İbn Haldun Üniversitesi Liseler Arası Münazara Şampiyonası

Türkiye geneli resmî/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, liselerin münazara kulüplerinin entelektüel bir platformda bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla “İbn Haldun Üniversitesi Liseler Arası Münazara Şampiyonası” düzenlenecektir.

YARIŞMANIN AMACI
Söz konusu yarışma ile amaçlanan, lise çağındaki öğrencilerin;
• Güncel konularla ve dünya sorunlarıyla ilgilenmelerini sağlamak,
• Türk gençliğinde yapıcı tartışma kültürünü geliştirmek
• Farklı konularla karşılaştırarak ilgi alanlarını, ders kitapları dışındaki kaynakları da kullandırarak bilgi edinme alanlarını genişletmek,
• Empati yeteneğini geliştirmek,
• Düşüncelerini uygun argümanlarla, tutarlı bir şekilde ve düzgün bir anlatımla ifade edebilmelerini sağlamak,
• Düşünceler arasında bağlantılar kurabilme, olaylar arasındaki ilişkileri fark edebilme yeteneğini geliştirmek,
• Hazırlıklı ve hazırlıksız olarak topluluk önünde konuşma becerisini geliştirerek özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlamak,
• Başkalarının düşüncelerine karşı hoşgörülü olma bilincini kazandırmak,
• Birlikte iş yapabilme ve takım içinde hareket etme yeteneğini geliştirmek,
• Liselerin münazara kulüplerinin entellektüel bir platformda bir araya gelmelerini sağlayarak Türkiye genelindeki liselerin münazara kulüplerinin birbirleriyle bağ kurmasının kolaylaştırılmasıdır.

YARIŞMANIN TAKVİMİ
• YARIŞMA ÖN HAZIRLIKLARININ TAMAMLANMASI: 28 MART 2018
• YARIŞMAYA SON BAŞVURU TARİHİ: 18 NİSAN 2018
• YARIŞMANIN UYGULANMA TARİHİ: 21-22 NİSAN 2018

YARIŞMAYA KATILIM KURALLARI
1. Yarışmaya katılmak isteyen okulların, aşağıda verilen başvuru formunu doldurarak munaza@ihu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
2. Yarısmava katılım için son başvuru tarihi 18 Nisan 2018’dir.
3. Yarışmaya katılacak okulların üst sınırı 40 olarak belirlenmiştir. Katılımcı 40 okul, başvuru sırasına göre belirlenecek, 40 okul tamamlandıktan sonra yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Yarışmada 5 müsabaka sonunda okullar arasında toplam puanlarına göre lig usulü bir sıralama yapılacaktır; yarışma esnasında bir eleme olmayacak, her takım gerçekleştirilecek 5 müsabakaya da çıkacaktır. Yapılacak sıralama sonunda ilk 16 sıralamadaki takım Türkiye Münazara Finalleri’ne katılmaya hak kazanacaktır.
4. Yarışmanın uygulanışıyla ilgili kurallar, ekte verilen yazıda belirtilmiştir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
BAŞVURU İÇİN E-POSTA ADRESİ: munazara@ihu.edu.tr
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİNİN ADRESİ:
Başakşehir Mahallesi, Ulubatlı Haşan Cd. No:2, 34494 Başakşehir/İstanbul
TEL: 0212 692 0212
internet Sitesi: www.ibnhaldun.edu.tr

MÜNAZARA YARIŞMASI KATILIM FORMU

KATILIMCI OKULUN ADI
YARIŞMACI ÖĞRENCİLER 1.

2.

3.

4.

5.

REFAKATÇİ ÖĞRETMEN (LER) 1.

2.

ÖĞRETMEN(LER)İN İLETİŞİM BİLGİLERİ (Kişinin açık rızası olmak kaydıyla) E-POSTA:

GSM:

2017 – 2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
MÜNAZARA ŞAMPİYONASI ŞARTNAMESİ
TAKIMLARIN OLUŞUMU

1. Bütün takımlar 5 öğrenciden oluşur. Her öğrenci için okul müdürlüğü tarafından resimli öğrenci belgesi gönderilir.
2. Takımlar ile beraber 1 takım koçu, 1 takım yöneticisi/temsilcisi gelebilir.
3. Takım koçu ve takım yöneticisi isteğe bağlı olarak aynı kişi olabilir..
4. İsteyen takımlar tecrübe kazandırmak amacı ile gölge jüri getirebilirler. Gölge jürilerin oy hakları olmayacaktır. Gölge jüriler takımların yedek oyuncularından oluşamaz.
5. Takımlar turlarda kendi öğrencisi olmak şartıyla istediği zaman değişiklik yapabilirler (Resimli öğrenci belgesi ile).

