Gökte Yaratılıp Yere İndirilen, Müslümanların İstiklal ve İstikbali Kudüs’te Ümitler Hep Diridir konulu Resim Yarışması

Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürlüğünün; Kudüs’ün müslümanlar için dini önemine ilişkin farkındalık oluşturmak ve sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik Gökte Yaratılıp Yere İndirilen, Müslümanların İstiklal ve İstikbali Kudüs’te Ümitler Hep Diridir konulu “Resim Yarışması” düzenlemektedir.

PROJENİN ADI Milli Eğitim Bakanlığı Özel ve Resmi Ortaöğretim Kurumları Öğrencileri Arası Resim Yarışması.

PROJENİN KONUSU
Gökte yaratılıp yere indirilen ,Müslümanların istiklal ve istikbali Kudüs’te ümitler hep diridir.

PROJENİN TÜRÜ
Resim yarışması.

PROJENİN AMACI
Geleceğimizin teminatı gençlere,Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı bağrında taşıyan ve Rasulüllah (s.a.s.) ’ın İsra ve Miraç mucizesine şahit olan Kudüs ’ün, Müslümanlar için dinî ve sembol değerinn yüksek kutsal bir mekân farkındalığını oluşturma ve sanatsal olarak ifade edebilme yeteneklerini ortaya çıkarılmasını sağlayarak çalışılan eserlerin Erzurum Yakutiye Kent Meydanında Sergilenmesi.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Türkiye Cumhuriyetinin 81 ilindeki tüm resmi ve özel ortaöğretim okullarındaki Hazırlık-9-10-11 ve 12’ı sınıf(lise) öğrencilerini kapsamaktadır.

PROJENİN KOŞULLARI
Resim Yarışmasına Katılma Şartları:

1. Öğrenciler birer eserle projeye katılacaktır.

2. Projeye verilecek olan eserlerin boyutları 35×50 olacaktır.

3. Resimler siyah fon kartonuna paspartulu olarak gönderilecektir.

4. Projeye eser verecek olan öğrenciler istediği tekniği kullanmakta serbesttir.

5. Milli Eğitim Temel ilkelerine ve genel ahlak kurallarına uymayan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Her okul en fazla üç(3) resimle projeye katılabilir.

7. Eserlerin ön yüzünde herhangi bir isim ya da imza vb. olmayacaktır.

8. Eserlerin arkasına öğrencinin ismi, okul telefon ve adresi açık şekilde yazılacaktır.

9. Eserlerin daha önce herhangi bir projeye katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

10. Eserler zarar görmeyecek şekilde yıpranmadan gönderilecektir.

11. Zarfın üzerinde “NEVZAT KARABAĞ ANADOLULİSESÎ MÜDÜRLÜĞÜ LİSELER ARASI
RESİM YARIŞMASI” ibaresi yer alacaktır.

12. Belirtilen tarihten sonra okulumuza ulaşan eserler dikkate alınmayacaktır.

13. Dereceye girsin ya da girmesin projeye gönderilen eserler iade edilmeyecektir.

14. Uygun görülen eserler resim sahibinin izniyle Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi tarafından belirlenen yerlerde sergilenecektir. Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi gönderilen eserleri basım ve yayın organlarında kullanma hakkına sahiptir.

15. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

16. Gönderilen bütün eserler okul ve tür ayrımı yapılmadan değerlendirilecektir.

PROJENİN ÖDÜLÜ
BİRİNCİYE 1000 TL

Başvuru için kurum ve adresi: Palandöken Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürlüğü/ERZURUM
15 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar nevzatkarabagresim@gmail.com
Adresine başvuru yapıldığına dair bilgi maili gönderilecektir.

BELGE VE HEDİYELER
Projede dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verilecektir.

ÖDÜL TÖRENİNE KATILIMCILAR
Dereceye giren öğrencilerin ödülleri ilgili öğrenci ve velisi veya danışman öğretmeniyle birlikte ödül törenine katılmaları haline yol masrafları kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla, okulumuz pansiyonunda veya ilimizdeki misafirhanelerde masrafları okulumuz tarafından karşılanacak şekilde ağırlanacaklardır. Bunun mümkün olmaması halinde öğrencinin velisi veya danışman öğretmeninin vereceği hesap numarasına Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından öğrencinin ödülü yatırılacaktır.
Bu Yönergeyi Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürlüğü Yürütür.