarının masrafları Darüşşafaka Eğitim Kurumları
yarışma bütçesinden karşılanacaktır.

● Atölye ve yarışma başvuruları https://www.dek.k12.tr/yarismalar/liseler-arasi-3dtasarim-atolyesi-ve-yarismasi adresinden online olarak yapılacaktır.

Etkinlik / Yarışma Şartları

● 3D Tasarım Atölyesi ve Yarışmasına başvurular, Darüşşafaka Eğitim Kurumları resmî sitesi
(https://www.dek.k12.tr/yarismalar/liseler-arasi-3d-tasarim-atolyesi-ve-yarismasi/)
yarışma sayfasındaki başvuru formu ile yarışma şartnamesine ulaşılarak
gerçekleştirilecektir.

● Kişisel e- posta adresinden gönderilen bireysel başvurular yarışmaya kabul
edilmeyecektir.
(https://www.dek.k12.tr/yarismalar/liseler-arasi-3d-tasarim-atolyesi-veyarismasi/) adresine yüklenecektir. (Projeler yüklenirken varsa danışman
öğretmenin kurum e -postası kullanılmalı; kurum e- postası olmayan
öğretmenler, okulunun veya kendisinin @gmail.com.tr adresini
kullanmalıdır.)

● Danışman öğretmen, başvuru yaparken kişisel verilerini (e-posta )
kullandığından EK-9’dayer alan açık rıza onayını doldurduktan sonra
“BAŞVURU” kısmına yüklenmelidir.

● İstanbul Liseler arası 3D tasarım Atölyesi ve Yarışması bir günlük atölye ve
bir günlük yarışma süreci olmak üzere toplam iki günden oluşur.

● Etkinlik Misafir Liseler ve Darüşşafaka Lisesi kategorisi olmak üzere iki ayrı
kategoride gerçekleştirilecektir.

● Etkinliğe başvurular 04.03.2024- 04.04.2024 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.

● 20 Nisan 2024 tarihinde yüzyüze Darüşşafaka Lisesi ev sahipliğinde
gerçekleştirilecek olan tasarım atölyesine başvuru sırasına göre 25 misafir
takım ve 5 Darüşşafaka Lisesi takımı davet edilecektir.

● Takımlar en az üç en fazla beş öğrenciden oluşmalıdır.

● Atölyeye katılmaya hak kazanan okullar 15.04.2024 tarihinde yarışmanın
resmi sayfasından duyurulacaktır.

● Atölyeye katılan tüm takımların öğrencilerine ve danışman öğretmenlerine
katılım belgesi verilecektir.

● 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen atölyeler sonrasında takımlara bu
yılın teması verilecek olup bu temaya uygun bir tasarım yapmaları ve bir ön
rapor hazırlamaları istenecektir. Ön raporun en geç 25.04.2024 günü mesai
bitimine kadar yarışma komitesinin 3dtasarimatolyesi@darüssafaka.net eposta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

● Ön raporlar değerlendirme jürisi tarafından değerlendirilerek yarışmaya davet
edilecek 15 misafir takım ile 3 Darüşşafaka Lisesi takımı belirlenecektir.

● Yarışmaya davet edilecek takımlar 26 Nisan 2024 tarihinde yarışma
sayfasından ilan edilecektir.

● Yarışmaya katılmaya hak kazanan takımların yarışmanın yapılacağı 04 Mayıs 2024 tarihine kadar seçici kurula sunmak üzere projeleri ile ilgili kendilerine
verilen formatta bir sunum hazırlamaları gerekmektedir.

● Takımlardan yarışma günü tasarımları ve varsa ürünleri ile jüriye 5 dklık bir
sunum yapmaları beklenmektedir. Değerlendirme jürisi sunum sonunda
takımlara sorular sorabilecektir.

● Yarışma günü sunuma en az üç öğrencinin katılımı zorunludur. Aksi halde
takımlar yarışmadan eleneceklerdir.

● 04 Mayıs 2024 Cumartesi günü 11.00-15.00 saatleri arasında Darüşşafaka
Eğitim Kurumları yerleşkesinde yer alan Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor
Salonu’nda gerçekleştirilecek olan yarışma sonrası ödül töreni yapılacak,
çeşitli alanlarda dereceye giren takımlara ödül sertifikası verilecektir.

● Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere:
En Yaratıcı Tasarım Ödülü Sertifikası
En İyi Takım Çalışması Ödülü Sertifikası
En İyi Sunum Ödülü Sertifikası
En İyi Sosyal Fayda Ödülü Sertifikası
En İyi İş Fikri ve Girişimcilik Ödülü Sertifikası verilecektir.

● Yarışmaya katılan tasarımların basın, yayın; sergileme vb. durumları tasarım
sahibinin izni alındıktan sonra gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren
birim veya kurumumuz bu tasarımların muvafakat alarak kullanma hakkına
sahiptir.

● Okul takımları tarafından hazırlanan tasarımların telif hakları, tasarım
sahiplerine aittir. Bu tasarımlar, seçici kurul üyeleri dışında herhangi bir
şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ve başka bir amaç için
kullanılmayacaktır. Ancak tasarımlar ön elemeyi geçme durumunda; 18
yaşını doldurmuş katılımcılar için kendi açık rızasıyla, doldurmamış olanların
ise velisinin açık rızasıyla, Darüşşafaka Eğitim Kurumları ve Darüşşafaka
Cemiyeti tarafından ders yılı sonuna kadar elektronik ortamda
paylaşılmasına/web sitesinde yayınlanmasına ve kullanılmasına herhangi bir
karşılık beklemeksizin izin verildiği kabul edilecektir.

Başvuru Başlama Tarihi 04.03.2024
Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati 04.04.2024 Saat:17.00
Başvuru Yeri https://www.dek.k12.tr/yarismalar/liseler-arasi-3d-tasarim-atolyesi-ve-yarismasi/
Başvuru Usulü Web sitesi üzerinden (online)

• Başvurular, Darüşşafaka Eğitim Kurumları resmî sitesi
(https://www.dek.k12.tr/yarismalar/liseler-arasi-3d-tasarim-atolyesi-ve-yarismasi/)
yarışma sayfasındaki başvuru formu ile yarışma şartnamesine ulaşılarak
gerçekleştirilecektir.

Ödül Verilecek Kişiler ve Ödül Miktarı ile Özellikleri
Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran
herhangi bir ödül verilmeyecektir. Yarışma kapsamında katılımcılara verilecek başarı
belgeleri ve ödül töreni masrafları Darüşşafaka Lisesi tarafından karşılanacaktır.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere:
● En Yaratıcı Tasarım Ödülü Sertifikası
● En İyi Takım Çalışması Ödülü Sertifikası
● En İyi Sunum Ödülü Sertifikası
● En İyi Sosyal Fayda Ödülü Sertifikası
● En İyi İş Fikri ve Girişimcilik Ödülü Sertifikası verilecektir.

Ödüllerin Nasıl Verileceği?
Katılım belgeleri ve ödül sertifikaları Darüşşafaka Eğitim Kurumları yerleşkesinde
yer alan Ayhan Şahenk Spor Salonunda yapılacak ödül töreninde verilecektir.

Yarışma ve Ödül Töreni Tarihi ve Saati 04.05.2024 / saat:11.00-15.00
Ödül Töreni Yeri Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu

İletişim Telefon 0212 286 22 00
İletişim e-posta adresi 3dtasarimatolyesi@darüssafaka.net
İletişim Adresi Darüşşafaka Mahallesi Darüşşafaka Caddesi No:5/9 Sarıyer /İSTANBUL
İnternet Sayfası https://www.dek.k12.tr