I.Hastane Öncesi Acil Yardım ve Acil Tıp Sempozyumu

Değerli paramedikler, paramedik okulu eğiticileri, intörn doktorlar;
Sizleri 7 – 9 Mart 2019 tarihlerinde düzenleyeceğimiz Hastane Öncesi Acil Yardım ve Acil Tıp Sempozyumu / I. Uluslararası Öğrenci Paramedik Rallisi ve I. Tıp Fakültesi İntörn Acil Servis Rallisine davet ediyoruz.

Sempozyumumuz Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı, Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ve Paramedik Derneği PARDER işbirliği ile düzenlenmiştir.

Hayatı tehdit eder hastalık ya da yaralanmada hastayı hayatta tutacak yaklaşım ve uygulamalar zincirinin iki halkası; hastane öncesi ve acil servis paydaşlarını bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Ralliler, yetişkin öğrenmesine uygun, gerçek zamanlı, uygulama ve deneyimleme ortamı oluşturmaya olanak sağlıyor. Ülkemiz dışından Avrupa’dan üniversitelerin takımlarını ambulans rallisinde konuk ediyor olacağız.

Acil servis rallisinde mecburi hizmete gidecek, acil durumların yönetiminde etkinliğini arttırmak isteyen genç hekimler ve hekim adayları ile acil servis koşullarında klinik karar verme, kritik aksiyonlar üzerinden öğreniyor, deneyimliyor, yarışıyor olacağız.

Havayolu, yenidoğan; çocuk; yetişkin ileri yaşam desteği, EKG, triyaj, travma hastası taşıma sertifikalı atölyelerimizle içeriğimizi zenginleştirdik.

Alandaki yenilikler, multidisipliner yaklaşımlar, paramedik eğitiminde standartların önemi hakkında tartışma olanağı bulacağız.

Hastane öncesi ve acil tıp ile ilgili disiplinlerdeki uzmanları, araştırmacıları, öğrencileri, paramedik okullarındaki eğiticileri ve alanda faaliyet gösteren profesyonelleri bir araya getirecek organizasyonumuza sizi de bekliyoruz.

Görüşmek üzere.

Saygılarımızla.

Doç. Dr. Serpil Yaylacı

Sempozyum Başkanı

I. HASTANE ÖNCESİ ACİL YARDIM VE ACİL TIP SEMPOZYUMU
I.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PARAMEDİK RALLİSİ/I.TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN ACİL SERVİS RALLİSİ
7 – 8 – 9 Mart 2019