II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU’NA DAVET
Üniversiteler, bilgi üretiminin merkezinde yer alan ve toplumsal dinamikleri harekete
geçiren itici güç niteliğindeki kurumlardır. Bu boyutuyla toplumsal kalkınmanın ve ülke
gelişiminin gerçekleşmesinde üniversitelere büyük sorumluluklar düşmektedir.
Ekonomiden iletişime, ticaretten eğitime kadar her alanda sınırların kalktığı ve
küreselleşmenin tüm yaşantımızı kuşattığı günümüzde, disiplinler arası işbirliği büyük
önem kazanmıştır. Bu doğrultuda üniversiteler, gerçekleştirecekleri işbirliği ve
ortaklıklar aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine öncülük ve kılavuzluk yaparak
toplumsal ilişkilerin güçlenmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamalıdır. Konya
Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteği ve koordinasyonu ile
bölgede yer alan 7 üniversitenin ortaklığıyla “KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği” 1
Ocak 2013 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği ile
bölgedeki üniversiteler arasında eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde
akademik ve idari işbirliği yapmak, üniversite-sanayi-kamu etkileşimini ve üniversite
kent bütünleşmesini ileri düzeye taşımak, bu yolla ülkemizin gelecek vizyonuna ve
kalkınma çabalarına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyum’ unda uluslararası düzeyde bilim insanlarını
ve sektör temsilcilerini buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine
imkân sağlanması amaçlanmaktadır. Niğde Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağı, 23

24 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan sempozyuma ilişkin detaylı bilgiye
http://sempozyum.nigde.edu.tr/unikop2014 adresinden ulaşabilirsiniz. Sempozyuma
alanınızdaki birikiminiz ve tecrübenizle katılmanızdan onur duyacağımızı belirtir
yapacağınız değerli katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Adnan GÖRÜR
Niğde Üniversitesi Rektörü

UNİKOP Dönem BaşkanıSEMPOZYUM GENEL BİLGİLERİ

Sempozyum website: http://sempozyum.nigde.edu.tr/unikop2014/
Sempozyum Tarihi: 23-24 Ekim 2014
Sempozyum Yeri: Niğde, Türkiye
Sempozyum Dili: İngilizce-Türkçe
Konular:
* Enerji-Doğal Kaynaklar
* Gıda-Tarım-Orman-Kırsal Kalkınma
* Haberleşme-Bilişim
* Kültür-Sanat-Spor-Turizm
* Sağlık Bilimleri
* Sanayi-Ulaştırma-Lojistik
* Sosyal-Eğitim-Beşeri Bilimler
Önemli Tarihler:
Sempozyum Tarihi: 23-24 Ekim 2014
Sempozyum Özet/Tam Metin Bildiri Son Gönderim Tarihi: 15 Eylül 2014
Sempozyum Son Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2014
İletişim:
Tel: 0388 225 2817
0388 225 2833
0388 225 4005
0388 225 4454
Fax: 0388 225 4440
Mail: unikopsemp2014@nigde.edu.tr
unikopsemp2014@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.