Geleceğimiz İçin Üstün Zekalıların Geleceği

ÜSTÜNLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

İstanbul Avrupa yakasında yer alan üstün zekalı çocukların eğitim yolu ile sıra dışı düşünme becerilerinin geliştirilmesi, bu çocukların ailesi ve öğretmenlerinin konuya yönelik bilinç düzeylerinin arttırılması ve gerekli alt yapı (atölye) hizmetlerinin oluşturularak toplumsal hayata aktif katkı sağlayan sıra dışı düşünme becerileri gelişmiş bireyler olmalarını sağlamayı amaçlayan ve İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) katkılarıyla yürütmekte olduğumuz “Geleceğimiz İçin Üstün Zekalıların Geleceği” isimli projemiz Boğazhisar Eğitim Kurumları ortaklığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Gülfidan Anaokulu iştirakçiliği ile yürütülmektedir.

HEDEF GRUPLAR

İstanbul Avrupa Yakası’nda ikamet eden 4-14 yaş arası üstün zekalı çocuklar, aileleri ve öğretmenleri.

GENEL AMAÇ
İstanbul Avrupa yakasında yer alan üstün zekalı çocukların eğitim yolu ile sıra dışı düşünme becerilerinin geliştirilmesi, bu çocukların ailesi ve öğretmenlerinin konuya yönelik bilinç düzeylerinin arttırılması ve gerekli alt yapı (atölye) hizmetlerinin oluşturularak toplumsal hayata aktif katkı sağlayan sıra dışı düşünme becerileri gelişmiş bireyler olmalarını sağlamayı amaçlar.

HİZMETLER

Projeye başvurusu olan 4-14 yaş arası öğrencilerden eğitsel tanılama çalışması olmayanların ücretsiz olarak eğitsel tanılama (zeka testi-yaratıcılık testi) çalışmaları yapılacaktır.
Değerlendirmeler neticesinde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler 4 ay içerisinde Zeka ve Akıl Oyunları – Sıra Dışı DüşünmeBecerileri – Bilim ve Deney – Robotik Uygulamaları – Drama – Astronomi ve Uzay Bilimleri ve Problem Çözme atölyelerinde eğitimler alacaklardır.
Projeye dahil olan aileler için üstün zekalılık, sıradışı düşünme becerileri ve üstün zekalı çocuklarla yaşamak konuları üzerine seminerler düzenlenecektir.
Proje süresince öğretmenler için üstün zekalılık, sıradışı düşünme becerileri ve sınıf içi uygulamalar üzerine seminerler düzenlenecektir.

Projemizin ana faaliyetleri aşağıda belirtildiği gibidir.

EĞİTSEL TANILAMA
Proje başvurusu yapılan, 4-14 yaş arası zeka testi tanılamaları yapılmamış olan öğrenciler için ücretsiz tanılama hizmeti sağlanacaktır.


AİLE SEMİNERLERİ

Projeye dahil olan öğrencilerin aileler başta olmak üzere ilgi duyan tüm aileler için; üstün zekalı çocuk, üstünlerde sıra dışı düşünme, ev içi etkinlikler, aile içi iletişim, üstünlerde duygusal gelişim ve üstünlerde mesleki rehberlik konularında seminerler düzenlenecektir.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ
Projeye dahil olan öğrencilerin öğretmenleri başta olmak üzere ilgi duyan tüm öğretmenler için; üstün zekalı çocuk, üstünlerde sıra dışı düşünme, sınıf içi etkinlikler, sınıf içi iletişim, üstünlerde duygusal gelişim ve üstünlerde mesleki rehberlik konularında seminerler düzenlenecektir.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Projeye seçilen öğrenciler için 4 ay boyunca Zeka ve Akıl Oyunları – Sıra Dışı Düşünme Becerileri – Bilim ve Deney – Robotik Uygulamaları – Drama – Astronomi – Uzay Bilimleri ve Problem Çözme başlıklarında atölye çalışmaları yürütülecektir.

MENTOR UYGULAMALARI
Proje atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, yaratıcı endüstri sektörlerine ait bölümlerdeki üniversiteli gençlerle bir araya getirilerek mesleki çalışmalarda bulunacaklardır.


RAPORLAMA

Tanılamaları olmayan öğrenciler proje kapsamında tanılama çalışmalarına gireceklerdir. Tüm öğrencilerin tanılamalarının tamamlanması sonucu çocukların sıra dışı düşünme becerilerinde de değerlendirme çalışmalarında bulunulacaktır. Proje sonunda aynı şekilde, eğitim almış olan öğrencilerin son değerlendirmeleri de yapılarak projenin öğrencilere olan kazanımları ortaya konulacaktır ayrıca atölye çalışmaları içerisinde gözlem raporları hazırlanarak aileler bilgilendirileceklerdir.
http://ustunlerindesteklenmesi.com/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.