İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Arası Hikaye Yarışması

İmam Hatip Lisesi Öğrencileri
İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Arası Hikaye Yarışması

YAZ AKLINDAN GEÇENİ, KALBİNE DÜŞENİ…

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) tarafından 2012 yılından bu tarafa geleneksel hale getirilen ve Selçuklu Belediyesi’nin katkılarıyla organize edilen geleneksel hikâye yarışmalarımızın dokuzuncusu 2021 yılı içinde gerçekleştirilmiştir. 10. Geleneksel Hikaye Yarışmamız “Serbest” konulu (Temasız) olarak düzenlenecektir.

TİMAV geleneksel hikaye yarışmalarının amacı; İmam Hatip Liseleri’nde okuyan öğrencilerimizin ufuklarını geliştirmeleri ve genişletmeleri, kendilerini ifade edebilme ve toplumsal varlıklarını ortaya koyabilme liyakatlerini ortaya çıkarabilmeleri, İmam Hatip öğrencilerimizin bilgi, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve var olan potansiyellerini ortaya koyabilmeleri olarak hedeflenmiştir.

Yarışma, Türkiye genelindeki tüm örgün İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımına açık olacak şekilde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün izni dahilinde gerçekleştirilmektedir.

TİMAV Geleneksel Hikaye Yarışması Ödül töreninde her yıl, dereceye giren ilk 8 öğrenci ödüllendirilmekte olup, ilk 25’e giren öğrencilerimizin eserleri ise her yıl düzenli olarak kitaplaştırılmakta, bu kitaplar, ödül töreninde misafirlerimize takdim edilmekte, sonrasında ise tüm İmam Hatip Liselerine ve ilgili kişi ve kurumlara gönderilmektedir.

Son başvuru tarihi 15 Mayıs 2022 olan Hikaye Yarışmamıza dair ayrıntılar aşağıdaki şartnamemizde yer almaktadır. Şartnameye uygun şekilde gönderilmeyen hikayeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

TÜRKİYE İMAM HATİPLİLER VAKFI GENEL MERKEZİ 10. GELENEKSEL HİKÂYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Madde 1- Konu:
“Serbest” – Öğrencinin kendi isteği ile seçeceği herhangi bir konu.

Madde 2- Amaç:
İmam Hatip öğrencilerinin herhangi bir konuya bağlı kalmadan kendi istekleri doğrultusunda belirlediği konu çerçevesinde kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirmesi…
Yine öğrencilerimizin toplumsal alanda, bireysel hayatında gördüğü “iyi” ya da “kötü” kavramlardan ve/veya olgu ve olaylardan yola çıkarak bilgilerini, okuma ve araştırma ile yazım kabiliyetlerini geliştirmeleri…

Madde 3- Kapsam:
Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmaya katılma koşullarını, başvuru şeklini, değerlendirme kurulunun oluşumunu, yapılacak değerlendirmeye verilecek ödüller ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Madde 4- Katılma Şartları:
Hikâye yarışmasına; Türkiye’deki tüm İmam Hatip Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liseleri’nde 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenci olarak okuyanlar katılabilecektir. Yarışmaya Açıköğretim İHL’de okuyanlar katılamazlar.

