II. Ulusal Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Sempozyumu

II. Ulusal Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Sempozyumu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin bilimsel etkinlikleri kapsamında 26-28 Ekim 2017 tarihlerinde düzenleyeceğimiz II. Ulusal Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Sempozyumu’na katılmanızdan onur duyacağımızı bildirir, saygılarımızı sunarız.

Düzenleme Kurulu

Değerli Meslektaşlarım

Türkiye ‘II. ULUSAL YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ SEMPOZYUMU’; Dünya ve ülke tarımında en çok üretilen ve ekonomiye ciddi katkıları olan bu meyve türlerinin yanı sıra, tarıma yeni katılan ve ürün çeşitliliğini artıran yeni meyve türlerinin, konu uzmanlarınca tartışılacağı bir sempozyum olacaktır.

Birincisinin yapılmasından sonra çok uzun süre geçmesine rağmen, ikincisi için çok talep olması bu sempozyumun yapılmasının diğer önemli bir nedenidir. Bu gerekçelerden cesaret alarak 2017 yılında yapılacak olan bu sempozyumda ana teması; uzman araştırıcı, akademisyenler ve konunun üretimden-tüketime kadar geçen zincir halkasının tüm paydaşlarının yer almasını arzu ettiğimiz, ‘teori ve pratiği birlikte düşünerek, çevreyi koruma ve yaşam kalitemizi artırmak olacaktır.

Tarımsal veya diğer uygulamalarla harcadığımız geleceğimizi yeniden yaşanabilir bir hale getirmek, yine öncelikle tarımın paydaşlarının sorumluluğundadır. Ekolojinin tahribiyle değişen bitkisel ürün deseni, genetik kaynakların korunması, geleceğin ürün politikalarının ve çözümlerinin tartışılacağı bu sempozyuma sizleri davet etmekten onur duyarım.

26-28 EKİM 2017/TOKAT’ta ‘II. ULUSAL YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ SEMPOZYUMU’ nda buluşmak dileğiyle, en kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Resul GERÇEKCİOĞLU
Sempozyum Başkanı

Sempozyum Tarihi 26-28 Ekim 2017

SEMPOZYUM KONULARI

Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri; Elma, Armut, Ayva, Trabzon hurması, Yeni dünya, Üvez, Muşmula, Ahlat, Alıç, Yemişen, Kaya armudu vb. meyve türlerini kapsamaktadır.

Bitki Islahı, Biyoteknoloji, Genetik Kaynakların Kullanımı ve Muhafazası
Bitki Koruma, Biyomühendislik
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarımda Uygulaması
Yapay Sinir Ağlarının Tarımda Uygulaması
Tarımsal mücadele Yöntemleri
İklim Değişikliği ve Tarıma Etkileri
Peyzaj Mimarlığında Kullanımı ve Bitkisel Tasarım
Tarımsal Üretimde Yeni Ürünler Bitkisel Atıkların Değerlendirilmesi
Tarımsal Üretimde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Tarımsal Alt Yapının Geliştirilmesi Tarımsal Krediler, Destekler ve Kooperatifçilik
Bitki Ekolojisi ve Fizyolojisi
Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
Tohum, Fide / Fidan, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve sorunları
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Yetiştiricilikte Kullanılan Tarım Makinaları ve İnovasyon
Gıda Güvenliği, İşleme ve Teknolojisi
Su Yönetimi ve Su Kullanım Stratejileri
Organik Tarım ve İyi Tarım(hassas) Uygulamaları
Hasat Sonu İşlemler ve Teknolojileri
Yerel Yönetimler ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma
Tarımda Finansman Örgütlenme ve Pazarlama Sorunları
Tarımda Yeni Teknolojik Uygulamalar
Tarım Politikaları Türkiye ve Dünya Tarımındaki Gelişmeler