İNGLİZ DİLİ EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

7. ULUSLARARASI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

27-28 Nisan 2012

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nın organize ettiği “7. Uluslararası İngiliz Dili Eğitimi Araştırmaları Konferansı” 27 – 28 Nisan 2012 tarihlerinde Terzioğlu Yerleşkesi Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Konferansa alanında uzman Rod Ellis, Norbert Schmitt ve Cem Alptekin davetli konuşmacı olarak katılacaklardır.

Detaylı bilgi için: