II. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

II. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

RESSCONGRESS; nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlamayı, disiplinler arası çalışma ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. Biz bu bilimsel toplantıyla Türkiye özelinden dünya geneline kadar tüm sosyal ve eğitim bilimleri alanlarındaki disiplinleri Çanakkale’de bir araya getirmek istiyoruz.

Kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında; bildirilerin tam metinleri, yazarın seçeceği sempozyumu destekleyen ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra- ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Ayrıca isteyen yazarların bildiri tam metinleri (proceeding) elektronik/basılı kitap olarak yayınlanacaktır.

Konu başlıkları; Antropoloji, Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Beşeri Bilimler, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Din Bilimleri, Din Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Etnobiyoloji, Etnozooloji, Etnokültür, Felsefe, Finans, Gazetecilik ve Medya, Güzel Sanatlar, Halkla İlişkiler, Hukuk, İktisat, İlahiyat, Temel Eğitim, Yüksek Öğretim, İşletme, Kadın Araştırmaları, Kamu Yönetimi, Kütüphanecilik, Maliye, Mimari, Müze Çalışmaları, Müzik, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Psikoloji, Resim, Sanat ve Sanat Eğitimi, Sağlık Bilimleri, Sinema-TV, Siyasal Bilimler, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Spor Bilimi ve Eğitimi, Su Ürünleri Politikaları ve İstihdamı, Tarih, Tarım Politikaları ve İstihdamı, Tıp Tarihi ve Halk Hekimliği, Turizm Çalışmaları, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Halk Bilimi, Türkçe Eğitimi, Uluslararası İlişkiler ve sosyal bilimlerin diğer alanları da sempozyum kapsamında değerlendirilecektir.

Sempozyum kapsamında ayrıca uluslararası karma resim sergisi düzenlenecektir. Sempozyuma resim gönderen katılımcıların çalışmaları Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen çalışmalar sempozyum süresince sergilenecektir. Kabul edilen çalışmalar kongre merkezinde 2-4 Kasım 2018 tarihleri arasında sergilenecektir. Sergilenen çalışmalar için e-katalog hazırlanacaktır.

http://www.resscongress.com/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.