I. Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu

I. Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu

24-28 EYLÜL 2017 DUBROVNİK-HIRVATİSTAN

Toplumların en dinamik yapı taşları arasında yer alan kültür, çok bileşenli yapısıyla geçmişi bugüne bağlayan değerler bütününü oluşturmaktadır. Bu değerler, kimi zaman somut unsurlar üzerinden aktarılırken; kimi zaman da toplumların genetik hafızasında değişip dönüşerek varlığını sürdürmektedir. Kadim bir geçmişe sahip olan Türk kültür dünyasının hangi dinamiklerin etkisi altında, nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini tespit etmek bu açıdan önemlidir.

Bu düşünceden hareketle I. Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu, siz değerli akademisyenlerin ilgili çalışmalarını bilim dünyasıyla paylaşacağı bir platform olarak şekillendi.

Sempozyum, Türk kültür dünyası ekseninde akademik tartışma ortamları yaratmak; disiplinlerarası bilgi alışverişi sağlayarak yeni bilimsel gelişmeleri gündeme taşımak ve Türk kültür dünyasına yönelik akademik literatürün zenginleşmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Elde edilecek bilimsel verilerin, Türk dünyasında bugün de yorumlanmayı bekleyen pek çok güncel soruna da ışık tutacağı düşüncesinden hareketle siz değerli akademisyenleri I. Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu’na davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına 24-28 Eylül 2017 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde düzenlenecek olan bu sempozyumun, tecrübeli bilim insanlarıyla bu işe hevesli genç akademisyenleri kaynaştıracağı umudunu taşımaktayız

Bu tür etkinliklerle nitelikli nice çalışmalara hep birlikte imza atmak
dileğiyle…

TEMALAR

EDEBİYAT
a) İslam Öncesi Türk Edebiyatı
b) Divan Edebiyatı
c) Halk Edebiyatı
d) Modern Türk Edebiyatı
e) Karşılaştırmalı Edebiyat
f) Edebiyat Sosyolojisi
g) Edebiyat Kuramları ve Eleştiri
i) Dünya Edebiyatı

DİL
a) Dil Felsefesi
b) Diller arası Etkileşim
c) Türk Dili Tarihi
d) Türk Dilbilimi
e) Çağdaş Türk Lehçeleri
f) Dil Eğitimi ve Öğretimi
g) Doğu Dilleri
h) Batı Dilleri
i) Eski Çağ Dilleri

FELSEFE
a) Türk Felsefe Tarihi
b) Felsefe ve Gelenek
c) Felsefe ve Din
d) Felsefe ve Kültür
e) Çağın Sorunları Karşısında Felsefe

COĞRAFYA
a) Beşeri ve Ekonomik Coğrafya
b) Fiziki Coğrafya
c) Bölgesel Coğrafya
d) Turizm ve Coğrafya
e) Çevre ve İnsan Etkileşimleri
f) Siyasî Coğrafya
g) Kültürel CoğrafyaANTROPOLOJİ
a) Paleoantropoloji
b) Sosyal ve Kültürel Antropolojiji
c) Fiziki Antropoloji

SANAT TARİHİ
a) İslam Öncesi Türk Sanatı
b) Türk-İslam Sanatları
c) Anadolu Hıristiyan Sanatı
d) Geleneksel Türk El Sanatları
e) Ortaçağ Arkeolojisi
f) İslam Estetiği
g) Mimarlık Tarihi

İLAHİYAT
a) İslam Felsefesi
b) Dinler Tarihi
c) Temel İslam Bilimleri

TARİH
a) İslam Öncesi Türk Tarihi
b) Türk İslam Tarihi
c) Cumhuriyet Dönemi Türk Tarihi
d) Çağdaş Türk Devletleri Tarihi

PSİKOLOJİ
a) Genel Psikoloji
b) Klinik Psikoloji
c) Sağlık Psikolojisi
d) Deneysel Psikoloji

ARKEOLOJİ
a) Prehistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
b) Klasik Arkeoloji

SOSYOLOJİ
a) Genel Sosyoloji
b) Kurumlar Sosyolojisi
c) Uygulamalı Sosyoloji

GÜZEL SANATLAR
a) Resim
b) Müzik
c) Sinema