Gaziantep Liselerarası Resim Yarışması

resim yarışması
resim yarışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep genelinde lise öğrenimi devam eden öğrencilere yönelik Bilinçli Tüketici temalı online resim yarışması düzenlenmekte.

Tüketicinin, temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ve güvenliği, bilgi edinmesi, eğitilmesi, zararlarının giderilmesi, sağlıklı bir çevrede yaşaması, ekonomik çıkarlarının korunması, seçebilmesi, temsil edilmesi, örgütlenmesi ve sesini duyurması tüketicilerin temel ve evrensel haklarıdır. Bu bağlamda yarışma “Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları” konusunda olacaktır.

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

BİLİNÇİ TÜKETİM VE TÜKETİCİ HAKLARI KONULU RESİM YARIŞMASI

TÜRÜ : Gaziantep geneli liselerarası resim yarışması

AMACI : Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi tüketici hakları konusunda
bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek,
sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek.

KAPSAMI : Gaziantep resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretim gören lise ve dengi eğitim ve öğretim gören öğrencileri.

GENEL KATILIM ŞARTLARI :

• Yarışmaya Gaziantep’teki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğrenim gören lise
öğrencileri katılabilir.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.

• Yarışma lise ve dengi okulların 9,10,11 ve 12 inci sınıfları olmak üzere tek kategori de
yapılacaktır.

• Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.

• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.

• Resimler 35×50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.

• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta
serbesttirler.

• Yarışma ile ilgili başvuru linki ve gerekli açıklamalar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
resmi internet sitesi www.gaziantep.bel.tr , www.gaziantep.com.tr ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü resmi internet sitesi (http://gaziantep.meb.gov.tr/) ‘den yayınlanacaktır.

• Yarışmaya gönderilen eserler daha önce yayınlanmamış, her hangi bir ödül kazanmamış
ya da kopyalanmamış olmalıdır.

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma
adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

• Yarışmaya gönderilen eserler dereceye girsin ya da girmesin iade edilmeyecektir.

• Eserler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığında muhafaza edilecektir.

• Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencinin kendisine teslim edilecektir.

• Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş
sayılırlar.

• Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda
durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması
muhtemel yardım imkanları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli yarışmacılarımızın engel
durumları dikkate alınarak (Ulaşım, tören alanın düzeni) ödül töreni programı yapılacaktır.

• Yarışma iki etap şeklinde yapılacaktır.

BİLİNÇİ TÜKETİM VE TÜKETİCİ HAKLARI KONULU RESİM YARIŞMASI Şartnamesi indir.