III. İzmir Genç Fizikçiler Kongresi

III. GENÇ FİZİKÇİLER KONGRESİ

İYTE | 14 – 16 TEMMUZ 2014

III. İzmir Genç Fizikçiler Kongresi

GEFİK-2014

14-16 Temmuz 2014

Üniversitelerde lisansüstü seviyede eğitim gören ve/veya doktora sonrası araştırmalar yapan genç fizikçiler arasında bilgi paylaşımının gerçekleştirileceği İzmir Genç Fizikçiler Kongresi’nin, öğrenciler arası işbirliğinin gelişimine ve özgün çalışma gruplarının örgütlenmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir. Güncel gelişmelerin tartışılacağı ve gerçekleştirilen/yürütülen çalışmaların sunulacağı kongrenin, önemli bir etkinlik olarak geleneksel hale getirilmesi planlanmaktadır.

2012 yılındaki ilk kongre bizlere, bu amaçların gerçekleşmesi adına, kongrenin anlamlı bir araç olduğunu göstermiştir. 36 lisansüstü ve sonrası seviyede, 13 lisans seviyesinde olmak üzere toplam 49 sözlü bildiri ile 13 lisansüstü ve sonrası seviyede, 10 lisans seviyesinde olmak üzere toplam 23 poster sunumu gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında düzenlediğimiz ikinci kongrede ise 20 lisansüstü ve sonrası seviyede, 7 lisans seviyesinde olmak üzere toplam 27 sözlü bildiri ile 10 lisansüstü ve sonrası seviyede, 10 lisans seviyesinde olmak üzere toplam 20 poster sunumu gerçekleştirilmiştir. Geçtiğimiz yıldan bu yıla ne yazık ki fizik başta olmak üzere temel bilimler alanında ülkemizde olumlu gelişmeler yaşanmamıştır. Bilim daha da değersizleştirilmiş, başta fizik bölümleri olmak üzere Türkiye üniversitelerindeki temel bilim bölümlerine ilgi daha da azalmıştır. Bu yönüyle GEFİK-2014 etkinliğinin, tersine bir hava yaratabilmesi kongrenin bir diğer amacıdır.

Kongrede sunulan bildirili ve/veya bildirisiz katılımlardan herhangi bir ücret alınmamaktadır ve bütün bildiriler/posterler ‘Kongre Bildiri Kitabı’nda basılacak ve ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Kongrede sunulmak üzere, Türkçe yazılmış bildiriler internet ortamında çevrimiçi olarak kabul edilmektedir.

Sizleri, bu yıl İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde gerçekleşecek olan GEFİK-2014’e bildiri sunmak üzere veya dinleyici olarak katılmaya davet ediyoruz.

KONGRE KONULARI

KATIHAL FİZİĞİ

İSTATİSTİKSEL FİZİK

MATEMATİKSEL FİZİK

NÜKLEER FİZİK

YÜKSEK ENERJİ ve PLAZMA FİZİĞİ

ATOM ve MOLEKÜL FİZİĞİ

ASTROFİZİK

MEDİKAL FİZİK

BİYOFİZİK

ETKİNLİK E-POSTA ADRESİ
gefik2014@gefik.org