Madde 5- Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Koşullar

Yarışmaya katılacak olan hikâyelerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
Yarışmaya gönderilmeden veya gönderildikten sonra, sonuçlar açıklanmadan veya açıklandıktan sonra herhangi bir mecrada yayınlandığı tespit edilen hikâyeler yarışmadan doğrudan elenmiş olur ve kazanmış olsalar dahi ödülleri verilmez.
Gönderilecek hikâyeler bilgisayarda Word sayfasına Times New Roman yazı karakteriyle 11 punto büyüklüğünde yazılacak, sayfa numarası verilecek ve en az 1 en fazla 4 sayfa olacaktır. 4 sayfayı aşan hikâyeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Eser sahipleri, açık rıza onayını imzaladıklarında hikâyelerinin, TİMAV tarafından basılı ya da dijital olarak paylaşılıp yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar. Yayımlanan hikâyelere ayrıca telif ücreti ödenmez. Ayrıca Hikâye sahipleri, yarışmaya katılmakla hikâyelerinin yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar.
Yarışmaya katılan tüm eserlerin telifi Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV)’na ait olur.
TİMAV uygun bulduğu eserleri kitaplaştırabilir. Kitapta yer alacak hikâyeler için -dereceye girmiş veya girmemiş fark etmeksizin- ayrıca telif ödenmez.
Eserin yer aldığı dosyanın sol alt bölümüne; öğrencinin adı soyadı, sınıfı, okulu ve danışman öğretmen ya da veli iletişim numarası belirtilmelidir.
Hikâye konusu öğrencinin kendi seçimine bırakılmış, serbest olarak belirlenmiştir.
Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göredir ve ücretsizdir.
Yarışmacılar en fazla bir hikâyeyle katılabilirler.
Gönderilen yazıların tüm hukuki sorumluluğu eser sahibine aittir.
Engelli öğrencilerin yarışmaya katılımlarının sağlanması için her tür kolaylaştırıcı önlem TİMAV tarafından alınacaktır. Örneğin görme engelli öğrencilerin Brail alfabesi ile yazdığı öykü ile yarışmaya başvurması durumunda ilgili kuruluş metni latin alfabesi ile düzenleyerek değerlendirmesi için seçici kurula iletilecektir.
Katılımcılar yarışmaya katıldıkları eserlerin tümüyle kendilerine ait olduklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 1739 sayılı Milli, Eğitim Temel Kanunu’na ve temel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden, reklam unsuru içeren eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 6 – Takvim:

Hikayeler, duyuruların yapıldığı andan itibaren online olarak timavyarisma@gmail.com adresine gönderilecektir.
Katılımcılar hikâyelerini mail olarak gönderdikten belirli bir müddet sonra e-posta adreslerine, hikâyenin değerlendirilmek üzere sisteme yüklendiğine dair bir bilgilendirme mesajı ulaşacaktır.
Başvurular 15 Mayıs 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Sonuçlar 10 Temmuz 2022 tarihinde TİMAV’ın web sitesinde (www.timav.org.tr) ilan edilecektir.
Ödüller 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcında, ilköğretim haftası içinde, TİMAV tarafından belirlenip ilan edilecek olan bir tarihte Konya ili merkezinde Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezi’nde yapılacak olan törenle sahiplerini bulacaktır. Dereceye giren öğrenci ve velileri program tarihi ve yeri konusunda bilgilendirilecektir. TİMAV tarih ve yer değişikliği hakkını saklı tutar.
Madde 7 – Ödüller:
Hikâye yarışmasında ilk üç dereceye giren öğrenciler için aşağıdaki ödüller belirlenmiştir.
– Birincilik Ödülü : 5 çeyrek altın (Beş adet çeyrek altın)
– İkincilik Ödülü : 4 çeyrek altın (Dört adet çeyrek altın)
– Üçüncülük Ödülü : 3 çeyrek altın (Üç adet çeyrek altın)
Ayrıca mansiyon ödülü olarak 5 öğrenciye birer çeyrek altın hediye edilecektir.

Madde 8- Değerlendirme Kurulu:
Yarışma için Değerlendirme Kurulu Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Merkezi tarafından görevlendirilecek alanında uzman üyelerden oluşacaktır.

Madde 9- Değerlendirme ve duyuru:
Eserler değerlendirme kurulunca değerlendirilerek, dereceye giren birinci, ikinci, üçüncü eserler ve mansiyon için 5 eser belirlenecektir. Yarışma sonuçları 10 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak olup 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcında, ilköğretim haftası içinde, TİMAV tarafından belirlenip ilan edilecek olan bir tarihte Konya ili merkezinde Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezi’nde yapılacak olan törenle sahiplerini bulacaktır.

Madde 10- Dereceye giren yarışmacıların giderlerin karşılanması:
Yarışmada dereceye giren öğrenci ve yanında bir kişi olarak velisinin ödül törenine ulaşımları, bir günlük iaşe ve konaklama giderleri TİMAV tarafından karşılanacaktır.

Madde 11- Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi:
Yarışmaya katılan kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlayan
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı, kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIN VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN TİMAV GELENEKSEL HİKAYE YARIŞMALARI AYDINLATMA METNİ’ ne Web Sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Vakfımız, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasın sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Madde 12- Bilgilenme:
-Yarışmacılar yarışmaya ait sorularını timavyarisma@gmail.com mail adresine gönderebilirler.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Merkezi İletişim Bilgileri:
Adres : Şemsitebrizi Mah. Dr. Abdullah Salim Sok. No: 22 Karatay/KONYA
Tel : 0 (332) 350 07 96