JÜRİLERİN OLUŞUMU ve JÜRİ PANELİ
1. Turnuva jürileri Liselerarası Münazara Milli Takım Koçu ve tecrübeli üniversiteli münazırlardan oluşması esastır. İbn Haldun Üniversitesi, üniversitelerarası yarışmalarda başarısı olmayan hiçbir jürinin jürilik yapamayacağını somut verilerle katılımcılara temin eder.
2. Jüriler arasından en az 3 kişi en fazla 5 profesyonel jüri danışma kurulu tarafından turnuvanın jüri paneli olarak atanır. Jüri atamaları ve konuların belirlenmesi bu panel tarafından gerçekleştirilir.
3. Takımlara verilen konular yüksek derecede teknik bilgi ve uzmanlık gerektiremez.
4. Takımlara tur maçlarındaki konuların en az yarısı, en az 3 hafta öncesinden verilir, konuların geri kalanı ise 1 saat öncesinden verilir.
5. Takımlar 1 saat önceden verilen konulara hazırlanırken herhangi bir elektronik cihaz kullanamazlar ve takımın 5 üyesi dışında kimse ile iletişime geçemezler.
6. Şikâyet ve öneriler de sadece jüri paneline yapılabilir.
7. Her münazara müsabakasından sonra takımlar “Jiiri Değerlendirme Formu ” doldururlar ve organizasyon ekibine teslim ederler. Jüri Paneli turnuvada gerçekleştireceği jüri atamalarında bu formları dikkate alır. Takımlar maçlarına girmesini istemedikleri jüriler için panel başkanma başvurarak jüri hakkındaki şikâyetlerini gerekçeleri ile bildirmelidirler. Bu şikâyet çerçevesinde jüri paneli ilgili şikâyeti inceleyerek söz konusu jüriye gerektiği takdirde uyarı ve o takımın maçına girmeme ve/veya turnuvadan men etme cezalarından birini verir.

MÜNAZARANIN İŞLEYİŞİ
1. Jüriler takımlarla beraber konulara hazırlanamazlar, turnuvanın hiçbir noktasında takımların çalışmasına yardımcı olamazlar.
2. Her bir münazara karşılaşması bir maç olarak adlandırılır. Aynı konu üzerine yapılan maçların tamamı aynı anda başlar. Takımların tamamına bütün konular aynı anda açıklanır.
3. Bir maçta her takımdan 3 öğrenci olmak üzere 6 münazaracı karşılıklı yarışır.
4. Maçtaki takımlar; konuyu destekleyen takım “‘(te2)”* karşı çıkan takım “(antitez)” olmak üzere ikiye ayrılır. Takımların isimlerinin, konumlarının ve savundukları konuların gerçek dünyadaki benzerleri, kaybetmeleri veya kazanmaları ile hiçbir alakası yoktur.
5. Her iki takımın ilk iki konuşmacısından biri o takımın özetçisi olarak atanır.
6. Konuşmacı sıralamaları şu şekildedir: Tez 1, Antitez 1, Tez 2, Antitez 2, Tez 3, Antitez 3, Antitez Özeti ve Tez Özeti.
7. Konuşmacılar maça girdikleri anda jüri başkanının formunda hangi sırada konuşacaklarını belirtirler, maç başladıktan sonra konuşmacı sırası değiştirilemez.
8. Takımın maça çıkan üyeleri dışındaki üyeleri hazırlık sırasında takımla birlikte odada bulunur ancak maç sırasında takımdan ayrı olarak izleyici konumundadır.
9. Maç başladıktan sonra takımın dışarısı ile iletişim kurması yasaktır, kalan zamanını göstermek dışında diğer takım üyeleri, koç, izleyici vb. kişilerden işaret, bilgi ve belge alamazlar.
10. Takımlar maçtan önce telefonlarını öğretmenlerine teslim ederler ve maç sırasında takımların kürsüde ya da masada otururken telefon kullanması yasaktır. Ancak telefon özelliği olmayan kronometre kullanılabilir.
11. Takımların 3. konuşmacıları çürütme konuşmacısı olurlar ve bu konuşmacılar münazaraya daha önce hiç açılmamış tamamen yeni bir konu getiremezler. Daha önce tartışılmış konulara yeni bakış açıları, bu konularla ilgili örnekler getirebilir, bunlara dair yeni analizler yapabilirler.
12. Takımların özet konuşmalarında yeni hiçbir konu getirilemez ve daha önce hiç yapılmamış çürütmeler yapılamaz. Özet konuşmaları tamamen maçın içinde geçen konulardan oluşur.
13. Takımların 1. 2 ve 3. konuşmaları 8 dakika sürer, özet konuşmaları ise 4 dakika sürer.
14. İlk 3 konuşmanın 1. ve 7. dakikasında 1 alkış veya 1 zil ile haber verilir, 8. dakikada iki alkış veya iki zil ile haber verilir, 8.30’dan sonra ise sürekli alkış veya sürekli zil ile konuşmanın bitirilmesi istenir.
15. Özet konuşmasının 3. dakikasında 1 alkış veya 1 zil ile haber verilir, 4. dakikada iki alkış veya iki zil ile haber verilir, 4.20’den sonra ise sürekli alkış veya sürekli zil ile konuşmanın bitirilmesi istenir.
16. Geç kalan takımlar 20 dakikadan fazla beklenmez. Gelmeyen takımların yerine o tur için gölge takım sokulur. Geç gelen takım bir sonraki tur için devam etme hakkına sahip olacak, ancak girmediği maç için herhangi bir puan almayacaktır. Konuşmacı puanı olarak taban puan almış sayılacaktır.
17. Takımların 1, 2 ve 3.konuşmalarının 1. dakikasından sonra ve 7. dakikasından önce karşı takım üyeleri söz hakkı(soru) isteyebilirler, bu sürelerin ve konuşmacıların dışında söz hakkı istenemez.
18. Söz hakkı kürsüdeki konuşmacı tarafından tanınabilir veya reddedilebilir. Ancak her konuşmacı en az 1 soru almak zorundadır.
19. Söz hakkı 15 saniyedir.
20. Söz hakkı istenirken konuşmacı rahatsız edilemez.
21. Valilik tarafından okulların tatil edilmesi ya da önceden bilinmeyen mücbir sebep veya resmi tatil uygulamasının turnuvalarımızdan birine denk gelmesi halinde turnuvalarımız bir sonraki belirlenecek tarihe ertelenir. Bu ertelemenin son dakika gerçekleşmesinden doğan maddi yükümlülükten katılımcılar sorumludur.

MÜNAZARANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Bütün tur maçları bütün takımlar için aynı sayıda (2-3 profesyonel) jüri tarafından değerlendirilir.
2. Jüriler maçı değerlendiren yalnızca Dünya Şampiyonası Jüri Değerlendirme Kriterlerine bağlı kalırlar.
3. Jürilerin her biri maçı değerlendirirken öncelikle kazanan tarafı belirler, her bir jüri belirlediği kazanan tarafa oy vermiş olur.
4. Jüriler hiçbir şekilde çekimser oy kullanamazlar (beraberlik ilan edemezler).
5. Her bir jüri kazanan tarafını belirledikten sonra Dünya Şampiyonası jüri Değerlendirme Kriterlerine göre takımlara konuşmacı puanlarını verir.
6. Takımlar maçları onlara oy veren jürilerin sayısına göre 3-0 veya 2 -1 olmak üzere kazanır veya kaybederler.
7. Takımlar kazandıkları her maç için 1 maç puanı alırlar.
8. Takımlar onlara oy veren her jüri için bir jüri puanı alırlar.
9. Takımlar her maç için bir toplam konuşmacı puanı alırlar.
10. Takımların sıralaması öncelikle aldıkları toplam maç puanı ardından aynı maç puanındaki takımların aldıkları jüri puanı ardından da aynı maç ve jüri puanındaki takımların aldıkları konuşmacı puanı ile belirlenir.
11. Bu üç puanın da aynı olması durumunda öncelikle takımların ikili averajına bakılır bunun olmaması veya eşitliği durumunda ise bu takımların sıralaması kura ile belirlenir.
12. Jürilerin her biri dinledikleri her bir konuşmanın başarısını ve konuşma süresi dışında alman söz haklarının başarısını 80 puan üzerinden değerlendirir.
13.4 dakika süren özet konuşmasının puanı 80 üzerinden verilir ancak puanlamaya geçerken ikiye bölünür.
14. Bir takımın bir maçtaki konuşma puanı toplam 280 üzerinden verilir.
15. Konuşmacı puanları 0,5 küsuratlı olarak verilebilir. 0,5 dışında küsuratlı puan verilemez, özet konuşmacısının son puanı (kayıtlara geçen ikiye bölünmüş puanı) 0,5 küsuratlı olabilir.
16. Güncel dünya şampiyonası sınırları her bir konuşmacı için asgari 60 azami 80 puandır. Bu sınırların dışında puan veren jüriler verdikleri puanların ve kararların resmi açıklamasını jüri başkanları paneline yapmak zorundadır.
17. Turnuva jüri başkan paneli her bir turnuvaya özel olarak kullanılacak asgari ve azami puan sınırlarını belirleme hakkına sahiptir.
18. Konuşmacıların konuşma puanları verilirken % 40 içerik, % 40 strateji ve % 20 üslup olarak değerlendirilir.